เผยบันทึกประวัติศาสตร์ นิสัยที่แท้จริง!! “คอนสแตนติน ฟอลคอน” ร้ายจริงหรือโดนอิจฉาริษยา?

เผยบันทึกประวัติศาสตร์ นิสัยที่แท้จริง!! “คอนสแตนติน ฟอลคอน” ร้ายจริงหรือโดนอิจฉาริษยา?

กำลังเข้มเลยทีเดียวสำหรับ "บุุพเพสันนิวาส" ละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ ที่เชื่อว่าตอนนี้ "ฟอลคอน หรือ ออกญาวิชเยนทร์" ได้ตกเป็นจำเลยสังคมในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม หนังสือศิลปวัฒนธรรม ที่เรียบร้องข้อมูลโดย หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เสนอข้อมูลว่าแท้จริงแล้ว "คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นคนอย่างไร"

มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ เอกสารประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวถึงชายหนุ่มชาวยุโรปผู้หนึ่งซึ่งรับราชการในตำแหน่งสูงระดับ "อัครมหาเสนาบดี" เป็นที่โปรดปรานทำให้มีวาสนาบารมีเหนือกว่าผู้ใดในกรุงสยาม เขาผู้นั้นมีนามว่า "คอนสแตนติน ฟอลคอน" และได้รับบรรดาศักดิ์ที่ "ออกญาวิชเยนทร์" หรือ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ เรื่องราวของ คอนสแตนติน ฟอลคอน มีลักษณะเสมือนเป็นตัวละครในนวนิยายย้อนยุคมากกว่าจะเป็นชีวิตของคนเดินดิน ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ว่าคอนสแตนติน ฟอลคอน หรือออกญาวิชเยนทร์คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือออกญาวิชเยนทร์


1.เป็นฝรั่งเชื้อสายกรีกและอิตาเลียน ถือกำเนิดประมาณปี พ.ศ. 2190 (ค.ศ.1647) ในแคว้นเซฟาโลเนีย ประเทศกรีซ เมื่อมีอายุได้ 15 ปี ในปี พ.ศ.2205 (ค.ศ.1662) ได้ออกจากบ้านไปทำงานอยู่ในเรือสินค้าอังกฤษ ซึ่งท่องทะเลทำการค้าจากอังกฤษไปยังส่วนต่างๆ ของทวีปเอเชีย เป็นเวลานับ 10 ปี


จนกระทั่งลาออกไปทำงานอยู่กับนักธุรกิจใหญ่ชาวอังกฤษผู้ตั้งฐานอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และมีโอกาสได้เดินทางไปเมืองจีนและญวนเหนือ คอนสแตนติน ฟอลคอน เข้ามาเมืองไทยประมาณปี พ.ศ.2214 (ค.ศ. 1675) เมื่อมีอายุได้ประมาณ 28 ปี มีความรอบรู้และประสบการณ์ในเรื่องการค้าขายเป็นอย่างดี และสามารถพูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ, โปรตุเกส, และมลายู

ดังนั้นเมื่อนักธุรกิจผู้เป็นนายเดินทางกลับประเทศอังกฤษ ฟอลคอนก็ได้เข้ารับราชการกับเจ้าพระยาพระคลัง (โกษาเหล็ก) ในหน้าที่ล่ามในการดูแลการค้าต่างประเทศซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ "พระคลัง" จนกระทั่งมีโอกาสถวายตัวต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งราชการอย่างรวดเร็ว คอนสแตนติน ฟอลคอน สมรสกับดอญา มารี กีมาร์ (ท้าวทองกีบม้า) ผู้เป็นลูกครึ่งโปรตุเกสและญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2225 (ค.ศ.1682) ซึ่งขณะนั้นฟอลคอนได้รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แล้วในวัย 35 ปี มีความคล่องแคล่วในภาษาไทยและการใช้ราชาศัพท์ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนัก

นามของ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือเจ้าพระยาวิชเยนทร์ เริ่มปรากฎในหน้าประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ.2226 (ค.ศ.1683) เมื่อถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ไทยให้จัดส่งคณะทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเป็นคณะที่ 2 ภายหลังที่ทูตไทยคณะแรกเคยส่งไปหลายปีก่อนหน้านั้นได้สูญหายไปในระหว่างเดินทาง การจัดส่งคณะทูตไทยคณะที่ 2 ไปก็เพื่อเป็นการสนองรับพระราชไมตรีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ได้ทรงมอบให้สังฆราชเอลิโอโปลิส อัญเชิญพระราชสาส์นมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คณะทูตไทยได้เดินทางถึงฝรั่งเศสวาเช่ต์เป็นผู้นำทาง และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

การนั้นได้ทำให้ฝรั่งเศสกับไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสเตียนนิกายคาทอลิกในเมืองไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2205 (ค.ศ.1662) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่างๆ จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตลอดจนได้แสดงความสนพระราชหฤทัยในศาสนาคริสต์และในความเจริญก้าวหน้าของฝรั่งเศส, ได้สนับสนุนให้ฝรั่งเศสผูกไมตรีกับไทย

ทั้งทางการเมือง, เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเข้าถือศาสนาคริสเตียน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาติทั้งสอง พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงรับคำแนะนำของบาทหลวงฝรั่งเศส และได้จัดส่งคณะทูตในฐานะผู้แทนพระองค์


ซึ่งมี เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ เป็นเอกอัครราชทูต เดินทางมาเมืองไทยโดยเรือรบ มาถึงอยุธยาในครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2228 (ค.ศ.1685) คอนสแตนติน ฟอลคอน ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ต่อพระหัตถ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามในข้อตกลงเรื่องการเผยแผ่ศาสนา และเรื่องสิทธิประโยชน์ทางการค้าของบริษัทอีสต์อินเดียของฝรั่งเศส

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้จัดคณะทูตไทยซึ่งมีออกญาวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูต เดินทางไปถวายพระราชสาส์นและเครื่องบรรณาการแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พร้อมกับ เดอ โชมองต์ ในการเดินทางกลับฝรั่งเศส ในการต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศสครั้งนี้ คอนสแตนติน ฟอลคอน ได้เป็นที่รู้จักของฝรั่งเศสมากขึ้น หวังฝรั่งเศสเป็นที่พึ่งมากขึ้น และฝรั่งเศสก็คาดหมายความร่วมมือจากฟอลคอนมากขึ้น

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงจัดส่งทูตอีกคณะหนึ่งเดินทางมาอยุธยาอย่างต่อเนื่องไปเลย โดยมี เดอ ลาลูแบร์ เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางจากฝรั่งเศสเมื่อต้นปี พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687) ถึงอยุธยาในเดือนกันยายน และพำนักอยู่เมืองไทยประมาณ 3 เดือน ออกเดินทางกลับในต้นปี พ.ศ.2231 (ค.ศ.1688) ในขณะที่ เดอ โชมองต์ มีภารกิจหลักในการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเข้านับถือศาสนาคริสต์

และให้ฝ่ายไทยอนุเคราะห์ฝรั่งเศสในเรื่องการค้า เดอ ลาลูแบร์ ได้รับนโยบายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้จัดการปูทางให้ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในการบริหารเมืองไทย ซึ่งรวมถึงการส่งกองทหารฝรั่งเศสเข้ามาสนับสนุนความมั่นคงด้วย คอนสแตนติน ฟอลคอน

ซึ่งหวังพึ่งฝรั่งเศสทั้งในทางส่วนตัวและในหน้าที่การงาน เป็นผู้นำเสนอนโยบายต่อฝรั่งเศสข้างต้น อย่างไรก็ดี เดอ ลาลูแบร์ ก็ขัดแย้งกับฟอลคอนในการปฏิบัติหลายเรื่องและในช่วงเวลานั้น เจ้าพระยาวิชเยนทร์ก็ไม่ค่อยจะมั่นใจในความมั่นคงในฐานะราชการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่คณะทูตฝรั่งเศสออกเดินทางไปจากเมืองไทยได้ไม่นาน เมืองไทยก็มีการยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยพระเพทราชาในขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวรหนัก

คอนสแตนติน ฟอลคอน ถูกจับและถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2231 (ค.ศ.1688) และต่อมาในวันที่ 11 กรกฎาคม ศกเดียวกัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เสด็จสวรรคต เมื่อฟอลคอน ปิดชีวิตที่เสมือนนิยายลงไปนั้น มีอายุประมาณ 40 ปี และได้พำนักอยู่ในเมืองไทยได้ประมาณ 13 ปีเท่านั้น

ภาพพิมพ์คณะทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในพระราชวังแวร์ซายส์ (ภาพจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส กรุงปารีส)ภาพพิมพ์คณะทูตไทยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในพระราชวังแวร์ซายส์ (ภาพจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส กรุงปารีส)


2.คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถในหลายด้าน จึงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพอพระราชหฤทัยในผลงานที่ได้มอบหมายให้ฟอลคอนรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าขายและการติดต่อกับชาวต่างประเทศ ซึ่งในเวลานั้นพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก หลายชาติหลายภาษา


ฟอลคอนรับราชการโดยไม่มีเงินเดือนแต่สร้างฐานะให้มั่งคั่งอย่างรวดเร็วจากการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อาศัยอำนาจหน้าที่ทางราชการ สถานภาพอันโดดเด่นของ คอนสแตนติน ฟอลคอน ย่อมเป็นที่ริษยาและไม่เป็นที่วางใจของบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยทั่วไปจนกล่าวได้ว่าฟอลคอนปราศจากมิตร มีแต่ผู้เป็นศัตรูที่คอยเวลากำจัดให้สิ้นไป

การที่ คอนสแตนติน ฟอลคอนมีอำนาจวาสนาและบารมี เป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไป ก็เพราะเป็นผู้ที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดปรานและไว้วางพระราชหฤทัย การที่ฟอลคอนพยายามฝากตัวเป็นคนฝรั่งเศส ภายใต้ความคุ้มครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ก็เพราะหวังพึ่งฝรั่งเศสในการช่วยค้ำจุ้นฐานะในราชการไทย ฟอลคอน ได้วางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเมื่อใดที่ไม่อาจจะอยู่ในเมืองไทยต่อไปได้ หากต้องประสบเคราะห์กรรมเสียก่อนที่จะมีโอกาสเช่นนั้น

การที่ต้องดำรงตนอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยปราศจากมิตรแท้ในแวดวงราชการไทย ทำให้ฟอลคอนมีความไม่ไว้วางใจบุคคลต่างๆ ที่มาเกี่ยวข้องด้วย โดยเลือกคบหาเฉพาะบุคคลที่จะอื้อประโยชน์ให้เท่านั้น สำหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมขัดผลประโยชน์นั้น ฟอลคอนจะถือว่าเป็นศัตรูที่จะต้องกำจัดให้พ้นไป

กลุ่มบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจาก คอนสแตนติน ฟอลคอน ก็คือคณะผู้สอนศาสนาและบาทหลวงฝรั่งเศส เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทางฝ่ายผู้สอนศาสนาและบาทหลวงได้ฟอลคอนเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในเมืองไทย ในฐานะที่สามารถเข้าถึงพระเจ้าแผ่นดินโดยตรง

ในขณะที่ฟอลคอนก็ได้อาศัยบุคคลกลุ่มนี้ในการสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และบุคคลสำคัญของฝรั่งเศส ตลอดจนสำนักวาติกัน สำหรับตัวแทนการค้าชาวต่างประเทศนั้น, ฟอลคอนจะเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่ม โดยการอ้างนโยบายในการรักษาผลประโยชน์ของราชสำนักเป็นหลัก

บ้านของ คอนสแตนติน ฟอลคอนบ้านของ คอนสแตนติน ฟอลคอน


3.พฤติกรรมต่างๆ ของ คอนสแตนติน ฟอลคอน จะถูกจะผิด หรือจะดีจะร้ายประการใด เป็นเหตุการณ์ที่ได้ผ่านไปนานแล้วกว่า 3 ศตวรรษ และปราศจากหลักฐานที่เชื่อถือได้สำหรับวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ฟอลคอนมิใช่คนไทย และมาอยู่เมืองไทยเพียง 13 ปี เพื่อสร้างฐานะ


ดังนั้นจึงไม่อาจคาดหวังว่าจะมีความรักและความผูกพันอย่างสุดซึ่งกับเมืองไทยและคนไทย กระนั้นก็น่าจะต้องยอมรับว่าฟอลคอนมีความเคารพรักและเทิดทูนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ได้บันดาลให้ฟอลคอนและครอบครัวได้รับความสุขและความเจริญอย่างไม่อาจคาดหมายมาก่อน

การที่ คอนสแตนติน ฟอลคอน ถูกกำจัดจนถึงสิ้นสุดชีวิตก็มีสาเหตุทางการเมืองและความมั่นคงของชาติ ตลอดจนความรู้สึกเกลียดชังเป็นส่วนตัวของกลุ่มคนไทยที่เป็นปรปักษ์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานในด้านของคนไทยที่จะระบุชัดเจนว่าคอนสแตนติน ฟอลคอน โดยแท้จริงแล้ว เป็นคนอย่างไร

เนื่องจากฟอลคอนได้ติดต่อใกล้ชิดกับชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยในช่วงเวลาประมาณ 3 ปี (พ.ศ. 2228-30/ค.ศ. 1685-87) และมีชาวฝรั่งเศสบางคนได้บันทึกประสบการณ์อันเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาวิชเยนทร์ไว้ พอที่จะมองเห็นได้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนอย่างไร

สิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพ คอนสแตนติน ฟอลคอน จากประสบการณ์ของชาวฝรั่งเศสว่าเป็น "คนอย่างไร" มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยบางคนเห็นว่าฟอลคอนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีเหตุผล, ขณะที่บางคนกลับเห็นว่าเป็นคนมักได้ชอบเงิน, และมีความอาฆาตพยาบาท

ภาพสีน้ำแสดงบริเวณป้อมฝั่งตะวันออกที่บางกอก ซึ่งควบคุมดูแลโดยกองทหารฝรั่งเศส ถูกกองกำลังของฝ่ายไทยปิดล้อมไว้ หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตและคอนสแตนติน ฟอลคอนถูกประหารชีวิตภาพสีน้ำแสดงบริเวณป้อมฝั่งตะวันออกที่บางกอก ซึ่งควบคุมดูแลโดยกองทหารฝรั่งเศส ถูกกองกำลังของฝ่ายไทยปิดล้อมไว้ หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตและคอนสแตนติน ฟอลคอนถูกประหารชีวิต


