เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม


รอดกำแพงคุกบางขวาง เปิดประตูห้องประหาร ดินแดนสนธยาจุดจบสุดท้ายของนักโทษเด็ดขาดที่ต้องโดนประหารชีวิต

เมื่อกลายเป็นนักโทษเด็ดขาด ถูกศาลคำสั่งประหารชีวิตตามกระบวนการ นักโทษสามารถยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ได้ภายใน 60 วัน ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการประมวลเรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่จะถวายความเห็นขึ้นไปตามลำดับขั้นตอน จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ และเมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยลงมาอย่างไร กรมราชทัณฑ์ จะแจ้งรายละเอียดต่อนักโทษรายนั้น

ซึ่งหากมีพระราชกระแส ให้ยกฎีกา คือไม่พระราชทานอภัยโทษ ทางกรมราชทัณฑ์ จะแจ้งให้เรือนจำบังคับโทษประหารชีวิต นักโทษรายนั้นโดยไม่ชักช้า

และในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักขั้นตอน ประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษ ในเรือนจำบางขวาง จ.นนทบุรี อย่างละเอียดเปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

เปิดขั้นตอนประหารชีวิต
ในการดำเนินการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษนั้น มีทั้งเหมือนและต่างจากการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าบ้างในบางขั้นตอน ซึ่งหลังจากที่เรือนจำกลางบางขวางได้รับคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดก็ตามที่มีอำนาจถูกต้องตามกฎหมาย ให้ดำเนินการประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดที่ถูกศาลตัดสินลงโทษประหาร เรือนจำจะมอบหมายหน้าที่ให้ฝ่ายทะเบียนประวัติผู้ต้องขังทำการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักโทษประหารว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับคำสั่งที่ให้ดำเนินการประหารชีวิตหรือไม่ เพื่อป้องกันการประหารผิดคน เช่นเดียวกับการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

ผู้เกี่ยวข้องในการประหารชีวิตนักโทษด้วยการฉีดยาพิษ ประกอบด้วย
1. หัวหน้าชุดพี่เลี้ยง 1 นาย
2.พี่เลี้ยง 3 นายต่อนักโทษประหาร 1 คน
3.หัวหน้าชุดผู้ไปรับยาและสารพิษ 1 นาย
4.เจ้าหน้าที่รับยาและสารพิษ 3 นาย
5.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 นาย
6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 2 นาย
7.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ 4 นาย
8.ช่างภาพ 1 นาย
9.ผู้ให้สัญญาณการประหารชีวิต 1 นาย (หัวหน้าชุดประหาร)
10.เจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษ 3 นาย

รับคำสั่งคุมตัวนักโทษออกจากแดนขัง สู่ แดนประหาร
เจ้าหน้าที่ท้้งหมดจะไม่มีทางรู้ล่วงหน้า เพราะกรมราชทัณฑ์จะเป็นการแจ้งโดยทางลับที่สุด และทำการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษให้มีความพร้อมไว้ในทุกจุดของเรือนจำ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ชุดประหารเมื่อรับทราบคำสั่งแล้ว จะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประหารชีวิต เช่น ตรวจสอบความพร้อมของห้องประหาร เตียงประหาร สายยางสำหรับเดินน้ำยาและสารพิษ ห้องสักขีพยาน ถุงมือยาง อาหารมื้อสุดท้าย ดอกไม้ธูปเทียน ฯลฯ รวมทั้งนิมนต์พระหรือตัวแทนศาสนาอื่นที่นักโทษประหารนับถือไว้ และแจ้งไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมดำเนินการด้านการตรวจสอบประวัติบุคคลทั้งก่อนและการประหารชีวิต รวมทั้งทำหนังสือแจ้งกรรมการซึ่งมีหลายหน่วยงานให้รับทราบ เพื่อมาร่วมเป็นสักขีพยาน

