ผู้มีรายได้น้อยเตรียมเฮ!! รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือ ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

ผู้มีรายได้น้อยเตรียมเฮ!! รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือ ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เข้ามาตรวจข้อมูลตัวเองว่ามีชื่อในระบบหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร หรือเว็บไซต์ของ สศค. เพราะล่าสุดหลังจากการคัดกรองผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่แล้วเสร็จไปเมื่อ 1 ต.ค.2559 พบว่า มีรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8.32 ล้านรายในจำนวนนี้ พบว่า เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี มีกว่า 4.41 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 53% ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด ในจำนวนผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี จำนวนกว่า 4.41 ล้านรายพบว่า เป็นผู้ที่มีอาชีพทำการเกษตรมากที่สุดรวมกันราว 2.85 ล้านราย ซึ่งรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนและมีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี จำนวน 1.51 ล้านราย จะได้รับเงินโอน 3 พันบาทต่อคน และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จำนวน 1.34 ล้านราย จะได้รับเงินโอน 1.5 พันบาทต่อคน คิดเป็นวงเงิน 6.54 พันล้านบาท คาดว่าจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจะเป็นการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือเข้าบัญชีโดยตรงสำหรับเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาหามาตรการหรือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีแสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยยังชีพ เพื่อให้มีเงินในส่วนดังกล่าวมาเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่มีฐานยากจนได้มีเงินไว้เลี้ยงชีพยามชรามากยิ่งขึ้น

ขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.js100.comเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์