4.บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ผู้ซึ่งเดินทางมาเมืองไทยในฐานะผู้ช่วย เชอวาลิเอร์ เอด โชมองต์ ในครึ่งหลังของปี พ.ศ.2228 (ค.ศ.1685) เป็นผู้ที่ได้แสดงความชื่นชมคอนสแตนติน ฟอลคอน ซึ่งได้พบปะติดต่อกันค่อนข้างใกล้ชิดในระหว่างเวลา 3 เดือนเศษ ที่คณะราชทูตฝรั่งเศสพำนักอยู่ในเมืองไทย บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับฟอลคอน และมีความรู้ในระดับราชบัณฑิต


เมื่อได้พบกันครั้งแรก บาทหลวงฝรั่งเศสก็รู้สึกตื่นเต้นในความยิ่งใหญ่ของเจ้าพระยาวิชเยนทร์ "ฟอลคอนเป็นขุนนางคนโปรด และปัจจุบันมีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าพระยาพระคลังเสียอีก", เดอ ชัวซีย์ บันทึก, "เขาพอใจแต่เพียงได้ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนั้นเท่านั้น เขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและทำการค้าเก่งกาจมาก" และเสริมว่า "โดยเหตุที่เขาเป็นคาทอลิกนี้เอง จึงได้มีความสนใจที่จะทำให้เจ้านายตนเป็นคริสตังไปด้วย"

บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ มีความประทับใจใน คอนสแตนติน ฟอลคอน ค่อนข้างมาก ดังที่ได้บันทึกความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับฟอลคอนเอาไว้หลายตอนอาทิ "ฟอลคอนมีความภูมิฐานในทุกสิ่งที่เขาปฏิบัติไป" "เขาเป็นบุคคลมือชั้นเยี่ยมทีเดียว, ถ้าปราศจากเขาเสียคนหนึ่งแล้ว จะทำอะไรไม่ได้สักอย่าง", "เขาเป็นคนคุยสนุก ไม่น่าเบื่อเลยสักนิดเดียว" (ฟอลคอนใช้ภาษาโปรตุเกส ขณะที่ เดอชัวซีย์พูดอิตาเลียน แต่พอรู้โปรตุเกสบ้าง เพราะได้เรียนมาระหว่างการเดินทาง), "ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับฟอลคอนมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเห็นว่าเขาเป็นผู้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นทุกขณะ น่าเชื่อถือในความสุจริตใจ และเจรจาพาทีก็นิ่มนวล เขามีไหวพริบปฎิพานเฉียบแหลม สามารถพูดตอบโต้ได้ทันคน"

ยิ่งไปกว่านั้น บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ก็ยังได้พรรณนาบรรดา "จุดเด่น" ของ คอนสแตนติน ฟอลคอน ต่อไปอีก. "บุคคลผู้นี้เป็นคนใจใหญ่ เขาน่าจะมีบุญวาสนาเป็นอันมาก จึงได้ไต่เต้าขึ้นมาสู่ตำแหน่งที่ครองอยู่ในปัจจุบันนี้ได้" และ "หลายครั้งทีเดียวที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปรารถนาจะแต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าพระยาจักรี อันเป็นขุนนางในตำแหน่งสูงสุดแห่งราชอาณาจักร เขาก็ปฏิเสธตลอดมาโดยกราบทูลอ้างเหตุผลว่ายศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งอันใหญ่โตเช่นนั้นจะทำให้เขามีภารกิจมากเกินไป จนจะไม่มีเวลาสนองพระเดชพระคุณได้อย่างเต็มที่" เดอ ชัวซีย์ สรุปว่า "ฟอลคอนเป็นหัวใจของราชการงานแผ่นดินทั่วไป"

บาทหลวงเดอ ชัวซีย์ อธิบายว่า "สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามมิได้ทรงจ่ายเบี้ยหวัดเงินปีให้แก่ คอนสแตนติน ฟอลคอน เลย แต่เขาก็มีการใช้จ่ายมากพอดูทีเดียว เขามีเรือสินค้าเป็นส่วนตัวอยู่ ๕ หรือ ๖ ลำ ซึ่งไปๆ มาๆ กับจีนและญี่ปุ่น และเครื่องใช้ไม้สอยของเขาก็มีอุดมสมบูรณ์ (บ้านเจ้าพระยาวิชเยนทร์ที่เมืองลพบุรีเป็นอาคารก่ออิฐหลังใหญ่)". ในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาคริสตัง, เดอ ชัวซีย์ได้ยืนยันว่าฟอลคอน "ได้รับใช้พระศาสนามิได้น้อยเลย สมควรที่สันตะปาปาและพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จะทรงขอบคุณเขาอยู่ เขาต้องการได้รับแต่เกียรติยศเท่านั้น มิได้คำนึงถึงเรื่องเงินทองเลย


ทุกสิ่งที่เขาพูดนี้ เขาจะทำได้ทั้งนั้น อย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักบุคคลผู้นี้อย่างหลงใหลทีเดียว และไม่ประหลาดใจสักนิดเดียวว่า เหตุไฉน เขาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นเจ้านายของเขานัก. ม.เดอเมเดลโลโปลิสเคยกล่าวกับข้าพเจ้าหลายครั้งว่า การมิสซัง หรือการเผยแผ่พระศาสนานั้นเป็นหนี้บุญคุณเขาอยู่เป็นอันมาก ถ้าปราศจากเขาเสียคนหนึ่งแล้ว เราคงได้รับความลำบากใจเป็นอันมากทีเดียว".

เดอชัวซีย์ เน้นคุณลักษณะของฟอลคอนอีกตอนหนึ่งว่า "นอกจากจะเป็นคนเฉลียวฉลาดและรู้งานอย่างลึกซึ้งแล้ว เขายังเป็นคนรอบคอบอีกด้วย. ไม่มีอะไรที่เขาต้องลำบากใจ หรือขัดข้องเลย เขาฟังคนร้อยคนพูด และตอบข้อซักถามร้อยข้อได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้น, เป็นคนที่มีความตกลงใจเด็ดเดี่ยวตรงไปสู่จุดหมาย...เป็นนักการค้ากับนักสถาปัตย์ที่ดีได้"

บาทหลวงฝรั่งเศสสรุปความเห็นเกี่ยวกับ คอนสแตนติน ฟอลคอน ว่า "ข้าพเจ้านั้น บางทีอาจมีอคติเข้าข้างฟอลคอนอยู่ แต่ก็ดูว่าเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีเหตุผลมิใช่น้อย และจนกว่าเขาจะสับปลับให้ข้าพเจ้าเห็นนั่นแหละ ข้าพเจ้าจะยังไม่ยอมเปลี่ยนความรู้สึกนี้เลย." เดอ ชัวซีย์ แสดงความรู้สึกดังกล่าวนี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2228 (ค.ศ.1685)

5.บาทหลวงตาชารด์เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งมีความนิยมชมชอบในตัว คอนสแตนติน ฟอลคอน บาทหลวงฝรั่งเศสผู้นี้เดินทางมาเมืองไทยกับคณะทูต เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ เช่นเดียวกับบาทหลวง เดอ ชัวซีย์ และเดินทางกลับไปฝรั่งเศสพร้อมกัน แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงส่ง เดอ ลาลูแบร์ เป็นราชทูตมาเมืองไทยในปี พ.ศ.2230 (ค.ศ.1687) บาทหลวงตาชารด์ก็ได้ร่วมคณะทูตมาด้วย


โดยขากลับยุโรป ได้เป็นผู้อัญเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไปถวายพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และสมเด็จพระสันตะปาปา ณ วาติกันด้วย บาทหลวงตาชารด์ได้เดินทางมาเมืองไทยเป็นครั้งที่ 3 ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ในการเดินทางมาเมืองไทย 2 ครั้งแรก บาทหลวงฝรั่งเศสสำนักเยซูอิตผู้นี้ได้มีโอกาสรู้จักมักคุ้นกับ คอนสแตนติน ฟอลคอนเป็นอย่างดี

จากเอกสารต่างๆ ของบาทหลวงตาชารด์ ปรากฏข้อความที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตาชารด์มั่นใจว่าฟอลคนเป็นคนดี และมีความฝักใฝ่กับทางฝรั่งเศส ข้อความดังกล่าวนี้ก็มีอาทิ "ตามความเห็นของข้าพเจ้านั้นท่านคอนสแตนติน ฟอลคอน ก็เป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ (พระเจ้าหลุยส์ที่ 14) เช่นเดียวกัน ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาคงจะสามารถปฏิบัติการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าจำต้องย้ำถึงความตั้งใจดีและความไว้วางใจได้ของเขา", "ฟอลคอนเป็นคนอ่อนโยนและมีกตเวทิตาคุณสูงกว่าคนทั่วไป" "เขาอุทิศตนปฏิบัติพระราชภารกิจ (ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14) อย่างไม่มีชาวฝรั่งเศสคนใดเท่าเทียม". ฯลฯ

บาทหลวงตาชารด์เปิดเผยว่า เดอ ลาลูแบร์ กับ บุคคลในคณะทูตฝรั่งเศสมีความรู้สึกที่ไม่เป็นมิตรต่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน ในลักษณะที่ไม่ไว้วางใจ โดยเห็นว่า ฟอลคอนกระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเอง มิใช่เพื่อการสนองผลประโยชน์ของฝรั่งเศส อย่างที่บาทหลวงตาชารด์เข้าใจ

แม้ว่าบาทหลวงตาชารด์จะได้พยายามชี้แจงว่าแม้ฟอลคอนจะรับใช้เจ้านายของเขา หากก็มีความจงรักภักดีต่อฝรั่งเศสอย่างจริงใจ กระนั้น เดอ ลาลูแบร์ ก็ไม่เคยเปลี่ยนความคิด และกลับกล่าวหาว่าบาทหลวงตาชารด์ไปประจบสอพลอฟอลคอน และสมควรที่จะแปลงสัญชาติเป็นไทยไปเสีย

ในความคิดเห็นของบาทหลวงตาชารด์นั้น, คอนสแตนติน ฟอลคอน จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างพระมหากษัตริย์ของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งการนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อฝรั่งเศสหลายด้านและเช่นนั้นจึงควรที่คณะทูต เดอ ลาลูแบร์ จะพึงมีไมตรีกับฟอลคอน บาทหลวงตาชารด์กล่าวว่าฟอลคอนเองก็มีความรู้สึกไม่พอใจ เดอ ลาลูแบร์เช่นเดียวกัน

ซึ่งโดยสรุปก็คือ "ความเกลียดชังที่เดอ ลาลูแบร์มีต่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน นั้นมากมายเสียจนกระทั่งไม่สามารถเอ่ยถึงคุณงามความดีแม้สักเพียงเล็กน้อยของท่านเสนาบดี (ฟอลคอน) ผู้นี้ เดอลาลูแบร์ กล่าวหาว่าฟอลคอนเป็นคนไม่มีศาสนา แต่นับถือผีสางเทวดา"

6.สำหรับชาวฝรั่งเศสผู้แสดงความเห็นในทางเสียหายของ คอนสแตนติน ฟอลคอน มากที่สุดก็คือ มองสิเออร์เวเรต์ ผู้จัดการบริษัทอีสต์เอเชียของฝรั่งเศสประจำเมืองไทย เวเรต์ถูกส่งมาประจำเมืองไทยพร้อมกับคณะทูต เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ ในปี พ.ศ.2228 (ค.ศ.1685) นักธุรกิจฝรั่งเศสผู้นี้พำนักอยู่ในเมืองไทยจนกระทั่ง คอนสแตนติน ฟอลคอน ถูกประชีวิต


และสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2231 (ค.ศ.1688) เวเรต์มีความสำคัญร่วมทุนและให้ความสนับสนุนเท่านั้น หากยังเป็นผู้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทอีกด้วย และดังนั้นจึงเป็นคนฝรั่งเศสที่มีอำนาจเงินในเมืองไทย ที่ทั้งคนฝรั่งเศสในเมืองไทยและคนไทยต้องให้ความเกรงใจ เวเรต์ติดต่อกับ คอนสแตนติน ฟอลคอนอย่างใกล้ชิดพอสมควร

ในการเดินทางไปรับหน้าที่ผู้จัดการบริษัทอีสต์อินเดียของฝรั่งเศส เวเรต์ได้รับแจ้งว่า คอนสแตนติน ฟอลคอน จะสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในเมืองไทย แต่เมื่อได้มาพบปะติดต่อกับฟอลคอนแล้ว เวเรต์ได้รายงานให้ทางปารีสทราบว่า "ข้าพเจ้าต้องทำธุระกับคนผู้หนึ่ง ซึ่งเอาการของตนเป็นใหญ่กว่าของบริษัท

และเมื่อจะพูดถึงการงานกันแล้ว พอข้าพเจ้าขอร้องหรือแนะนำขึ้นอย่างใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เรา ท่านผู้นั้นก็ร้องขึ้นดุจถูกตัดแขนหรือตัดขาทีเดียว" เวเรต์พรรณาต่อไปในรายงานฉบับเดียวกันว่า "ข้าพเจ้าได้รับความลำบากมาก เพราะคอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นคนโมโหร้าย และจะพูดจาด้วยก็ยาก ข้าพเจ้าต้องใช้วาจาอย่างอ่อนหวานและใช้คำปลอบโยน จึงจะดับโมโหของฟอลคอนได้"

ความจริงผู้จัดการบริษัทฝรั่งเศสคนก่อนคือ เดอ ลูแวง ก็มีความขัดแย้งกับฟอลคอนเช่นเดียวกัน ความขัดแย้งอาจเนื่องมาจาก คอนสแตนติน ฟอลคอน ไม่เกรงใจพ่อค้า และพ่อค้าก็มักจะเสนอหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ ที่ยากจะรับได้

อย่างไรก็ตามพ่อค้าฝรั่งเศสเห็นว่าฟอลคอนยึดเอาประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ ก็เลยหมดความนับถือ เวเรต์บอกว่าเหตุที่ฟอลคอนชอบพ่อค้าอังกฤษ ก็เพราะฟอลคอนกลัวคนอังกฤษ (เนื่องจากเคยทำงานกับคนอังกฤษมานานในอดีต) และได้รับประโยชน์จากธุรกิจของอังกฤษมากมาย เวเรต์สรุปว่า "คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นคนมักได้ และหาประโยชน์ส่วนตัวมาก"