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

การประหารชีวิตนักโทษจะเริ่มในเวลาเวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่รับยาและสารพิษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะเดินทางไปรับยาและสารพิษที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งมีตัวยาและสารพิษที่จะต้องใช้กับนักโทษประหาร ดังนี้ 1.สารโซเดียนเพนโททัล 2.สารแพนคูไรเนียมโบรไมค์ 3.สารโพแทสเซี่ยมคลอไรด์

ปล่อยให้นักโทษทำใจ - เขียนพินัยกรรมสั่งเสีย

เวลาประมาณ16.00 น. น. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยง จะเข้าไปเบิกตัวนักโทษประหารจากห้องควบคุมภายในแดน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทำการควบคุมตัวนักโทษประหารไว้สองแดน คือ แดน2 และแดน5 นำตัวไปที่ศาลาเย็นใจ หน้าห้องประหารด้วยการยิงเป้าเดิม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประหาร การนำตัวนักโทษไปศาลาเย็นใจจะให้นักโทษนั่งรถกอล์ฟโดยมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด และแวะที่ศาลเจ้าพ่อเจตคุปย์เพื่อให้นักโทษกราบไหว้เช่นเดียวกัน เมื่อถึงศาลาเย็นใจ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร จะเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ตำหนิแผลเป็น และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีคำสั่งให้ประหารชีวิตหรือไม่ เสร็จแล้วจะให้เขียนจดหมายและทำพินัยกรรม ต่อจากนั้นจะเปิดโอกาสให้โทรศัพท์หาญาติได้เป็นครั้งสุดท้าย

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

ซึ่งสมัยที่ใช้วิธีการยิงเป้าจะไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์อย่างเด็ดขาด หลังจากโทรศัพท์สั่งเสียญาติเสร็จแล้ว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมหรือเวรผู้ใหญ่จะเข้ามาอ่านคำสั่งยกฎีกาให้นักโทษประหารฟัง แล้วนำตัวไปนั่งที่เก้าอี้ขาวหันหน้าไปทางวัดบางแพรกใต้ พี่เลี้ยงจะนำดอกไม้ธูปเทียนให้นักโทษประหารกราบไหว้ไปที่อุโบสถของวัด จากนั้นจะนำตัวไปที่ห้องประหารด้วยการฉีดสารพิษซึ่งอยู่ด้านหลังฝั่งขวาของห้องประหารด้วยการยิงเป้า (สถานที่หมดทุกข์) โดยยังไม่ผูกตาของนักโทษ

บรรยากาศห้องประหาร ดินแดนสุขคติภูมิ

บริเวณห้องประหารด้วยการฉีดสารพิษ จะมีห้องทาสีขาวขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร คูณ 2 เมตร จำนวน 2 ห้องอยู่ในช่องทางก่อนเข้าถึงจุดประหาร ด้านในสุดของทั้งสองห้องจะมีช่องหน้าต่างมองทะลุไปยังอีกห้องหนึ่ง ถ้าประหารเพียงรายเดียวก็จะใช้เพียงห้องเดียว แต่ถ้าทำการประหารมากกว่าหนึ่งรายจะใช้ห้องนี้พร้อมกันทั้งสองห้อง ภายในห้องจะมีอาหารมื้อสุดท้ายวางไว้พร้อมน้ำดื่ม พี่เลี้ยงจะเข้าไปยู่ในห้องนี้กับนักโทษประหารโดยมีการปิดล็อคประตูด้านนอกไว้ พี่เลี้ยงจะเปิดโอกาสให้นักโทษรับประทานอาหารจนอิ่ม และชวนพูดคุยเพื่อให้นักโทษคลายความเครียด

