10 บัญชีต้องสงสัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์

10 บัญชีต้องสงสัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง >>
ระวังภัย...ทำธุรกรรมทางการเงิน'ออนไลน์'เตือนภัยมิจฉาชีพ>10 บัญชีต้องสงสัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้หลอกเหยื่อโอนเงินเข้า ต้องระวัง!

สำหรับบัญชีธนาคารที่คนร้ายแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ใช้ในการรองรับเงินที่หลอกลวงประชาชนและ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดในช่วงเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ...ประกอบด้วย


1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสามัคคี ประชานิเวศน์ เลขที่ บััญชี ๐๖๑-๐-๔๗๓๕๗-๑ เจ้าของบัญชี นางสาวชลิดา ใหม่เอี่ยม

2.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา วงศ์สว่าง เลขที่บัญชี ๑๙๔-๐-๗๙๐๒๑-๓ เจ้าของบัญชี นายวันชัย ตังศรีวงศ์

3.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา นวนคร เลขที่บัญชี ๘๗๕-๐-๓๓๔๒๔-๘ เจ้าของบัญชี นายอิทธิพล ภาคีธรรม

4.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางปะกอก เลขที่บัญชี ๐๔๓-๐-๓๐๑๑๘-๔ เจ้าของบัญชี นายณัฐวัฒน์ พัฒนสุนทร 5.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี ๖๖๒-๐-๔๓๔๕๔-๕ เจ้าของบัญชี นายธีรเดช เลาหมู่

6.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำโรง เลขที่บัญชี ๑๒๒-๗-๓๕๖๖๙-๖ เจ้าของบัญชี นายวีรพงษ์ ศรีสมพัด

7.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ห้าแยกปากเกร็ด เลขที่บัญชี ๒๐๗-๔-๒๓๐๘๑-๐ เจ้าของบัญชี นางสาวสุนิสา เพชรคุ้ม

8.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๓๓๕-๗-๕๕๑๖๕-๘ เจ้าของบัญชี นางสาวอาริยา สังสูงเนิน

9.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เลขที่บัญชี ๔๔๐-๒-๓๖๗๙๘-๓ เจ้าของบัญชีนายวสันต์ นพศิริ

10.ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๓-๐-๒๕๑๑๓-๔ เจ้าของบัญชี น.ส.รุ่งนภา ยอดมั่น

ปปง.อายัด 10 บัญชีต้องสงสัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้หลอกเหยื่อโอนเงินเข้า หากสงสัยว่าตัวเองโดนหลอก สามารถสอบถามได้โดยโทรสายด่วน 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งระเทศไทย


ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/BanknoteOperationCenters#!/BanknoteOperationCenters


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้