ในรายงานของเวเรต์ได้มีการพรรณาถึงรูปลักษณะของ คอนสแตนติน ฟอลคอน เอาไว้ด้วย โดยกล่าวว่า "ฟอลคอนนั้นเป็นคนไม่สูงไม่ต่ำ รูปร่างหน้าตาดี พอใช้ได้สำหรับเมืองนี้ อายุในราว 35 หรือ 36 ปี เป็นผู้มีไหวพริบรูปภายนอกงดงาม" แล้วก็วิจารณ์ว่า "แต่ข้าพเจ้าสงสัยว่าภายในใจจะไม่ตรงกับรูปภายนอก เพราะทุกๆวันคงคิดการหลายพันอย่าง แต่ไม่ได้ทำตามที่คิดไว้สักอย่างเดียว ฟอลคอนเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง เป็นคนชอบเงิน ชอบทำการแก้แค้น ชอบคนยอ และชอบคนที่ลงหมอบคลาน"

เมื่อได้มองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่งเช่นนี้แล้ว เวเรต์ก็มีความลำบากใจในการวางตัว "ในชั้นต้นข้าพเจ้าออกหนักใจอยู่บ้าง ด้วยไม่ทราบว่าจะควรวางตัวกับคอนสแตนติน ฟอลคอน อย่างไร ข้าพเจ้าควรจะถ่อมตัวลงให้ฟอลคอนที่สุดที่จะทำได้ โดยอย่าให้เสียเกียรติยศของข้าพเจ้า" เวเรต์กล่าวในรายงาน "ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องพบกับฟอลคอนทุกๆวันเพื่อทำธุระให้แก่บริษัท เพราะข้าพเจ้าจะซื้อสินค้าแม้ราคาอัฐเดียวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพระยาวิชเยนทร์ก่อนไม่ได้"

เวเรต์รายงานเจ้านายบริษัทอิสต์อินเดียของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสต่อไปว่า "คอนสแตนติน ฟอลคอน ซึ่งเป็นผู้ปกครองอุดหนุนบริษัท(ในเมืองไทย) ทำทีเหมือนจะอุดหนุนหาประโยชน์ให้แก่บริษัท แต่ความจริงตัวของตัวเองกลับได้รับประโยชน์มากกว่าเราหลายเท่า (ซึ่ง) ข้าพเจ้าก็ตกลงยอมให้เขาถือเนื้อ ถึงพวกอังกฤษเองก็ต้องยอมเหมือนกัน เพราะถ้าไม่ยอมแล้ว ก็เป็นอันว่าไม่ต้องทำการค้าขายเลยจนอัฐเดียว

ทั้งข้าพเจ้าก็จะต้องแตกร้าวกับฟอลคอนด้วย ข้าพเจ้าจึงต้องทำเป็นไม่รู้เท่า เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าเวลานี้เป็นการจำเป็นที่บริษัทจะต้องยกย่องเจ้าพระยาวิชเยนทร์ไปก่อน และโดยที่ข้าพเจ้าปล่อยให้ฟอลคอนได้ทำอะไรตามความชอบใจทุกอย่าง ฟอลคอนจึงได้สนิมสนมกับข้าพเจ้า" เวเรต์ยืนยันว่า "ในทุกวันนี้คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดิน (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) โปรดปรานมากกว่าคนอื่นๆ (ดังนั้น) หากมีความประสงค์ทำการค้าขายหรือทำการอย่าหนึ่งอย่างใดแล้ว จะต้องเอาคอนสแตนติน ฟอลคอนไว้เป็นพวกเดียวกัน จึงจะได้"

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด เวเรต์ก็ยังมองเห็นว่า "อำนาจการต่องรอง" ของฝ่ายฝรั่งเศส โดยรายงานว่า "พระเจ้ากรุงสยามนั้นทางลำเอียงรักใคร่พวกฝรั่งเศสมาก และถ้าไม่มีฟอลคอนคอยกีดขวางอยู่แล้ว เราจะขออะไรพระเจ้ากรุงสยามก็คงพระราชทานให้ทุกอย่าง เราจะขออะไรพระเจ้ากรุงสยามก็คงพระราชทานให้ทุกอย่าง แต่ต้องนับว่าเป็นการเคราะห์ดีที่ฟอลคอนยังจะต้องการอาศัยเรามากกว่าที่เราจะต้องการอาศัยฟอลคอน และในทุกวันนี้ (พ.ศ. ๒๒๓๐/ค.ศ. ๑๖๘๗) คอนสแตนติน ฟอลคอน ก็น่ากลัวจะต้องตายทั้งบุตรและภรรยา และการที่ฟอลคอนจะต้องเสียชีวิตนี้ ก็คงต้องเป็นวันหนึ่ง มิช้าก็คงเร็วเพราะฉะนั้น ฟอลคอนจึงจำเป็นต้องหาที่พึ่ง..." ซึ่งเวเรต์ได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง.

ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2558 หน้า 112-123 หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, ข่าวสด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. นับถือความทุ่มเท นี่คือเบื้องหลัง บุพเพสันนิวาส ที่ครึ่งประเทศไม่เคยรู้!(คลิป)
 2. ยอมความการะเกด เฉลยที่มาทำไมชาติหน้านางอยากเกิดเป็นม้าน้ำตัวเมีย(คลิป)
 3. โป๊บ-เบลล่า นำทีมส่งท้ายบุพเพฯ พร้อมเฉลยฉากสำคัญที่ถ่ายทำเพิ่ม ส่งไม้ต่อสู่ พรหมลิขิต!!
 4. จับตาฉากสำคัญฉากนี้-คืนนี้!! ภาคต่อ ‘บุพเพสันนิวาส’ ที่เพิ่งถ่ายเมื่อ 2 วันที่แล้ว
 5. พีคในพีค!! ฟินทั้งน้ำตา ฉากจบจะรัก “ฟอลคอน” ส่วนภาค 2 เลื่อนให้เร็วขึ้น!! “โป๊ป-เบลล่า” ปีหน้ามาแน่
 6. “พี่ขุน” ถามออเจ้า ตอนจบ “บุพเพสันนิวาส” อยากให้จบแบบไหน? พร้อมโพสต์แคปชั่นอ้อนแบบนี้?
 7. บทอวสาน “บุพเพสันนิวาส” วันนี้มาเร็วขึ้น “เบลล่า” ร้องเพลง 3 ตอนพิเศษ ลุ้นเรตติ้งทะลุ 20 (มีคลิป)
 8. เผยเรื่องย่อ “บุพเพสันนิวาส” ตอนพิเศษ บอกเลยเต็มอิ่มสุดๆ ตั้งตารอกันนะออเจ้า!!
 9. ฟินกันแบบยาวๆ บุพเพสันนิวาส จบปุ๊บ ช่อง 3 จับรีรันต่อทันทีไม่ต้องรอนาน!!
 10. มาแล้ว เรตติ้ง บุพเพฯวันพฤหัส ทุบสถิติตัวเอง-กินเรื่องอื่น3เท่าตัว!!
 11. รอมแพง เผยแล้ว! พระเอก-นางเอก พรหมลิขิต บุพเพฯ ภาค 2 คือใคร?
 12. เขาคือใคร? แห่ขอวาร์ป หนุ่มในฉากหมั้น เห็นแค่ 2 วิ แต่ออร่าพุ่งมาแต่ไกล หล่อแย่งซีนเฉย?!
 13. ไฮโซอโยธยาของแท้! เผยเงินสินสอดที่ แม่หญิงการะเกดได้ ตีเป็นเงินปัจจุบัน เยอะขนาดนี้เลย?
 14. แม่นายเบลล่าอึ้ง #โล้สำเภา จนติดเทรนด์-ชาวเน็ตบ่น มันสั้นไป ฟินไม่สุด!
 15. มาฟัง โป๊บ-เบลล่า เล่า ตอน โล้สำเภา กัน มันเกิดอะไรขึ้น!
 16. เห็นภาพเลยจ้า..โล้สำเภาคืนนี้ ผกก.บรรยายอีโรติกสุดๆ
 17. ออเจ้ารอฟินกันได้เลย!! เมื่อ “พี่หมื่นโป๊ป” ร้องเองเพลง “ออเจ้าเอย” (มีคลิป)
 18. เผยสาเหตุ? ทำไม “คุณหญิงจำปา” ถึงห้าม “แม่การะเกด” ทัดดอกไม้ พอรู้แล้วถึงกับร้องอ๋อเลย!!
 19. วันนี้เฉลยทำไมละครชื่อ บุพเพสันนิวาส มีที่มาจากตรงนี้ น้ำตาแตกทั้งประเทศ!!(คลิป)
 20. เปิดหน้าครั้งแรก แสตนอินแม่การะเกด สะพรึงสุดๆเหมือนยันเส้นเลือด!!
 21. ฟินนนน คลิปบาดใจพี่เวียร์มาแล้ว แม่นายเบลล่าทุ่มทุนโดนคุณพี่โป๊บจูบรัวๆ
 22. ท้องแล้ว!! “แม่หญิงจันทร์วาด” ท้องก่อนการะเกด แถมแต่งงานก่อน หวานกว่าคู่พี่ขุนอีก!!
 23. เปิดเหตุผลที่ ‘คุณพี่’ ลั่นวาจาต่อ ‘แม่การะเกด’ จะไม่มีเมียน้อย ทั้งที่สมัยนั้นมีเมียได้หลายคน เพราะ...?
 24. เปิดความจริง ‘ไอ้ม่วง’ บ่าวข้างกายออกญาโหราธิบดี แท้จริงแล้วคือคนสำคัญในกองละคร!?
 25. แอบสปอยล์! ผีการะเกดมาอีกครั้ง!! ‘เกศสุรางค์’ เจอ ‘เรืองฤทธิ์’ ท่านขุนใจแทบขาด (คลิป)
 26. ว๊ายยสปอยหนักมาก!เแม่การะเกดเกือบเสียตัวกลางป่า คุณพี่โป๊บจูบดุ สะไบหลุดว่อน!
 27. เผยประโยค ท่านขุน ตอบพ่อ หากการะเกดฟื้น แล้วกลับมาร้ายกาจอย่างเดิม จะทำอย่างไร?
 28. ชาวเน็ตสังเกต! พระ-นาง ในบุพเพสันนิวาส ไม่เคยเห็นพีเรียดเรื่องทำขนาดนี้!
 29. เปิดเหตุผลที่ อิปริก ร้องไห้หนัก! หลังวิญญาณเกศสุรางค์ออกจาก เพราะเธอเคยช่วยชีวิตไว้?
 30. เปิดสาเหตุที่ทำให้ ขุนเดช-การะเกด ได้ลูกแฝดชาย กับการสูญเสียใครบางคน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ!
 31. เผยความรู้เรื่องนุ่น! หลัง พี่หมื่น โดนแม่การะเกดไล่ให้ไปกิน ตกลงกินได้หรือไม่ได้?
 32. เปิดภาพ ที่ชาวเน็ตลั่นว่า คล้ายพรีเวดดิ้ง พี่หมื่น-การะเกด เห็นแล้วเขินตัวบิด!
 33. เผยสาเหตุทำไม แม่หญิงการะเกด ถึงทำอื้ออึง หอมแก้ม พี่หมื่นกลางเรือนเยี่ยงนี้
 34. ศัลยาเล่าสุดลำบากกว่าจะเขียนบทได้-บุพเพฯเข้าสู่โหมดสีชมพู มาดูชาวเน็ตว่าไง?-(คลิป)
 35. เรตติ้ง บุพเพฯล่าสุดสถิติประเทศ ทุบ นาคีราบคาบ!
 36. นัวแค่ไหนถามใจพี่โป๊ป! ฉากขี่ม้าสุดหวาน ‘คุณพี่-การะเกด ’เบื้องหลัง ‘เบลล่า’ ร้องลั่น (คลิป)
 37. ปราบต์ ผู้รับบท พระนารายณ์ เผย ก่อนจะได้รับบท ละครถ่ายมาเป็นปี เกิดเหตุไม่คาดฝัน ฉากสำคัญ?
 38. ชาวเน็ตเผยถึงความรู้สึกที่แท้จริง ของ หลวงสรศักดิ์ ที่มีต่อ แม่กระเกด
 39. เผยสาเหตุ!! ‘ออกญาโหราธิบดี’ โกรธหนักถึงขั้นตวาดด่า เมื่อ ‘การะเกด’ เอ่ยประโยคนี้?
 40. ชาวเน็ตเผย! สมัยนั้น ขุนนางฝรั่งเศส ใส่วิกผมกันจริงๆ แต่ใส่แล้วไม่เนียนเพราะตั้งใจ?
 41. ชาวฝรั่งเศสเผยความจริง! ฟอลคอน ไม่ได้รัก แม่มะลิ จริง!? แต่แต่งงานเพราะเหตุผลบางอย่าง?
 42. เปิดปม “หลวงสรศักดิ์” เดือด! เมื่อเอ่ยถึง ‘เจ้าฟ้าอภัยทศ-ราชบัลลังก์’
 43. ผู้จัดหน่องเรียกน้ำย่อยโพสต์คลิปฉากเด็ดคืนนี้ การะเกดหอมแก้มคุณพี่ฟอดใหญ่(คลิป)
 44. ข่าวดีการันตีความฮ็อตของบุพเพสันนิวาส ที่รู้แล้วรับรองออเจ้าต้องอึ้ง!
 45. บุพเพฯวันนี้แร๊งส์! ท่านขุนโป๊บ ประกาศใส่หน้าการะเกด เมียมีชู้จะให้ม้าชำเรา!
 46. เก็บรายละเอียดดีมาก! ภาพกอดกันในงานแต่งของ พี่ขุน-แม่การะเกด แท้จริงแล้ว คือพิธีสำคัญ!
 47. ผู้กำกับบุพเพฯ เผยเบื้องหลังฉาก ‘ตัดเสื้อให้คุณพี่’ กว่าจะถ่ายได้นางเอกถึงกับยกธงยอมแพ้!
 48. “ป๋อ” อินกระแสออเจ้า!! ลั่นต้องสู้เมีย!! บอกพี่หมื่นอย่าโกรธพี่นะ โอ๊ยยยยยขำหนักมาก!!
 49. ผู้จัดเตือนบุพเพฯเตือน! ฉากนี้ห้ามพลาด สำคัญที่สุดของเรื่อง
 50. คืนนี้ห้ามพลาด!! วิญญาณ “การะเกด” ใจอ่อน!! เปิดทางความรัก “พี่หมื่น-เกศสุรางค์”
 51. ส่องปฏิกิริยา ขุนเรือง-พ่อเดื่อ หลังรู้ว่า พี่หมื่น เป็นคนขี้หึงมาก! (คลิป)
 52. ชาวเน็ตส่องตาแตก! หรืองานนี้ แม่หญิงการะเกด จะได้กินบิงซู สมใจอยาก?
 53. เปิดคลิปครั้งแรก!! การะเกดกับลูกสาวคนเล็ก! และพี่ๆ ชาวเน็ตแห่แซว นี่มันออเจ้าน้อยชัดๆ (คลิป)
 54. รอมแพง แจง กระทรวงวัฒนธรรม ทุ่มงบ 400 ล้านสร้างบุพเพสันนิวาส ภาค 2
 55. อุ๊บ วิริยะ โพสต์ แท้จริงบทหมื่นเรือง เป็นของหนุ่มคนนี้ แต่ด้วยผลกรรมเลยทำให้ชวด?!
 56. แอบสปอยล์! คุณพี่ขุน โมโหรุนแรง ใส่แม่การะเกด เพราะเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอด?!
 57. ผมไม่เป็นไร!! “พี่หมื่นโป๊ป” เปิดใจ!! หลังแฟนคลับรุมหนัก ห่วงล้มเหยียบกัน ขอบคุณคนกรี๊ด!!
 58. ใครเคยทานบ้าง? คุณหญิงจำปา เผยอาหารจานโปรด ของคุณพี่หมื่น! งานนี้ฝึกทำแทบไม่ทัน!
 59. เปิดภาพ พี่แย้ม-ไอ้จ้อย ตอนแก่ พูดเลย ดูแลมาจนรุ่นลูก!
 60. ชาวเน็ตเผย ความหมายที่แท้จริงของ การโล้สำเภา! ในบุพเพสันนิวาส อ่านแล้วคิดดีไม่ได้เลย!
 61. ออเจ้าฟินจิกหมอน!! “พี่ขุนเดช” ถ่ายแบบหล่อหนักมาก ดีต่อใจเว่อร์!!! (มีคลิป)
 62. เปิดเครื่องแต่งกาย พี่ผิน-พี่แย้ม ในวันแต่งงานของ แม่หญิงการะเกด จัดเต็มพอกัน!
 63. ประโยคเด็ด! ที่ ท่านขุน เอ่ยต่อหน้าพระพักตร์ ระหว่างเข้าเฝ้าพระนารายณ์ ฟินแทนการะเกดมาก!
 64. “พี่หมื่น-ออกพระศรีขันทิน” ส่งไม้ต่อ!! จากยุคพระนารายณ์สู่ยุคพระเจ้าเอกทัศ (มีคลิป)
 65. เปิดภาพแผนที่ เรือนแม่หญิงจันทร์วาด-ขุนเรือง มีความพยายามพายเรือมาจีบสุดๆ!
 66. ชาวเน็ตเผยภาพ คุณพี่หมื่น ยิ้มอ่อนให้ลูกสาวคนเล็ก หลังสร้างวีรกรรมแสบ!
 67. ชาวเน็ตเผยด้านมืดของ “พี่หมื่น” รู้เลยว่าลูกชายคนเล็ก ถูกพ่อเเม่เลี้ยงมายังไง?
 68. ชาวเน็ตแซวแรง ออกหลวงสรศักดิ์ ทำไมไม่อ่านไลน์กรุ๊ป?
 69. เผยตัวเลขค่าโฆษณา ที่ บุพเพสันนิวาสจะได้ เมื่อฉายครบ 16 ตอนจบ สูงขนาดนี้!
 70. ‘หน่อง’ เผยซีนที่ไม่เคยเห็น ‘โป๊ป-เบลล่า’ ใน บุพเพฯตอนพิเศษ! เคาะแล้ว วันทั้งคู่นำรำแก้บน แฟนๆชอบแน่!
 71. สัปดาห์หน้า “ท้าวทองกีบม้า” ทำขนมไทย!! “การะเกด” สอนภาษาฝรั่งเศสให้ “พี่หมื่น” เป็นราชทูต!!
 72. “ออกญาโหราธิบดี” หลุดประโยคเด็ดออกมา? หรือว่าท่านจะรู้ว่านี่คือ “เกศสุรางค์” ไม่ใช่ “การะเกด” (มีคลิป)
 73. ชาวเน็ตลั่นอีกแล้ว! ขัดใจกว่าคุณหญิงจำปา ก็ คุณหญิงนิ่ม แม่ของจันทร์วาดเนี่ยแหละ!
 74. ซูมความสยองชัดๆ! ภาพจำลอง นาทีสยอง ‘ประหารฟอลคอน’ ถูกผ่าท้อง ตัดร่างเป็นชิ้นๆ
 75. ชาวเน็ตงัดหลักฐาน ทาส ของ ฟอลคอน เธอมีความพิเศษไม่เหมือนคนอื่น?
 76. หลายคนอาจยังไม่รู้!! หนึ่งในคนสำคัญ ละครดัง “บุพเพสันนิวาส” ชีวิตจริงมีเชื้อสายเจ้าแท้ๆ!?
 77. แอบสปอยล์! แท้จริงแล้ว คนที่บวชให้เกศสุรางค์ไม่ใช่ เรืองฤทธิ์ พีคในพีคไปอีก?!
 78. ใกล้เปิดตัว!! ‘พระปีย์’ โอรสบุญธรรม ‘พระนารายณ์’ เหยื่อรัฐประหาร ถูกลวง-โดนฆ่าไม่ปรานี
 79. ชาวเน็ตเผย คุณพี่หมื่น เก่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในกรุงศรีฯ
 80. แฟนละครห่วงหนัก! ตัวละครสำคัญที่ยังไม่เปิดตัว หวั่นแป้ก เพราะคนอื่นมาอย่างเทพ!
 81. ชาวเน็ตเผยเหตุผลที่ ‘ผีการะเกด’ กลับมา พอรู้แล้วต้องขอบคุณนางเลย แถมหายหงุดหงิดทันที!
 82. ชาวเน็ตแซว แม่หญิงจันทร์วาด นอกจากใส่แต่ชุดสีม่วง อย่างอื่นก็ยังม่วงด้วยนะเจ้าคะ!
 83. เปิดความจริง ฟอลคอน ตอนถูกประหาร ทำหน้าไม่กลัว พร้อมถอดสิ่งนี้ให้ลูกชาย ก่อนโดนตัดคอ!
 84. ซีนดราม่าสุดเศร้า!! “เกศสุรางค์” ร่ำไห้กอดผีการะเกด ลั่นจะไม่แต่งกับ “พ่อเดช” (มีคลิป)
 85. อึ้ง 38 ตลบพาร์ทการเมืองใน บุพเพฯ เขียนขึ้นใหม่เกือบหมดผกก.แทบกราบคนเขียนบท!(คลิป)
 86. เปิดเหตุผลของ ท้าวทองกีบม้า ที่ไม่ยอมตกเป็นสนมของ พระเจ้าเสือ หลังฟอลคอนตาย!
 87. เปิดประวัติ ‘บิ๊ก ศรุต’ ผู้รับบท ‘พระเพทราชา’ ดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะออเจ้า!