เสร็จจากอาหารมื้อสุดท้าย จะมีพระสงฆ์มานั่งในห้องที่สามารถมองทะลุได้จากช่องหน้าต่างของห้องที่ควบคุมตัวนักโทษประหารไว้ พระสงฆ์จะเทศนาธรรมให้กับนักโทษฟังเป็นครั้งสุดท้าย นักโทษประหารจะถวายดอกไม้ธูปเทียนที่ถือมาให้พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนา ในกรณีที่นักโทษประหารนับถือศาสนาอื่น ก็จะให้ประกอบพิธีทางศาสนาที่นับถือภายในห้องนี้เช่นกัน

เมื่อเสร็จขั้นตอนทางศาสนา พี่เลี้ยงจะแจ้งให้หัวหน้าชุดพี่เลี้ยงที่อยู่นอกห้องทราบ หัวหน้าชุดจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษ เมื่อทุกอย่างพร้อม หัวหน้าชุดพี่เลี้ยงจะไขกุญแจห้องให้พี่เลี้ยงนำตัวนักโทษเข้าสู่ห้องประหาร ซึ่งพี่เลี้ยงจะนำผ้ามาปิดตาของนักโทษก่อนนำตัวไปยังห้องประหารชีวิต ภายในห้องที่ใช้ในการประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษ จะมีเตียงนอนอยู่จำนวน 2 เตียง พื้นเบาะของเตียงเป็นสีดำ ความสูงของเตียงประมาณ 1.20 เมตร มีด้านข้างยื่นออกมาทั้งสองข้างแบบกางเขนนอน ที่เตียงจะมีเข็มขัดสำหรับรัดตัว 5 เส้น ที่กางเขนมีเข็มขัดสำหรับรัดแขนข้างละ 2 เส้น เตียงทั้งสองตั้งห่างกันประมาณ 2.5 เมตร ทั้งสองเตียงนี้มีชื่อเรียกว่า "เตียงประหาร"

มือสังหาร ขอขมานักโทษ

ที่หัวเตียงจะมีขาตั้งสำหรับแขวนถุงน้ำเกลือ เมื่อนำนักโทษเข้ามาในห้องประหาร จะให้นักโทษนอนลงที่เตียงประหาร ใช้เข็มขัดรัดตัว 5 จุด ดังนี้ 1.รัดที่ศีรษะบริเวณหน้าผาก 2.รัดที่หน้าอก 3.รัดที่หน้าท้อง 4.รัดที่หน้าขา 5.รัดที่ข้อเท้า จากนั้นเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษจะนำถุงน้ำเกลือมาต่อเข้าที่หลังมือของนักโทษประหาร ทำการปล่อยน้ำเกลือให้เดินเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษ ซึ่งยังไม่มีสารพิษเจือปนแต่อย่างใด ถ้าประหารเพียงรายเดียว จะใช้เพียงเตียงเดียว แต่ถ้าประหารมากกว่าหนึ่งราย จะใช้เตียงทั้งสองในการประหารชีวิตพร้อมกัน โดยจะนำเข้ามาประหารครั้งละ 1-2 ราย จนกว่าจะหมดจำนวนที่มีคำสั่งให้ทำการประหารชีวิต ที่ข้างเตียงประหารจะมีเครื่องตรวจจับสัญญาณเต้นของหัวใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษจะต่อสายติดเข้าที่ร่างกายของนักโทษ ที่จอมอนิเตอร์จะเห็นสัญญาณการเต้นของหัวใจเป็นเส้นกร๊าฟขึ้นลง และเสียงดังเป็นจังหวะ ไปเรื่อยๆ

พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจะทำการขอขมาต่อนักโทษประหารที่นอนอยู่บนเตียง แล้วมายืนรออยู่ที่ข้างห้อง บริเวณหัวเตียงประหารจะมีห้องหน้าต่างกระจกบานใหญ่หนึ่งห้อง เหนือกระจกจะมีไฟสีเขียวสีเหลืองและสีแดงติดอยู่ ภายในห้องหน้าต่างกระจกจะมีการต่อสายน้ำเกลือจากห้องออกไปที่เตียงประหาร ที่ปลายสายน้ำเกลือด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับปุ่มกด และที่ข้างปุ่มกดจะมีหัวอัดไซลิงค์ซึ่งมีไว้สำรองกรณีปุ่มกดขัดข้อง ส่วนปลายสายอีกด้านจะต่อเข้าใต้ถุงน้ำเกลือซึ่งได้ต่อสายไปที่หลังมือของนักโทษไว้แล้วโดยจะปิดทางเดินยาและสารพิษไว้ก่อน

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

ปุ่มกดจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ชุด ชุดละ 3 ปุ่ม ทั้งสามปุ่มนี้จะบรรจุสารพิษปุ่มละชนิด ห้องนี้เรียกว่า "ห้องฉีดสารพิษ" ที่ปลายเตียงประหาร จะมีห้องกระจกสีทึบอยู่ห้องหนึ่ง ถ้ามองจากห้องประหารออกไปจะมองไม่เห็นอะไร แต่ถ้ามองจากในห้องนี้ออกมาที่ห้องประหารจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆภายในห้องประหารได้อย่างชัดเจน ห้องนี้คือห้องของกรรมการและสักขีพยาน ซึ่งทั้งหมดจะมานั่งดูการดำเนินการประหารชีวิตภายในห้องนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งนักโทษประหารได้สิ้นใจไปเป็นที่เรียบร้อย

เริ่มกระบวนการประหาร

เมื่อคณะกรรมการและสักขีพยานพร้อมแล้ว และทำการมัดตัวนักโทษให้ติดกับเตียงประหาร พร้อมกับเดินสายน้ำเกลือเข้าเส้นเลือดที่หลังมือเป็นที่เรียบร้อย ผู้ให้สัญญาณการประหารชีวิตจะสะบัดธงแดงลงเพื่อให้สัญญาณว่าดำเนินการประหารได้ เจ้าหน้าที่ฉีดสารพิษจะปิดทางเดินน้ำเกลือสายที่มาจากถุงน้ำเกลือ แล้วเปิดทางเดินสายที่มาจากห้องฉีดสารพิษแทน จากนั้นจะดำเนินการฉีดสารพิษเข้าไปในสายน้ำเกลือพร้อมกับไฟทั้งสามสีเหนือหน้าต่างกระจกสว่างขึ้นตามลำดับ

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

ขั้นตอนการประหารชีวิต มี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.เมื่อไฟสีเขียวสว่างขึ้น เจ้าหน้าที่จะกดปุ่มฉีดสารโซเดียมเพนโททัล ชนิดผงละลายน้ำ ปริมาณ 20-25 ซีซี เข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษ ยาชนิดนี้จะทำให้นักโทษประหารหลับลึก ไม่รู้สึกตัว

2. เมื่อไฟสีเหลืองสว่างขึ้น เจ้าหน้าที่จะกดปุ่มฉีดสารแพนคูไรเนียมโบรไมค์ ชนิดน้ำ ปริมาณ 50 ซีซี เข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษ ยาชนิดนี้จะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว และทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงาน

3. เมื่อไฟสีแดงสว่างขึ้น เจ้าหน้าที่จะกดปุ่มฉีดสารโพแทสเซี่ยมคลอไรด์ ชนิดน้ำ ปริมาณ 50 ซีซี เข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษเป็นชนิดสุดท้าย ยาชนิดนี้จะทำให้หัวใจหยุดเต้น ซึ่งมีผลทำให้เสียชีวิตในที่สุด ในระหว่างที่ยาและสารพิษทั้งสามชนิดเดินเข้าสู่กระแสเลือดของนักโทษ เส้นกร๊าฟที่จอมอนิเตอร์ของเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจจะแคบลงและทิ้งระยะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ เสียงสัญญาณการเต้นของหัวใจจะดังช้าลง ช้าลง ช้าลง จนกระทั่งเส้นกร๊าฟเปลี่ยนเป็นเส้นตรงพร้อมกับเสียงดังยาว ซึ่งหมายถึงเสียงเตือนจากเครื่องว่าหัวใจของร่างกายที่อยู่กับเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจ ได้หยุดทำงานไปแล้ว