 88. ไขข้อสงสัย? หมวกแหลม ที่ขุนนางใส่ใน #บุพเพสันนิวาส แท้จริงแล้วคืออะไร?
 89. เปิดภาพ ตะลุ่ม ที่เจ้าเมืองต่างๆ นำมาให้ โกษาเหล็ก เพื่อเป็นสินน้ำใจ จน แม่หญิงจันทร์วาด ต้องเอ่ยถามแม่
 90. เปิดสูตรสมุนไพรตำรับโอสถ ‘พระนารายณ์’ ลูกประคบสมานแผลโดนเฆี่ยน!
 91. เผยความจริง แท้จริงแล้ว หลวงสรศักดิ์ เป็นลูกของ พระเพทราชา หรือ พระนารายณ์ ?
 92. ใครว่าหนุ่มอโยธยาดีแต่อ่อยแม่หญิง!! “โป๊ป” นำทีม “ปั้นจั่น-ก็อต” รวมพลังบู๊เรียกเรตติ้งทะลุเพดาน
 93. ชาวเน็ตเล่า ผู้รับบทขุนหลวงนารายณ์ ในบุพเพสันนิวาส ตัวจริงเคยทำสิ่งนี้?
 94. เปิดเหตุผลที่ แม่หญิงจันทร์วาด ใส่แต่ชุดสีม่วง จนโดนแซว พูดเลยทีมงานใส่ใจในรายละเอียดมาก!
 95. กระจ่างแล้ว! ในสมัยโบราณ ทำไมเวลาเข้าเฝ้าขุนหลวง ต้องถอดเสื้อกันหมด? นี่คือคำตอบ!
 96. เปิดความสัมพันธ์ระหว่าง หลวงสรศักดิ์ และ ท้าวทองกีบม้า หลังฟอลคอนถูกประหารชีวิต!
 97. บุพเพฯสุดพีคพระนารายณ์ สั่งโบยโกษาเหล็กน้ำตาแตกทั้งประเทศ!!(คลิป)
 98. เปิดภาพ การะเกด ไปเยี่ยมหลานๆ ลูกแม่มะลิ ที่เรือนฟอลคอน น่ารักมาก!
 99. “บุพเพสันนิวาส” มีเซอร์ไพรส์ “เธอหนอเธอ” สื่อแทนใจแม่หญิงการะเกดทุกชาติไป (มีคลิป)
 100. เรื่องย่อพรุ่งนี้!! วิญญาณ “การะเกด” กลับมา หลัง “เกศสุรางค์” เตรียมแต่งกับ “พี่หมื่น”
 101. เปิดอายุ แม่มะลิ ที่ต้องตกเป็นเมีย ของ ฟอลคอน ตามประวัติศาสตร์ อายุยังน้อยอยู่เลย?
 102. เปิดภาพเครื่องทอง-เพชรพลอย ที่ครอบครัว พี่ขุน ประโคม ให้ แม่หญิงการะเกด ในวันแต่งงาน (คลิป)
 103. ชาวเน็ตจับพิรุธ ท่านขุน และ แม่หญิงการะเกด ทำไมบทมันสลับกันอย่างนี้?
 104. มาดูชาวเน็ตเลือกใคร? ถ้าพระ-นาง จากละคร ‘บุพเพสันนิวาส’ ไม่ใช่โป๊ป-เบลล่า?
 105. อาจารย์ สอนประวัติศาสตร์ใน บุพเพสันนิวาส คือใคร ?! พอรู้ความจริงถึงกับอ้าปากค้าง!
 106. ชาวเน็ตเผยสาเหตุที่ พี่หมื่น รักลูกสาวคนเล็ก เป็นพิเศษ เพราะอะไร ในนิยายบอกไว้แบบนี้?
 107. “พี่หน่อง อรุโณชา” โพสต์คลิปหลุด “พี่หมื่น” งานนี้บอกเลยมีเซอร์ไพรส์!!? (มีคลิป)
 108. มาทำความรู้จัก!! “คลอเดีย” ลูกบุญธรรมของ “ฟอลคอน” ในละครบุพเพสันนิวาส
 109. โลดโผนแน่!! บุพเพ ภาค 2 ฤทธิ์กฤษณะกาลี นางเอกข้ามภพเจอ ‘การะเกด’ ห่วงด่าฉากจูบ (คลิป)
 110. ปราง เผยสาเหตุที่แท้จริง ทำไม แม่หญิงจันทร์วาด ต้องพูดไม่เห็นฟัน เหมือนคนเม้มปากตลอดเวลา?
 111. คลายปมสงสัย! การะเกด เติบโตมายังไง ถึงร้ายได้ขนาดนี้...พอรู้แล้วเข้าใจนางเลย!
 112. ฉากนี้พลาดไม่ได้!! “แม่หญิงการะเกด” กับการอยู่ไฟครั้งแรก เห็นภาพแล้วอยากวาร์ปไปวันพุธ!!
 113. เบลล่า สุดฟิน จูงไอ้จ้อยถ่ายรูปคู่ พร้อมแคปชั่นชวนหวั่นไหว!
 114. เอาใครเล่นดี!?นางเอกบุพเพฯ2เป็นสาวมั่นอัพดั้ง ย้อนอดีต 3,000 ปี และเป็นมนุษย์ต่างดาว!
 115. ส่องแฟชั่นผ้าไทยของ “ซูซี่ สุษิรา” หรือ “แม่มะลิ” จากละครบุพเพสันนิวาส บอกเลยสวยมาก!!
 116. เปิดความจริง! แม่หญิงการะเกด ไม่ได้เป็นแค่ลูก ‘ขุนนางบ้านนอก’ อย่างที่ใครๆดูแคลน แต่เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าเยอะ!
 117. “พ่อเดชโป๊ป” ถึงกับอารมณ์เสีย!! เมื่อจะคุยเลิฟซีนส่วนตัวกับ “เบลล่า” แต่มีคนตามแอบถ่าย (มีคลิป)
 118. ยกมือไหว้แทบไม่ทัน! อีทองใบ บ่าวที่โดน แม่หญิงการะเกด ตบ! แท้จริงแล้วคือคนสำคัญในกองละคร!
 119. เปิดภูมิลำเนาของ 8 นักแสดงในเรื่อง บุพเพสันนิวาส ใครอยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร?
 120. ช็อตเขินรัวๆ!! “พ่อเดช” เป็นคนชัดเจน หลังเจอ “แม่มะลิ” นอกจอ มือไม้ถึงเลย หลังชอบมานาน!! (มีคลิป)
 121. ชาวเน็ตเผยสาระสำคัญ! แม่หญิงการะเกด จะไม่มีทางได้กินบิงซูอย่างแน่นอน เพราะอะไร มาดู!
 122. ชาวเน็ตตอบข้อสงสัย! ฉาก เกศสุรางค์ ได้เจอแม่และยายอีกครั้ง ทำไมในนิยายไม่มี?
 123. ชาวเน็ตวิเคราะห์ ตัวละครใน ‘บุพเพสันนิวาส’ ใครร่ำรวยที่สุด!?
 124. เปิดคลิปท่านขุน ต้องจากแม่หญิงการะเกด ไปฝรั่งเศส! เลยขอทำเช่นนี้ก่อน ยอมแล้วเจ้าค่ะคุณพี่!
 125. หลุดจากกองถ่าย!บุพเพฯเรียกถ่ายเพิ่ม-ฉากที่รอคอย เตรียมกรี๊ดได้เลย!
 126. บุพเพสันนิวาสแรงไม่หยุด บุกตลาดหนัง-ทีวีฮ่องกง
 127. พีคไปอีก! เมื่อได้รู้ชื่อจริงของคุณแม่ โป๊ป-เบลล่า นี่มันบังเอิญ บุพเพสันนิวาส!?
 128. งานดีสุดๆ! เปิดภาพลูกชายทั้ง 2 คน ของ ฟอลคอน ที่เกิดโดยแม่มะลิ!
 129. ว้าววว ส่องของฝากจากฝรั่งเศส ที่ พี่หมื่น นำมาให้ แม่การะเกด เห็นแล้วเขินหนักมาก!
 130. ขนลุกเลย! ชาวเน็ตชื่นชม ผู้กำกับบุพเสันนิวาส ใส่ใจรายละเอียดมาก หลังเห็นสิ่งนี้ในกระจก?
 131. ชาวเน็ตเผยสีหน้า อิปริก ในวันที่รัก แม่นายการะเกด จนลืมคุณหญิงจำปา!
 132. ส่องอาวุธคู่กาย...ที่เหน็บตรงเอวของเหล่าขุนนางใน บุพเพสันนิวาส
 133. เผยโฉมลุคใหม่ของ แม่มะลิ หลังจากแต่งงานกับ ฟอลคอน กลายเป็น ตองกีมาร์ เสื้อผ้าหน้าผมก็เปลี่ยนไป
 134. เผยโฉมหน้า ลูกสาวฟอลคอน ที่เกิดกับนางในวัง แถมแม่มะลิเอาชุบเลี้ยงเองเป็นอย่างดี!
 135. ชาวเน็ตเผย 6 เรื่องบังเอิญ โป๊ป-เบลล่า ที่ฟังแล้วรู้เลย เขาเป็นคู่บุพเพสันนิวาสกันจริงๆ!
 136. เปิดภาพสีหน้า แม่หญิงจันทร์วาด ในวันแต่งงาน แม่หญิงการะเกด ศัตรูหัวใจของเธอ!
 137. เผยต้นตระกูลที่แท้จริงของ เกศสุรางค์ ทำงานบ้านงานเรือนเก่ง เพราะคุณยายเธอไม่ธรรมดา!
 138. นับถือใจ! เบื้องหลัง ฉาก แม่หญิงการะเกด เต้นเชียร์ลีดเดอร์ สุดเศร้า เมื่อรู้ข่าวร้ายคนในครอบครัว!
 139. เจอหาเกาะกระแส!เลยเขียนบุพเพฯภาค 2 รอมแพง โพสต์ตอบกลับแบบนี้!
 140. เผยความจริงของ “ท่านออกญา” แท้จริงไม่ใช่ผู้ชายแสนดีแบบที่คิด!!?
 141. ความหมายที่ซ่อนอยู่ของ สังวาลสีแดง ทำไมถึงต้องขาด? แท้จริงมีนัยยะลึกซึ้ง!!
 142. “โกษาเหล็ก” ถูกโบย!! จนเนื้อค่อยๆ หลุดทีละนิด จากหวายที่พันด้วยเชือก เพราะสาเหตุนี้?
 143. พุธหน้ามีคนตาย!! “บุพเพสันนิวาส” เข้มข้นขึ้นอีก เปิดโปงความเลวร้ายและตัวการของเรื่องวุ่นวายทั้งหมด
 144. ฮาลั่นเรือน!! เมื่อกองสืบแห่งอโยธยา แอบดูแม่นายตีกับท่านขุน บอกเลยขำแทบไม่หยุด!! (มีคลิป)
 145. เซอร์ไพรส์!! บุพเพสันนิวาส ภาค2 มีคนทะลุมิติข้ามภพไปหา ‘การะเกด’
 146. เมื่อ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” อยากจะเป็น “คุณพี่หมื่น” มันก็จะออกมาประมาณนี้แหละ!!?
 147. น่ารักสุดๆ เมื่อ “คุณพี่หมื่น” นั่งดูละครกับแม่ แบบนี้!!?
 148. ไอซ์เคลื่อนไหว หลังชาวเน็ตแซะ!เพลงประกอบที่ร้องคือจุดบอดบุพเพฯ(คลิป)
 149. ดราม่าซัดบุพเพสันนิวาส!! ผู้กำกับยกมือไหว้กราบขอโทษขอรับผิดทั้งหมด
 150. 18 เรื่องน่ารู้ของผู้ชายที่มีชื่อว่า “โป๊ป ธนวรรธน์” หรือ “พี่หมื่นสุนทรเทวา” ในบุพเพสันนิวาส
 151. ผีการะเกดกลับมาจนได้!! ทวงคืนพี่หมื่น จาก ‘เกศสุรางค์’ วิญญาณหลุด! (คลิป)
 152. เปิดภาพ แม่หญิงการะเกด ไว้ผมทรงเดียวกับ คุณหญิงจำปา หรือช่วงนั้นบ้านเมืองจะไม่สงบ?!
 153. เปิด 10 เรื่องไม่ธรรมดาของ พี่หมื่นเรือง หรือ ปั้นจั่น กว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้าง!?
 154. ธรรมดาที่ไหน!! เปิดโปรไฟล์ 5 บ่าว “บุพเพสันนิวาส” ชีวิตแต่ละคนเก่งไม่ธรรมดาเลย!!
 155. ย้อนอดีต คุณหญิงจำปา บนเวทีขาอ่อน ประกวดเวทีเดียวกับนักร้องสาวชื่อดังของเมืองไทย!
 156. ชาวเน็ตกรี๊ดโซเชี่ยลแตก! เมื่อพี่หมื่นเล่นไอจี การะเกด-หญิงแม่ อีปริก มาเมนต์กันครบ!
 157. เวียร์ผวา!! “การะเกด” เวอร์ชั่นตบแหลก บู๊ไม่สนแม่ผัว “เบลล่า” ตีบทแตกเป็นอีกคน!! (มีคลิป)
 158. ส่องซูเปอร์คาร์ สุดหรูหราของ “หลวงศรียศ” หล่อรวย สวมปาเต๊ะ โรเล็กซ์ หล่อแพงหูฉี่!
 159. เปิดภาพ กางเกงในที่ ชนชั้นสูงในสมัยโบราณใส่ แม่การะเกดลั่น ตัวเล็กนิดเดียว จะปิดมิดหรอ?!
 160. เผยงานประจำของ “ไอ้จ้อย” ที่กรุงอโยธยา ทำอะไรบ้าง?
 161. ฉากนี้ที่รอคอย!! สปอยล์มาเต็มๆ แฟนละครฟินหนัก ฉากจูบดูดดื่ม ‘พี่หมื่น-การะเกด’ (คลิป)
 162. เผยความสัมพันธ์ แม่การะเกด-แม่มะลิ แท้จริงแล้วเป็นอะไรกัน?
 163. เปิดฉากหลอน คุณหญิงจำปา บทผีเข้ากับละครโด่งดังในตำนาน ทำเอาคนดูผวาจนนอนไม่หลับ
 164. คลิปหลุด! แอบถ่าย พี่หมื่นโป๊ป โอบเอวลูบก้นนักแสดงในกอง บุพเพสันนิวาส! (คลิป)
 165. กว่าจะดังไม่ใช่เรื่องง่าย!! ย้อนเส้นทางในวงการบันเทิงของ “พี่หมื่นโป๊บ ธนวรรธน์”
 166. ไขข้อสงสัย! ขนมที่แม่การะเกดกิน คือขนมอะไร ปัจจุบันก็มีขายนะ!
 167. ป๋าสุดๆ! เปิดภาพกระเป๋าแบรนด์เนม ที่ พี่หมื่นสายเปย์ ซื้อให้ แม่การะเกด เตรียมฮิตอีกแน่ๆ!
 168. เทียบชัดๆ! ภาพ โป๊ป ธนวรรธน์ สมัยออกอีเว้นท์ ก่อนจะเป็น หมื่นสุนทรเทวา บุพเพสันนิวาส!
 169. ติสท์ตัวพ่อ! เปิดภาพวาดพี่หมื่นโป๊ป ฝีมือไม่ธรรมดานะออเจ้า
 170. เชิญวาร์ป!ภาพหล่อๆของออกหลวงศรียศ ผู้ปรากฏตัวแค่ 5 บาท แต่ฟาดใจสาวๆทั้งพระนคร!
 171. ชมคลิป คุณหญิงจำปา ยอมเป็นแม่ผัว เปิดคอร์สสอนแม่หญิง หลักสูตรเร่งรัด! ก่อนเป็นสะใภ้!
 172. สุดท้ายก็เป็นจริง!! ครูแอ้นท์เผยภาพวิญญาณ ‘เกศสุรางค์’ โผล่อาศรม ‘อาจารย์ชีปะขาว’
 173. ส่องมุมบ้าน พี่หมื่นโป๊ป หลังโด่งดังไปทั่วพระนคร ไม่เคยให้รายการไหนได้ไปบุก
 174. คนนี้ไง! พิธีกรสาวสวยรายการดัง! ที่เคยเป็นข่าวว่า คบกับ พี่หมื่นโป๊ป กว่า 2 ปี!
 175. เปิดภาพโทรศัพท์ พี่หมื่นโป๊ป เป็นซุปตาร์ดังขนาดนี้ ใช้รุ่นอะไรนะ?
 176. สมใจ “คุณชายพุฒิภัทร” แล้ว!! ไล่ “กรองแก้ว” ไปโผล่จริงๆ ในบุพเพสันนิวาส (มีคลิป)
 177. พี่เวียร์ต้องรู้!#เรือบาป พุ่งถึงเวียดนาม แห่เชียร์ โป๊บ-เบลล่า รักกันนอกจอ!(คลิป)
 178. ศัลยาเล่าเบื้องหลัง! หากไม่ได้สิ่งนี้อาจไม่มีบุพเพสันนิวาส!(คลิป)
 179. จิ้นมั้ยออเจ้า!! แม่มะลิ โพสต์ภาพคู่ พี่หมื่น พร้อมแคปชั่นสุดฟิน ...
 180. เสียงกรี๊ดดถล่มทลาย...พี่หมื่นโป๊บ!..ห้างแตก..ชีวิตพลิกข้ามคืน(คลิป)
 181. นานๆเห็นที! เมื่อ แม่หญิงเบลล่า ถอดสไบ มาใส่บิกินี่ ก็เซ็กซี่ไม่เบาเหมือนนะกันออเจ้า!
 182. ชาวเน็ตสงสาร หลังเห็นจุดจบ ฟอลคอน! ที่แม่มะลิ ลั่น ต่อให้ตายก็ไม่มีวันรัก!
 183. ธรรมดาที่ไหนล่ะ! เปิดประวัติการศึกษา แม่หญิงจันทร์วาด หรือ ปราง กัญญ์ณรัณ ดีกรีเกียรตินิยม!
 184. ตายแล้ว! เปิดภาพพี่หมื่นโป๊ป สมัยแต่งหญิง! จิกกล้องแตกมากจนแม่การะเกดก็สู้ไม่ได้!
 185. ฉากบีบหัวใจ! พี่หมื่นน้ำตาร่วง! หลัง เกศสุรางค์ เหลือแต่ร่างไรวิญญาณ ปล่อยโฮกันทั้งเรือน!
 186. เปิดคลิป แม่การะเกด ถูก พี่หมื่น พาควบม้า! เนื้อแนบเนื้อ กอดกันกลม แต่งานนี้สงสารแม่การะเกด!
 187. เผยอาชีพเสริมของ อีแย้ม หรือ นุ่น รมิดา ไม่ได้เป็นแค่บ่าวของแม่หญิงการะเกดอย่างเดียว!
 188. ดูกันชัดๆ!! “แม่หญิงจันทร์วาด” สมัยเป็นวัยรุ่น บอกเลยน่ารักสุดๆ
 189. ชาวเน็ตใจกล้า! คอมเม้นต์ปริศนา ลั่นแรงถ้า ชมพู่ เล่นบท การะเกด ในบุพเพสันนิวาส จะเป็นไง?
 190. ชาวเน็ตเผยสาเหตุทำไม ซูซี่ หรือ แม่มะลิ ที่โป๊ปชอบ ไม่ค่อยดัง ทั้งๆที่เคยเป็นนางเอกมาแล้วหลายเรื่อง?
 191. เปิดบ้าน ฟอลคอน ของจริง ในสมัยก่อน เหลือซากแค่นี้ แต่ยังสวยงาม อลังการมาก!
 192. บุพเพฟีเวอร์!! เปิดใจเป่าปากจริงหลายรอบ “เบลล่า” องค์ลง!! “โป๊ป” ซื้อหินถ่วงเต็มบ้าน!! (มีคลิป)
 193. ภาพหลุด เกศสุรางค์ ต้องกลับยุคปัจจุบัน เพื่อเจอกับเรืองฤทธิ์ เตรียมน้ำตาแตกกันได้เลย!
 194. บุพเพสันนิวาสของแท้! ย้อนดู เบลล่า-โป๊ป ในงานบอลเมื่อ 3 ปีที่แล้ว บังเอิญมาก! (คลิป)
 195. ส่องทุกซอกกระเป๋า ‘พี่หมื่นโป๊ป’ บรรดาออเจ้ากรี๊ดสลบ ฟินกันสุดๆ เจอของชิ้นสำคัญ? (คลิป)
 196. เปิดภาพโล้สำเภาของแท้ จากคนสมัยก่อน ชาวเน็ตลั่น ขอเขินแทนแม่การะเกดล่วงหน้าได้ไหม?
 197. เปิด 7 แฟนตัวจริง ของเหล่านักแสดง “บุพเพสันนิวาส” แต่ละคนไม่รู้เลยว่ามีแฟนกันแล้ว!!
 198. ช็อตนี้เด็ด! คุณหญิงจำปา ออกโรงป้อง แม่หญิงการะเกด งานนี้มียิ้มกริ่ม!
 199. ผิดคาดสุดๆ! เผยความลับเบื้องหลังยมทูตที่เผชิญหน้ากับ การะเกด แท้จริงแล้ว?
 200. พี่หมื่นใจสลาย!! “ซูซี่” ที่แอบชอบในชีวิตจริง ที่แท้มีว่าที่เจ้าบ่าวแล้ว หล่อมาก!! (มีคลิป)
 201. เปิดประวัติ ฟานิก พ่อของ มะลิ ในบุพเพสันนิวาส แท้จริงแล้วไม่ใช่แขกขายผ้า และมะลิไม่ใช่ลูก?
 202. เปิดประวัติ!! “ดรีม ณฐณพ” หรือ “ศรีปราชญ์” จากละคร บุพเพสันนิวาส
 203. ใครงงมาดู! แผนผังเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวละครทั้งหมดใน บุพเพสันนิวาส!
 204. เปิดประวัติ อีแย้ม บ่าว แม่หญิงการะเกด ดีกรีไม่ธรรมดา เป็นทั้งนักกีฬาและนางงาม 100 เวที!
 205. มาดู! ถ้วยบิงซู ที่แม่การะเกด วาดแล้วให้ พี่หมื่นสั่งทำ พูดเลยอยากกินใจจะขาด!
 206. เปิดภาพ แม่หญิงจันทร์วาด เสียตัว! จ้องกันไปมา ขุนเรืองติดกับจนได้!!
 207. เผยเบื้องหลังของนักแสดง บุพเพสันนิวาส กว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่าย!
 208. มันมีเหตุผล!! ทำไม พี่หมื่น ถึงต่อว่า ฟอลคอน ด้วยคำว่า “ฝรั่งไม่มีสกุล”
 209. ชาวเน็ตเผยช็อตเด็ด! อีผิน-อีแย้ม ไม่ได้รัก แม่นายการะเกด จริง อย่างที่ใครๆเห็น ดูได้จากภาพนี้?
 210. เปิดภาพ!! “น้องฟ้อนด์” สาวน้อยน่ารัก ผู้รับบท ลูกสาวแม่นายการะเกด
 211. เปิดบ้านพี่หมื่นเรือง! ปั้นจั่น ปรมะ สวยไม่แพ้ในละคร อยากจะพกหมอนและผ้าห่มไปอยู่ด้วย!
 212. ฉากสะเทือนใจ! พระเรือง มารับบิณฑบาต หน้าบ้าน เกศสุรางค์ เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด
 213. น้อยคนจะรู้! แม้ อีปริก จะโดนรุมด่าหนัก แต่ในชีวิตจริงมีดีกรีเป็นถึงนางงามเวทีประกวด!
 214. สงสัยกันทั้งโซเชียล! เผยสาเหตุที่ แม่หญิงจันทร์วาดได้เข้าร่วมการอวยยศ ?
 215. อีบุ้ง บ่าวชาวอโยธยา ปีนเก็บมะม่วง ให้แม่หญิงการะเกด แต่ชาวเน็ตดันโฟกัสที่รักแร้?
 216. เปิดภาพหลุด! งานแต่ง พี่หมื่น-แม่การะเกด ไหนว่าไม่รัก? มาดู ภาพมันฟ้องชัดๆ!
 217. เพจดังเผย หาก อีแย้ม ในบุพเพสันนิวาส เล่นไอจี ชาวกรุงศรีฯ จะเม้นท์เยี่ยงไร?
 218. สงสัยมั้ย? ทำไม‘ไอ้จ้อย’ต้องอุ้มไก่ไปไหนมาไหนด้วยตลอด บรรดา‘ออเจ้า’ต้องรู้
 219. ความลับแตก-ฟอลคอล แฉ พี่หมื่นโป๊บ หูตาแพรวพราวแอบปิ๊งสาวในเรื่อง(คลิป)
 220. ออเจ้าโปรดฟังคุณพี่หมื่นเปลือยสเป๊กสาว-ขอขาวสะอาดๆ เน้นสายบุญ
 221. เผยโฉมหน้าคู่แท้ ของแม่หญิงจันทร์ ตามนวนิยายไม่ใช่หมื่นเรือง แต่เป็นท่านนี้?
 222. ชาวเน็ตเปิดสาเหตุที่ แม่หญิงการะเกด เลือกทำกุ้งเผา ลองนึกดีๆทำไมต้องเมนูนี้?
 223. นาทีบีบหัวใจในบุพเพสันนิวาส! บ่าวและแม่นายการะเกด ต้องกอดกันร้องไห้!
 224. ชาวเน็ตตอบข้อสงสัย! ทำไม แม่ปริก กล้ากำเริบกับ แม่หญิงการะเกด ทั้งที่เป็นแค่บ่าว?
 225. ทะลุโลกไปแล้ว! เปิดเรตติ้ง บุพเพสันนิวาส เทียบ นาคี ชัดๆ! แซงไม่แซง?
 226. อื้ออึงไปทั่วทั้งกรุงศรี ฉากผายปอดคุณพี่หมื่น นายแพทย์ยืนยันเอง ทำถูกวิธีหรือไม่!
 227. อีผิน เผยสาเหตุ ทำไมไม่ช่วย อีแย้ม จากการโดนแก๊งป้าปริกรุมซ้อมน่วม! รู้เหตุผลแล้วด่าไม่ลง!
 228. เปิดบ้าน ท่านฟอลคอน แห่งบุพเพสันนิวาส เหมือนบ้านฝรั่งเศสโบราณมาก!
 229. เปิดฉายา 3 หนุ่มแห่งอโยธยา พี่หมื่น-หมื่นเรือง-ไอจ้อย เป็นคุณจะเลือกใคร?
 230. ส่องวันว่าง!! ‘คุณหญิงจำปา’ กับบ่าวคู่หู ‘แม่ปริก-นังจวง’ นอกจอสนิทกันมาก ชอบพาไปทำสิ่งนี้!
 231. ฉากใต้น้ำสุดฟิน!! พี่หมื่นสุนทรเทวา กับ แม่การะเกด ชาวเน็ตเผยคล้ายภาพยนตร์ดังเรื่องนี้เลย!?
 232. เปิดชีวิตจริง ท่านชีปะขาว ในละครบุพเพสันนิวาส บอกเลยดีกรีระดับหลานเจ้าพระยา
 233. ชาวเน็ตแห่แซ็ว!! “ไอ้จ้อย” กับฉากที่ “คุณพี่หมื่น” ตกน้ำไปแล้ว ยังห่วงไก่อยู่!!
 234. นาทีนี้หล่อที่สุด! พี่หมื่นโป๊ป ปรากฏตัวปุ๊บ! ออเจ้าทั้งหลายก็กรี๊ดดใจสั่นปั๊บ(คลิป)
 235. สุดงดงาม...เปิดความหมายโคลงและบทกวี จากฉากแต่งกลอนประชันสุดโรแมนติก
 236. โอ้แม่เจ้า!! บุพเพสันนิวาส ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์โลก ยอดพุ่งล้านกว่าครั้ง!!!
 237. คนไทยโหยหาอดีต...คนเขียนบท นาคี วิเคราะห์ทำไม บุพเพสันนิวาส ถึงดัง!!
 238. เปิดคลิป นาทีสาวๆแห่กรี๊ดหมื่นเรือง ตะโกนลั่น อยากสอยกลับบ้านแทนดาว
 239. เปิดบทวิเคราะห์เป็นข้อๆ เพราะอะไร บุพเพสันนิวาส ถึงดังเปรี้ยงแบบนี้ เรตติ้งพุ่งสูงขนาดนี้?
 240. แม่มะลิ บุพเพสันนิวาส ในละครเรียบร้อยมาก เคยเห็นเวอร์ชั่นนุ่งจีสติงมั้ย? เผ็ดสุดๆ!
 241. เปิดท่ากินมะม่วงน้ำปลาหวาน! แม่หญิงการะเกด vs แม่หญิงจันทร์วาด ใครจะแซ่บกว่ากัน??
 242. ทหารมือตบ แม่หญิงการะเกด ของหลวงสุรสาคร ในบุพเพสันนิวาส อาชีพที่แท้จริงของเขาคือ?
 243. เผยภาพใต้วงแขนของ “แม่หญิงการะเกด” เห็นแล้วอยากถามว่า สาวๆชาวอโยธยาใช้อะไรกัน?
 244. เผยคนทำ CG ในเรื่อง บุพเพสันนิวาส ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนักศึกษา!
 245. มาเช็ก อายุนักแสดง บุพเพสันนิวาส กัน! ขอบอก เดาอายุไม่ถูกแน่ๆ!
 246. ธรรมดาที่ไหนล่ะ! อีแย้ม บ่าวของ แม่การะเกด ตัวจริงเคยถ่ายแบบเซ็กซี่ เบอร์นี้เลยนะ!
 247. ชาวเน็ตเปิดสถานที่จริงให้ดูชัดๆ! หลัง บุพเพสันนิวาส โดนติง CG ไม่เนียน!
 248. เห็นแล้วทนไม่ได้ ดร.บุ๋ม ซัดโพสต์มือดี ฉกรูปเบลล่า-โป๊บ มาตัดต่อหาเงิน!
 249. แฟนบุพเพสันนิวาส ต้องสตรอง ไม่ได้เห็นสิ่งนี้ ในละครแน่นอน!!
 250. ย้อนดู เบลล่า ก่อนดังเปรี้ยง เป็นมาหมดแล้ว ทั้งนางร้าย,นางรอง,ตัวประกอบ!
 251. ลุคไหนก็ดี! ส่องภาพ “หมื่นเรือง” กับทรงผมลากไทรสุดฮิตในสมัยก่อน
 252. เปิดประวัติ ผู้กุมความลับ ของ เกศสุรางค์ มีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ไทย!
 253. ย้อนอ่านความในใจ ผู้กำกับ บุพเพสันนิวาส เมื่อเกือบ 2 ปีก่อน ถึงคู่พระนาง โป๊ป-เบลล่า ขณะถ่ายทำละคร
 254. เปิดความสัมพันธ์ เกศสุรางค์ กับ การะเกด พีคมากเมื่อรู้ว่าเป็นอะไรกัน?!
 255. เปิดภาพลูกๆทั้ง 4 คนของ พี่หมื่น-การะเกด และลูกสาวคนเดียวของ หมื่นเรือง-จันทร์วาด
 256. เผยอาชีพ พี่หมื่นสุนทรเทวาก่อนเข้าวงการ ให้ทายว่าเคยทำอะไรมาก่อน?
 257. ‘รอมแพง’ เรียกค่าเสียหาย คนละเมิดลิขสิทธิ์ บุพเพสันนิวาส ยอดแชร์คูณราคาปก! แถมพูดถึงภาค 2 แล้ว!
 258. เปิดภาพหม้อหมูกระทะที่ พี่หมื่น สั่งทำ ให้แม่การะเกด หลังอยากกินมากจนทนไม่ไหวต้องวาดให้ดู!
 259. บุพเพสันนิวาส อาละวาดถึงเวียดนาม มาดูชาวเน็ตเหงียน-พูดถึงเรื่องนี้กัน!?
 260. ตะลึงไปทั้งบาง!! ยอดติดตามIG แก๊งค์บุพเพฯพุ่งพรวดๆอ้ายจ้อยแรงแซง พระ-นาง!!
 261. เลือดขึ้นหน้า!! รอมแพง ประกาศถึงพวกละเมิดลิขสิทธิ์ บุพเพสันนิวาส!!
 262. มาดูกัน! หมื่นสุนทรเทวาใน บุพเพสันนิวาส น่าจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ในปัจจุบัน?
 263. ชาวเน็ตน้ำตาไหล หลังรู้ความลับ ฉากที่หลายคนสงสัยใน บุพเพสันนิวาส พระในรูปนั้นคือใคร?