ตรวจร่างกายยืนยันลมหายใจ

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

ถ้าเป็นเวลาปกติที่ใช้กับคนไข้ทั่วไป หมอและพยาบาลจะรีบเข้ามาช่วยกันปั๊มหัวใจของคนไข้เพื่อช่วยชีวิตให้พื้นขึ้นมา แต่สำหรับนักโทษประหาร จะปล่อยให้สัญญาณดังอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที เมื่อแน่ใจว่านักโทษประหารได้สิ้นใจไปแล้ว พี่เลี้ยงจะเชิญแพทย์มาตรวจร่างกายของนักโทษเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแพทย์ประกาศว่านักโทษประหารได้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ให้สัญญาณการฉีดยาและสารพิษจะสั่งให้พี่เลี้ยงนำร่างของนักโทษลงจากเตียงประหาร เจ้าหน้าที่ฉีดยาและสารพิษจะมาถอดสายน้ำเกลือและสายตรวจวัดชีพจรออกจากร่างกายของนักโทษ เจ้าหน้าที่ทุกนายจะทำการขอขมาต่อร่างของนักโทษประหารอีกครั้ง พี่เลี้ยงจะช่วยกันปลดเข็มขัดที่รัดตัวของนักโทษออกทุกเส้น แล้วช่วยกันนำร่างของนักโทษลงจากเตียงประหารมาไว้บนถาดอลูมิเนียม จากนั้นจะนำถาดดังกล่าวใส่เข้าไปในช่องเก็บศพที่มีอุณหภูมิเย็นจัดซึ่งตั้งอยู่ในห้องประหารนั่นเอง

ทำความสะอาดร่างก่อนส่งให้ญาติ

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

เสร็จแล้วจะปิดช่องเก็บศพใส่กุญแจล็อคไว้ ทิ้งศพไว้ภายในนั้น 1 คืน รุ่งเช้าจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดล็อคช่องเก็บศพ นักโทษชั้นดีที่อาสามาจะช่วยกันตัดตรวนออกจากเท้าของร่างนักโทษประหาร แล้วช่วยกันอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ทาแป้งจัดใส่เสื้อผ้าให้ใหม่ พร้อมกับห่อมัดตราสังข์ให้เรียบร้อยก่อนบรรลุลงโลงศพ จากนั้นจะส่งศพออกทางประตูผีที่ใช้มาตั้งแต่ยังมีการยิงเป้า นำศพไปเก็บไว้ที่ช่องเก็บศพนักโทษประหารของวัดบางแพรกใต้ เพื่อรอให้ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

เปิดห้องประหาร!ดินแดนสุดท้ายของนักโทษ แจกแจงขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนนาทีหมดลม

ขอบคุณภาพจาก เพจ ประเทือง สติปัญญา ,springnews

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยควรคงไว้ซึ่งโทษประหาร !!
 2. นักสิทธิมนุษยชน โพสต์ตอบคำถามสังคม ทำไมคัดค้านโทษประหาร
 3. ริว จิตสัมผัส เคลื่อนไหวถึง เหยื่อ นักโทษประหารในรอบ 9 ปี อ่านแล้วจุกอก!
 4. สายสุดท้ายที่ มิก หลงจิ เลือกโทรหา ไม่ใช่แม่ แต่เป็นคนนี้ พร้อมขอโทษและสารภาพสิ่งที่ทำทั้งหมด
 5. อังคณา เคลื่อนไหว!!ค้านโทษประหารชี้ไม่ช่วยลด‘อาชญากรรม’
 6. ‘บุ๋ม’ไลฟ์สด ปมโทษประหาร? ลั่นอย่าเอาระบบตปท.มาใช้กับไทย!!(คลิป)
 7. เปิดพินัยกรรมนักโทษประหารเขียนทิ้งไว้ที่คุกบางขวาง ฝากแม่ดูแลลูกให้ด้วย
 8. หัวอกคนสูญเสีย ลูกสาวนักเขียนดังถูกฆ่าเหี้ยม!! อัดคนค้านโทษประหารไม่เจอกับตัวไม่มีวันเข้าใจ!
 9. เปิดภาพอาวุธ นักโทษประหารคนล่าสุด ที่ปลิดชีวิตเหยื่อ 24 แผล
 10. เปิดโพสต์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ใน IG ส่วนตัว หลังประหารนักโทษ ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ!
 11. มาดามแป้ง เคลื่อนไหวถึงสามี หลังประหารนักโทษในรอบ 9 ปี!
 12. เพื่อนนช.โทษประหาร โพสต์ถาม ความยุติธรรมอยู่ตรงไหน แทง 28 แผลน้อยกว่าคดีเหล่านี้อีก?!
 13. แชร์ว่อน ภาพเครื่องเซ่น เพชฌฆาตจัดขอขมาก่อนประหาร นช.มิก หลงจิ
 14. โซเชียลจวกยับ!!“แอมเนสตี้” แสดงพลังคัดค้านโทษประหารชีวิต ถามกลับแล้วเหยื่อที่โดนทำร้ายใครเยียวยา!!?
 15. ชาวเน็ตเผยขั้นตอนการประหารชีวิต ในปัจจุบัน ใช้เวลา 25 นาทีก่อนสิ้นใจทำอะไรบ้าง?
 16. แม่“น้องแก้ม”เหยื่อไอ้เกมส์หนุนประหาร!!แค้นฆาตกรอยู่สบายในคุก-แต่ครอบครัวเหยื่อพัง!!(คลิป)
 17. พ่อ-แม่เหยื่อม.5 เชื่อ“มิก”เกี่ยวฆ่าลูก-พยานแฉเห็นคาตาแก๊งค์ที่แทงมี 6 คนไม่ใช่1(คลิป)
 18. แม่น้องแอ๋ม เหยื่อ เปรี้ยวฆ่าหั่นศพ เผยประโยคเด็ด ถึงโทษประหาร อ่านแล้วสะเทือน! (คลิป)
 19. ช็อก! มิก หลงจิ ไม่ใช่ฆาตรกร! พยานเพิ่งโผล่ เห็นคนร้ายตัวจริง ชี้พิรุธมีด! (คลิป)
 20. ฟังชัดๆ พ่อ-แม่ น้องม.5เหยื่อแทงโหด 24 แผล ตกนรกทั้งเป็นมา6ปี วันนี้ขออโหสิ(คลิป)
 21. เปิดมุมมอง ญาติเหยื่อบังฟัต ฆ่ายกครัว 8 ศพ คิดเห็นอย่างไรกับโทษประหาร?
 22. เปิดข้อความในจดหมาย “มิก หลงจิ” ฉบับสุดท้าย ที่เขียนให้แฟนสาว ก่อนถูกประหารชีวิต
 23. มือมีดอีกคนยังอยู่!! หลัง “มิ๊ก” ถูกประหารแล้ว พ่อแม่เหยื่ออึ้ง ตำรวจปล่อยลอยนวล
 24. เปิดประวัติ “มิ๊ก” นักโทษประหารคนล่าสุดของไทย โหดเหี้ยมตั้งแต่อายุไม่ถึง 19
 25. เสียงร่ำไห้ระงม!! ร่างนักโทษประหารถึงบ้านแล้ว เตรียมประกอบพิธีทางศาสนา
 26. เปลือยความรู้สึก ครอบครัวเหยื่ออโหสิกรรม-น้องนักโทษประหารร่ำไห้สุดทำใจ(คลิป)
 27. ภาพสุดท้ายนักโทษประหาร แม่ร่ำไห้รับศพ-อาหารมื้อโปรดก่อนจบชีวิต!!
 28. เผยอาหารมื้อสุดท้าย นักโทษประหารคนล่าสุด ของไทย ที่ทานด้วยด้วยสีหน้าเรียบเฉย
 29. คนแรกในรอบ 9 ปี! ประหารหนุ่มฆ่าชิงทรัพย์แทงเหยื่อ 24 แผล
 30. น้าข้างบ้านเปิดคลิปเสียงครั้งสุดท้ายที่ไม่เคยมีใครได้ยินของนักโทษประหาร มิก หลงจิ (คลิป)
 31. จอมขวัญยังอึ้ง! กับเหตุผลนี้ของ คนต่อต้านการประหาร ?!
 32. เปิดใจครอบครัว เพชฌฆาต คนสุดท้าย ยุติหน้าที่ ประหารชีวิต บวชให้ 55 นักโทษ (คลิป)
 33. ย้อนคลิปสุดสลด น้องม.5 เหยื่อฆ่าโหด นักโทษประหารคนล่าสุด แม่เอาร่มมากางให้ลูก (คลิป)
 34. เปิดใจเจ้าของโพสต์สุดสะเทือนใจ แม่กู-น้องกู ถูกแทงตายใครเยียวยา?!!(คลิป)
 35. ชีวิตวันสุดท้ายของนักโทษประหาร ขั้นตอนก่อนถูกฉีดยาพิษ เรื่องจริงที่อยากให้ฟัง (คลิป)
 36. จั๊ด ธีมะ เดือด!!ถามกลุ่มค้านประหารถ้าพ่อ-แม่ถูกฆ่า จะร้องสิทธิ์ให้ฆาตกรไหม?(คลิป)
 37. “เสก โลโซ” แชร์โพสต์สุดแรงถึง คนต่อต้านการประหาร อ่านแล้วมีสะเทือน?!