 264. ชาวเน็ตเหตุผลที่ พี่หมื่น ให้ แม่การะเกด กางร่มตอนกลางคืนน้ำค้างคือข้ออ้าง แท้จริงแล้วเขินกว่านี้!
 265. เปิดเบื้องหลังบุพเพสันนิวาส สุดน่าทึ่ง ฉากเหล่านี้ที่แท้ใช้ CG สร้างใหม่หมด
 266. ในวันที่“บุพเพสันนิวาส”แผลงฤทธิ์ มาดูเรตติ้งช่องอื่นๆได้ไปเท่าไหร่ ใครอาการสาหัส!?
 267. เหตุเกิดเพราะกล้าม!!-หมื่นเรืองทำปั้นจั่นงานเข้าถูกขุดภาพทำกำเดากระฉูด!!
 268. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ย้อนดูดวงเบลล่า หมอดูเคยทายแบบนี้ สุดแม่นจนตะลึง!!
 269. เปิดความลับท่าโยคะ แม่การะเกด ที่ทำให้พี่หมื่นตกใจ เพราะเป็นท่าของนางในสมัยอยุธยา
 270. เผยสิ่งที่คนจีน ไม่เข้าใจอย่างแรงหลังดู บุเพสันนิวาส ทำไมคนไทยถึง...?
 271. ต้องมนต์กันทั้งเมือง!! ‘บุพเพสันนิวาส’ แรงทุกอณู เปิดเรตติ้งตอนล่าสุดถึงกับอึ้ง!
 272. เปิดความจริงเกี่ยวกับ ออกญาโกษาธิบดี(ปาน) ในบุพเพสันนิวาส
 273. เปิดชีวิตจริง เจน ผู้รับบท สตรีสูงศักดิ์ เขาเป็นใคร ทำไมสวยขนาดนี้?
 274. แฟนละครดราม่า! รำคาญเรื่องนี้ที่สุดใน บุพเพสันนิวาส ทำเอาชาวเน็ตต้องออกมาพูดหนัก!
 275. ส่องชีวิตจริง อีผิน บ่าวของ แม่หญิงการะเกด พูดเลยว่า ไม่ธรรมดา
 276. เปิดประวัติ สตรีสูงศักดิ์ ที่ แม่การะเกด แอบมองผ่านเก๋งเรือ มีตัวตนในประวัติศาสตร์ไทย
 277. ไขความลับ! ที่มานางเอก ‘บุพเพสันนิวาส’ เพื่อน ‘รอมแพง’เชื่อ เอาตัวเองมาแต่ง เหตุสมัยเรียนชื่อนี้?
 278. เปิดภาพ คุณหญิงจำปา สมัยสาวๆ สวยไม่แพ้ แม่การะเกด!
 279. ทุ่มสุดตัว!! เบื้องหลัง “บุพเพสันนิวาส” ฮาทั้งในและนอกจอ ออเจ้าทำอะไรหรือนั่น?
 280. เผยภาพลูกชายทั้งสองของ พี่หมื่น-แม่หญิงการะเกด น่าตาดีถอดแบบพ่อแม่มาเป๊ะ!
 281. ฉุดไม่อยู่แล้ว บุพเพสันนิวาส โกอินเตอร์ ดังสนั่นถึงจีนแผ่นดินใหญ่!!
 282. ชาวเน็ต พูดถึงเบลล่า หลังเห็นภาพล่าสุด ทำไมเป็นคนแบบนี้ ช่างร้ายเหลือเกิน!
 283. ยังเหลือเรื่องไหนบ้าง? เปิดลิสต์นิยายย้อนอดีต ที่ชาวเน็ตอยากเห็นทำเป็นละคร
 284. เอาจริงดิ!!ลือหึ่งช่อง7 เข็น เวียร์ ดับเครื่องชน เบลล่า และบุพเพสันนิวาส!!
 285. ช็อตเด็ด! การะเกด ในบุพเพสันนิวาส โชว์ชั้นใน ในสมัยอโยธยา สีแดงแรงฤทธิ์!
 286. ชาวเน็ตลเผยฉากเด็ด! บุเพสันนิวาส การะเกดเสียตัวให้พี่หมื่น อ่านแล้วกรี๊ดเลย!
 287. ตามรอย ทรงผมไทยโบราณ การะเกด-คุณหญิงจำปา-แม่หญิงจันทร์วาด ทำไมไม่ทำทรงเดียวกัน?
 288. สรุปม้วนเดียวจบ! งัดหลักฐานแสดงจะจะ บุพเพสันนิวาส ฟีเวอร์หนัก เตรียมภาค2แล้ว!!
 289. ชีวิตจริง อีแย้ม บ่าวของ แม่การะเกด มีแฟนเป็นซุปตาร์ดัง แถมดันเข้าฉากร่วมกันในเรื่องนี้!
 290. ส่องบ้านในชีวิตจริงของ แม่การะเกด บุพเพสันนิวาส หรูหราใหญ่โต มูลค่านับ 10 ล้านบาท!
 291. เรื่องย่อละคร บุพเพสันนิวาส รีรัน ฉบับเต็ม
 292. กราบหุ่นเเม่นายเบลล่า เฟิร์มจนต้องร้องขอชีวิต!!
 293. “หน่อง อรุโณชา” ปลื้มกระแส บุพเพสันนิวาส เปรี้ยง!! แจงปม “เชียร์” ถอนตัวละครเล่นคู่ “เต้ย”
 294. สาวๆ ตะลึง! ‘ปั้นจั่น’ เรียกกล้ามกลางกองถ่ายละคร ‘บุพเพสันนิวาส’
 295. อุต๊ะ!!! เมื่อ โอ อนุชิต โพสต์แซว เบลล่า งานนี้เรียกว่าฟินหนักมาก?
 296. นางเอกตัวแม่! กบ-แต้ว-แอน ยังต้องคอมเมนท์ถึง เบลล่า ในบท แม่การะเกด #บุพเพสันนิวาส!
 297. เปิดตัวเลขเรตติ้ง บุพเพสันนิวาส ชาวพระนครแห่ดูกันจนเป็นที่โจษขานขนาดนี้!
 298. ‘กิ๊ก-สุวัจนี’ เคลื่อนไหว! หลัง ‘เบลล่า’เบ้ปากทำหน้าล้อ-ลั่นเทียบชั้นนางร้ายในตำนาน (คลิป)
 299. เปิดยี่ห้อลิปสติกที่ เบลล่า ใช้ในบท การะเกด #บุพเพสันนิวาส มันต้องมีสักแท่งแล้วล่ะ!
 300. พี่โป๊บว่าไง? สาวๆเปลี่ยนแนวแห่กรี๊ด!บ่าวหนุ่ม หล่อ-หน้าใส มาแรงแย่งซีน!
 301. ครึ่งประเทศไม่รู้!?นางเอก ที่ถูกวางตัวเป็นแม่การะเกดมาก่อนเบลล่าคือคนนี้!!
 302. เปิดโพสต์ รอมแพง ผู้เขียน บุพเพสันนิวาส ถึงดราม่า ละครไม่ตรงกับนิยาย!
 303. ‘เจนี่’ บินช็อปปิ้งญี่ปุ่นเดี่ยวๆ
 304. สาวสวยจากHi5
 305. #ฟินข้ามภพตอนจบแห่งชาติ ออเจ้าแห่ดูบุพเพสันนิวาส แน่นหมอชิต2
 306. ชาวเน็ตไม่เชื่อ หลังมีดราม่า ด่าผู้เขียน บุพเพสันนิวาส กลางงานหนังสือ ลั่น เรื่องนี้แปลกๆ
 307. “ครูมืด” ฉะสาวตู้กระจกคิดได้ไงนุ่งชุดไทยโล้สำเภามันเกินกรอบสังคม!!
 308. ความดังบุพเพสันนิวาสทำพิษ!! รอมแพง เจอคนชี้หน้าด่ากลางงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ!!
 309. [คลิป] มิติใหม่ละครไทย! ร้านเหล้าเปิด”บุพเพฯ” เอาใจออเจ้า-ดริ้งค์ไปโล้สำเภาไปสุดฟิน
 310. กราบฝีมือการแสดง!! “โป๊ป-ปั้นจั่น-เบลล่า” เล่นฉากสะเทือนอารมณ์ ทำคนดูร้องไห้ตาม!!
 311. เปิดเหตุการณ์!! “ฟอลคอน” ยกกำลังล้อมหมู่บ้านปราบ “กบฏมักกะสัน” !!!
 312. ถูกใส่ร้ายต้องโทษประหาร!! เปิดชีวิต “ศรีปราชญ์” กวีเอกคู่ใจ “พระนารายณ์” ที่มาของ “ดาบนี้คืนสนอง”
 313. แฟนคลับถึงกับช็อก!! เปิดคำทำนายดวงชะตา “โป๊ป ธนวรรธน์” มีแววป่วยกะทันหัน ถึงขั้นต้องนอนรพ.!!
 314. แฟนละครตากฝน!! รำแก้บน “โป๊ป-เบลล่า” ปลื้มโกยเรตติ้ง “ออเจ้า” กระฉูด!! ฮือวังนารายณ์พิสูจน์หลุมลับ?
 315. หลักฐานชี้! รูปถ่าย แม่การะเกดตัวจริง โดยชาวฝรั่งเศส ปรากฏในประวัติศาสตร์!?
 316. พาชมถนน rue de siam และคณะราชทูต ”โกษาปาน” ที่เมือง brest ฝรั่งเศส
 317. โซเชียล แห่แชร์ ภาพ นักโทษรวมตัวดู “บุพเพสันนิวาส”!
 318. รู้ยัง?เพลง ออเจ้าเอย คนแต่งคนเดียวกับคืนความสุข ประเทศไทย(คลิป)
 319. เปิดภาพ ทายาท ท้าวทองกีบม้า ที่ยังมีชีวิตอยู่! แถมยังสืบทอดการทำขนมหวานดั้งเดิม
 320. เปิดบันทึกพระราชพงศาวดารฯ “โกษาปาน” โชว์อาคมให้ “พระเจ้าหลุยส์ที่ 14″อึ้ง!
 321. เผยเหตุ “ชีปะขาว” ร่วมคณะราชทูตไปฝรั่งเศส ช่วยรอดตายวังน้ำวน ทำพระเจ้าหลุยส์ที่14 ถึงกับอึ้ง!
 322. ‘ฟอลคอน’ มีทั้งดีและไม่ดี แอบช่วยเหลือสยาม ด้วยการตบตาทูตฝรั่งเศส !
 323. นักประวัติศาสตร์ จับสังเกตสิ่งที่หายไปใน บุพเพสันนิวาส ทั้งที่สำคัญกับผู้คนในสมัยอยุธยา!?
 324. ชาวเน็ตลั่นแรง! หลังได้ดูฉากนี้ใน บุพเพสันนิวาส เห็นแล้วนึกถึงอะไร?
 325. “ออเจ้า” ชาวจีนฟินแรง! มาแล้วเพลง “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชั่นจีนละมุนหูสุดๆ(คลิป)
 326. เปิดแปลนเรือนออกญาโหราธบดี อย่างละเอียด!! รู้เลยพี่เดช แอบมอง แม่การะเกด อยู่ตรงไหน?
 327. เอาใจออเจ้าสุดๆ!! “บุพเพสันนิวาส” มีตอนพิเศษเพิ่ม 3 ตอน หลังละครอวสาน เช็คเลยวันไหนบ้าง?
 328. มันนานแค่ไหนแล้ว! ฉากบีบหัวใจใน บุพเพสันนิวาส สุดจริง จนได้ขึ้นหน้า1หนังสือพิมพ์!
 329. “พี่หมื่นโป๊ป” เป็นคนตลก!! ตอบไดเร็คสาว ทำเอาสาวใจแตก เมื่อพี่หมื่นบอกจะล้างรอ???
 330. ชาวเน็ตคำนวณ สินน้ำใจที่โกษาเหล็กได้ ถ้าปัจจุบันนี้ มีมูลค่าเท่าไหร่ พอรู้แล้วอึ้ง!
 331. บุพเพฯวันนี้ไม่สนุก ชาวเน็ตบ่นดังลั่นจะให้ผีการะเกดกลับมาทำไม?
 332. ชาวเน็ตวิเคราะห์ เหตุใด “พระนารายณ์” ต้องไปประทับที่เมืองละโว้(ลพบุรี) ทั้งที่มีอยุธยาอยู่แล้ว!?
 333. เปิดพระคลังสมเด็จพระนารายณ์ฯ ที่ใช้เก็บมหาสมบัติมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการมาก!!
 334. เปิดหลักฐาน แผนการก่อกบฏ! “ฟอลคอน” จม.ลายเซ็น เมื่อ 300 ปีก่อน!
 335. ชาวเน็ตลั่นประโยคเด็ด! ถึง คลาร่า สาวใช้ แม่มะลิ ที่พยายามอ่อยฟอลคอน!
 336. อินเนอร์เมียหลวงมาเต็ม!! ชาวเน็ตเทียบ “แม่มะลิ” เหมือน “ดร.วิกานดา” จากละคร เรื่องเมียหลวง
 337. เผยสาเหตุ? “โกษาเหล็ก” แม่ทัพที่ถูกเฆี่ยนจนตาย ไม่ใช่เพราะ “ฟอลคอล” ที่แท้ตายเพราะแบบนี้?
 338. เปิดราคาหนังสือเก่า “เจ้าพระยาโกษาเหล็ก” พิมพ์ขายตั้งแต่ปี2493 ปัจจุบันราคาสูงลิ่ว!
 339. ใครว่ารถติดกทม.แก้ไม่ได้ บุพเพฯ ยังแผลงฤทธิ์ถนนกรุงโล่ง
 340. เผยตัวเลขชัดๆ เรตติ้ง บุพเพสันนิวาส สูงถึง 22.8 แสดงว่ามีคนดูทั้งหมดกี่คน?
 341. พลิกแรง! เจอจับโป๊ะ บุพเพสันนิวาส พลาดท่าอีกแล้ว แต่งานนี้ชาวเน็ตตอกแรง กลับรูไปเลย!
 342. ‘ซูเปอร์โพล’ ชี้ คนดู ‘บุพเพสันนิวาส’ สูงขนาดนี้! พีคสุด! ผู้ชายร้อยละ 25.6 อยากเป็นตัวละครนี้ในเรื่อง!?
 343. ดราม่า! บุพเพสันนิวาส ถูกจับผิดเนื้อเรื่องบางฉากคล้าย คำสาปฟาโรห์
 344. เหรียญแม่การะเกดก็มา สาวถามรัวๆ บูชาแล้วได้พี่หมื่นไหมเจ้าคะ?
 345. เคยเห็นกันไหม? เปิดภาพหุ่นขี้ผึ้ง “ท้าวทองกีบม้า” สวยสง่างามสุดๆ!!
 346. เผยเหตุผลที่ “เรืองฤทธิ์” ไม่ได้ข้ามภพไปกับ “เกศสุรางค์” ทั้งๆที่โดนรถชนเหมือนกัน?
 347. เปิดที่มา!! “โกษาเหล็ก” พ่อของ “จันทร์วาด” แม่ทัพผู้ถูกเฆี่ยนจนตาย!!
 348. เปิดประวัติ!! หญิงงามชุดไทยสีม่วงโบราณ ที่นั่งกับเด็กชายมัดจุก ในบุพเพสันนิวาส
 349. เผยเรตติ้ง “บุพเพสันนิวาส” ล่าสุด พุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง!!
 350. ฟีเวอร์สุดๆ “บุพเพสันนิวาส” ร้านสะดวกซื้อดังเซเว่นฯ เอาด้วย!! จัดโปรฯ สุดเก๋ ตามเทรนแบบนี้?
 351. เปิดภรรยาตัวจริงของ “ท่านขุน” ถ้าในประวัติศาสตร์ “แม่หญิงการะเกด” ไม่มีตัวตนอยู่จริง?
 352. ฟีเวอร์สุดๆออเจ้า!! “พี่หมื่น” ดังเป็นพลุแตก ครูยุคใหม่อินเกิน จัดหนักนักเรียน ทำพี่หมื่นสะดุ้ง!?
 353. ขยี้ตารัวๆ!! เหตุใด “พี่หมื่น-แม่นายการะเกด” หน้าผิดแปลกไป? ทำชาวเน็ตตะลึง!!
 354. เมื่ออีเจี๊ยบ อิน บุพเพฯหนักแซะแหลก แม่หญิงอยุธยา ท่าจะข้อเข่าเสื่อม..!?
 355. เปิดภาพ ‘บุพเพสันนิวาส’ เวอร์ชันเกม ‘The Sims 4’ สมจริงมากพูดเลย!
 356. เปิดเหตุผลที่ “แม่การะเกด” ไม่ทุเลาปวดระบม? เป็นเพราะ “คุณพี่หมื่น” ใช้สมุนไพรผิดชนิดเจ้าค่ะ
 357. “แม่หญิงการะเกด” ร่ำไห้!! ชาวเน็ตเฉลยตอนจบ “พี่หมื่น” เป็นเกย์!!?
 358. ขนาดนี้เลย!? เปิดคอมเม้นต์ ชาวจีน หลังชมละครบุพเพสันนิวาส ตอนที่ 7 แต่ละข้อความรู้เลย!
 359. โซเชียลแห่แชร์ตัวจริงไก่ไอ้จ้อยที่แท้ไม่ธรรมดามีฐานะเซเลบ!!กินหรู อยูไฮโซ...
 360. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ สวพ.91 รายงาน บุพเพฯอาละวาดหนัก ทำถนนโล่งทั่วพระนคร!!
 361. กระแสแรงขนาดไหน! กระทะของแม่กระเกด โกอินเตอร์ถึงเมืองนอก ชาวต่างชาติแห่ซื้อหิ้วกลับประเทศ!
 362. น้ำแทบพุ่ง!! ‘จีนฮง’ ยอดนักประดิษฐ์แห่งกรุงศรี ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่กระทะ,นาฬิกา จนถึง..!
 363. คดีพลิกแล้วหนา!! ดราม่าสติกเกอร์ฟรี “การะเกด” เจ้าของเพจออกมาแจงเองแล้วออเจ้า
 364. ชาวเน็ตตาไว!!เจอ กางเกงยีนส์-ผ้าใบ โผล่อยุธยา แซะสงสัยไม่ได้มีแค่การะเกดที่ข้ามยุค!
 365. ชาวเน็ตเผยสาเหตุ? “อีเเดง” ไม่ได้ตายเพราะจมน้ำ!! พอรู้ความจริง สตั๊นหนักมาก!!
 366. สาวๆว่าไง? เทรนด์หนุ่มกรุงศรี ฮิตฝังมุขเจ้าโลก!! ระดับพี่หมื่นใส่เม็ดทองคำมีเสียงกรุ๊งกริ๊ง อื้อหือออ!!
 367. “ออเจ้า” เปรี้ยง!! เปิดสถิติคนไปเที่ยววัดไชยฯ พุ่ง 3 เท่า!! การท่องเที่ยวปลื้มเตรียมต่อยอด
 368. งามแบบ ‘การะเกด’ รู้หรือไม่..หญิงไทยสมัยก่อนแต่งสวยกันเยี่ยงไร
 369. มาแล้ว!! ออเจ้าเอย โดย โป๊ป ธนวรรธน์
 370. ผู้จัดหน่อง เล่าความลับ! บุพเพฯหลุดรายละเอียดภาค2 เรื่องนี้มาเน้นๆ(คลิป)
 371. บุพเพสันนิวาสโผล่แวบเดียวเกิด!! เปิดใจ “ไอ้จ้อย-หลวงศรียศ-คลาร่า” ทำไมดังข้ามคืน? (คลิป)
 372. เปิดเบื้องหลังสุดฮา!! จะเป็นยังไง? เมื่อ “ฟอลคอน” จำบทที่จะพูดไม่ได้ (คลิป)
 373. เผยเบื้องหลังความฟิน!! “โป๊ป-เบลล่า” กับฉากใต้น้ำ ใครว่าง่าย ใครกลัวกว่ากัน มาดู!! (คลิป)
 374. พี่หมื่นถึงกับยิ้มเห็นฟันครั้งแรก! ในบุพเพสันนิวาส เพราะจะได้แต่งงาน จนไอจ้อยต้องแซว! (คลิป)
 375. “อีแย้ม” ลมใส่!! แอบชอบ “ไอ้จ้อย” รู้ข่าวจะแต่งเมีย ต้องถึงมือ “การะเกด” ออกโรงช่วย!! (คลิป)
 376. น้ำตาไหลเจ็บลึก!! ‘พระนารายณ์-พระเพทราชา’ จุดเริ่มต้นร้าวลึกอโยธยา (คลิป)
 377. ชาวเน็ตตาดี!! พี่หมื่นโป๊ปขี้แกล้ง จนแม่การะเกดยังต้องมองแรง!! (คลิป)
 378. “พี่หมื่นหม่ำ” ก็มานะออเจ้า!! ขำเวอร์ชั่นนี้ ออนแอร์เมื่อไหร่บอกข้าที แม่หญิงเต้นแร็พด้วย (คลิป)
 379. “เหล่าออเจ้า” แห่ตามรอย “แม่การะเกด” จนสะพานวัดไชยวัฒนารามหัก!! (คลิป)
 380. “แม่การะเกด” นำทีมโชว์ลีลาฮิปฮอป แดนซ์กระจาย ทำออเจ้าทั้งหลายฮาหนักมาก!! (คลิป)
 381. เบื้องหลังฉากแข่งเรือ ใน บุพเพสันนิวาส ที่ไม่ได้ออกอากาศฯ มีคนวางแผนการ สั่งล่มเรือ ของเหล่าขุนนาง!? (คลิป)
 382. มาดู!! “พี่หมื่น” ขี้เซา ปลุกไม่ยอมตื่น ทำออเจ้าทั้งหลายใจละลาย ขนาดนอนยังน่ารัก!! (คลิป)
 383. งานดีทั้งอยุธยา!! เปิดวาร์ป “เอิร์ธ” รับบท “หลวงศรียศ” เผยเบื้องหลังฮากับการะเกด (คลิป)
 384. นุ่น รมิดา ควง ครูหยา จรรยา เผยเทคนิคการแสดงสุดซึ้งปนฮา
 385. “แพท ณปภา” ถึงกับเหวอไปเลย!! เจอพี่หมื่นโชว์แมนด่าแบบนี้? (คลิป)
 386. ฟินจิกหมอนขาด!! เมื่อ “แม่หญิงการะเกด” หยิกหัวนม “พี่หมื่น” จะเจ็บจี๊ดขนาดไหน? (คลิป)
 387. บีบหัวใจน้ำตาไหล คลิปนาที ‘แม่นาย’ โดนหวายเฆี่ยน ฉากเดียวสะท้อนอารมณ์ทุกตัวละคร (คลิป)
 388. มาแล้วออเจ้าเอย ประกอบละคร บุพเพสันนิวาส ปล่อยสดๆร้อนๆไพเราะยิ่งนัก
 389. ดีเจนุ้ย บุกกอง บุพเพสันนิวาส ทำเอา แม่การะเกด ถึงกับลั่นแรง! โคตร 2 มาตรฐาน!
 390. เอ้าดีเจเปิดแผ่น! ‘พี่หมื่น’ จัดหนักแร็พด่า ‘แม่การะเกด’ ใครไปใส่ทำนอง ฮากระจายทั้งโซเชียล
 391. คลิปหลุด บุพเพสันนิวาส เบื้องหน้าอย่างฮา ส่วนเบื้องหลังนั้น..!? (คลิป)
 392. เปิดหลักฐาน ไม่มี ‘ศรีปราชญ์’ ในประวัติศาสตร์สยาม
 393. ยลโฉม 2 สตรีสูงศักดิ์หลังม่าน ร่วมวางแผนกับ “พระเพทราชา”
 394. เปิดไทม์ไลน์ชิงอำนาจพระนารายณ์ พระเพทราชาจับตัวประกัน ฟอลคอนตายอนาถ
 395. ความรู้เรื่อง “พิธีซัดน้ำ” ที่หลายคนไม่เคยทราบ มาดูคืออะไร ?
 396. เงิบ!!โครงกระดูกไร้หัวที่ลพบุรี ไม่ใช่พระปีย์-ฟอลคอน ที่แท้‘มนุษย์ยุคหิน’
 397. เปิดความจริง ทำไมโกษาปาน มีภรรยาถึง 22 คน แต่ไม่มีใครแปลกใจเลย?
 398. เผยสาเหตุที่ทำให้ ‘ท้าวทองกีบม้า’ ต้องทำ ‘ขนมหวาน’ ทั้งทองหยิบ-ทองหยอด-ฝอยทอง
 399. ‘ตึกพระเจ้าเหา’ สถานที่‘พระเพทราชา-หลวงสรศักดิ์’ใช้นัดแนะขุนนางชิงราชสมบัติ
 400. เปิดตำนาน ‘สมุดข่อย’ หนังสือไทยโบราณในละคร ‘บุพเพสันนิวาส’ ที่ใช้จดมนต์กฤษณะกาลี
 401. เผยภาพเหมือนโกษาปาน ขณะเยือนฝรั่งเศสเจริญสัมพันธไมตรีพระเจ้าหลุยส์ที่14 เมื่อ 300 ปีก่อน
 402. เปิดเบื้องหลังภาพในประวัติศาสตร์ และคำปฏิเสธอย่างนุ่มนวลของพระนารายณ์
 403. เปิดเรื่องจริง พระนารายณ์ ตั้ง‘พี่หมื่น’เป็นทูตเยือนฝรั่งเศส แต่เกือบไม่ได้ไปเพราะถูกฟ้อง
 404. เผยชัดๆทายาทสายตรงสืบเชื้อสายจาก ฟอลคอน และ ท้าวทองกีบม้า
 405. ความจริงจากประวัติศาสตร์! ‘ขุนศรีวิสารวาจา หรือ พี่หมื่น’ เกือบไม่ได้ไปฝรั่งเศส เพราะมีคนใส่ร้าย!?
 406. เปิดสาเหตุ? กวีเอกศรีปราชญ์ คนโปรดของพระนารายณ์ ถูกใส่ร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนโดนประหาร!!
 407. ไขสงสัย ทำไมพี่หมื่น-ตัวละครบุพเพฯ พูดว่า กงนี้ ไม่ใช่ ตรงนี้!
 408. เปิดหลักฐานนาทีสวรรคต “พระนารายณ์” ถูกยึดอำนาจกรุงศรี-ตรอมพระทัยที่ลพบุรี!!
 409. ที่มา “ป้อมวิไชยเยนทร์” ที่ “ฟอลคอน” ขอสร้าง ปัจจุบันยังอยู่
 410. เปิดภาพสเก็ตตัวจริงพระเพทราชา จากศิลปินชาวฝรั่งเศส สมัยพระนารายณ์!!
 411. เปิดประวัติ!! สมเด็จพระเพทราชา ตัวละครจากบุพเพสันนิวาสที่มีอยู่จริง ในประวัติศาสตร์ของไทย
 412. เปิดหลักฐาน ‘ฟอลคอน’ เคยถูก ‘หลวงสรศักดิ์’ ชกฟันหัก 2 ซี่-เลือดกบปาก!
 413. สวยแค่ไหนมาดู!? รูปร่าง-หน้าตาจริงๆของ ท้าวทองกีบม้าไม่เหมือนในละครแม้แต่น้อย
 414. ออเจ้ารู้ไหม?ค่านิยมแรกรุ่นยุคอยุธยาจ้างคนทำ ‘ฟันดำ’ ส่งสัญญาณ ‘มีผัวได้แล้วจ้า’
 415. มาดูของจริงกัน! เปิดภาพเครื่องกรองน้ำโบราณจาก‘บุพเพ’ ตอนนี้ยังใช้กันอยู่
 416. อ่านที่มาย่าน “ตลาดบ้านจีน” แหล่งโรงรับชำเราบุรุษกรุงศรี ชายอยุธยาไม่มีใครไม่รู้จัก!
 417. เปิดภาพลายเซ็น ‘ท้าวทองกีบม้า’ ตัวจริง! ในจดหมายสุดสะเทือนใจส่งถึงบาทหลวงฝรั่งเศส
 418. วัดนี้ไง! ที่ พระเจ้าตากฯ กับ พี่หมื่นเคยบวช!! ศาลาไม้เก่าหนึ่งเดียวในโลก จิตรกรรมสมัยกรุงศรีฯ
 419. วัฒนธรรมการเหน็บกริชในราชสำนักสยาม
 420. ว่าด้วยคำว่า ขุนหลวง
 421. ว่าด้วยความเชื่อ ‘ฝรั่งเลว—ไทยดี’ และสิ่งที่ ‘บุพเพสันนิวาส’ ไม่ได้บอก
 422. นักวิชาการให้ความรู้!! คำว่า “เว็จ” แท้ที่จริงไม่ได้แปลว่า “ส้วม”
 423. เปิดเรื่องราวของ พระปีย์ หรือ อ้ายเตี้ย โอรสบุญธรรม ที่พระนารายณ์ทรงรักมาก!!
 424. เห็นภาพชัดๆ การขี่ม้า หรือ มีรอบเดือน เรื่องสุดทรมานของ หญิงยุคโบราณ
 425. เปิดที่มา เตาหมูกระทะ แม่การะเกด มีมาตั้งแต่ยุคไหน?
 426. ไขข้อสงสัย! มนต์กฤษณะกาลี ที่ทำให้แม่หญิงการะเกดสิ้นใจตาย แท้จริงแล้วมีจริงหรือไม่!?
 427. ก๊อปนิยายเผยแพร่ผิดก.ม.ปรับ 2 แสนนะออเจ้า!
 428. ตาม “แม่หญิงการะเกด” เปิดแผนที่อยุธยาใน “จดหมายเหตุลาลูแบร์”
 429. ว่าด้วยเรื่องจินดามณีต้นฉบับพระโหราธิบดีแท้ๆ มีอะไรที่ทำการะเกดเก็บอาการไม่อยู่
 430. เกร็ดจาก#บุพเพสันนิวาส เปิดจม.โกษาปานเอ่ยถึง‘ขุนศรีวิสารวาจา’ พร้อมภาพวาดตัวจริง
 431. เมื่อบุพเพสันนิวาส ฟีเวอร์! มารู้จักที่มาคำว่า ออเจ้า ที่ไปไหนใครๆก็พูด
 432. มีตัวตนอยู่จริง!?นี่คือ 2 ผัว-เมียฝรั่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดินพระนารายณ์
 433. ที่เที่ยวอยุธยาน่าไป ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาส
 434. ดังก้องโลก!รอยเตอร์ตีข่าว กระแสออเจ้า-ชุดไทยมาแรง!
 435. มีความอิน!! ลุงตู่ สั่งรัฐมนตรี ท่องจินดามณี อิงกระแส บุพเพสันนิวาส ให้ได้คนละบท
 436. บิ๊กตู่ พูดถึงบุพเพสันนิวาส พ้อ แก่แล้วเป็นพี่หมื่นไม่ได้
 437. ใครจะเชื่อว่าถึงขั้นนี้..รองนายกฯวิษณุอินออเจ้า-เปิดประตูมาอธิบายด้วยตัวเอง(คลิป)
 438. เปิดสูตร หมูโสร่ง เมนูโปรด‘พี่หมื่น’ อาหารว่างชาววัง แต่ทำไม่ยาก
 439. ชวนน้ำลายแตก-กับ มะม่วง น้ำปลาหวาน สูตรเด็ด แม่การะเกดชวนชิม
 440. คุณคือใคร? ใน บุพเพสันนิวาส เช็คนิสัยทั้ง 7 วัน ไปกับตัวละครในเรื่องกันเถอะออเจ้า!
 441. วิธีบอกรักของพี่หมื่น ผู้ชายมาดนิ่ง ที่ออเจ้ารู้ไม่ทัน!! (มีคลิป)
 442. ไข้จับสั่น หรือไข้มาลาเรีย ในบุพเพสันนิวาส แท้จริงคืออะไร? อีกหนึ่งโรคที่เกิดมาแล้วหลายร้อยปี
 443. เปิดความเชื่อโบราณหญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทำนะเจ้าคะ!?

 444. >> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : -
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.51.228.154

101.51.228.154,,node-195m.pool-101-51.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
-. มีกระทู้ผีรุมหลอกด้วย. แบบนี้ก็มีด้วย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 17:52 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์