 38. >> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : บุคคลทั่วไป
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.52.136.3

182.52.136.3,,node-qv7.pool-182-52.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ทำคนอื่นตาย สมควรตายตามแล้า จงไปสู่ที่ชอบที่ชอบก็แล้วกัน


[ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08:17 น. ]
คุณ : แหวนพ่อนาฬิกาเพื่อน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 119.76.165.104

119.76.165.104,,ppp-119-76-165-104.revip17.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
พฤษภกาสร อีกกุญชร อันปลดปลง. โททนต์เสน่งคง สำคัญหมาย ในกายมี. นรชาติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์. สถิตทั่ว แต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา


[ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:34 น. ]
คุณ : อออ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.122.183.106

124.122.183.106,,ppp-124-122-183-106.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
ฆ่าแบบหน่อมแน้ม ปกปิดใครจะกลัวเกรง มันต้องทำกันกลางสนามหลวง ค่อยๆ เชือด แบบโหยหวล มันถึงจะเข็ด สยองไปถึง DNA เลย


[ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 19:44 น. ]
คุณ : ญิง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.108.170.212

101.108.170.212,,node-xqs.pool-101-108.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์มันต้องเด็ดขาดแบบนี้แหละ คนจะได้ไม่กล้าทำผิด สนับสนุนประหารคนที่เลวสุดเลวจนไม่มีส่วนดีๆอะไรเลยจ้า


[ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 21:09 น. ]
คุณ : ไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 125.27.93.232

125.27.93.232,,node-ijs.pool-125-27.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ผมละเบื่อไอ้นักสิททั้งหลายในเมืองไทยจริงๆภาคใต้คนบริสุทธิ์ไม่ว่าจะไทยหรือมุสลิมล้มตายไปไม่น้อยไม่เคยเห็นหัวนักสิทออกมาเลยแต่พอคนชั่วตายนักสิทออกมาเห่าหอน สรุปได้ว่าพวกมันเป็นนักสิทของคนเลวเท่านั้นอย่างคดีที่ประหารล่าสุดดราม่ากันจัง คดีต่อไปขอให้เป็นญาติของพวกมันแล้วกันอยากเห็นนักว่ามันจะออกมาเห่าหอนแทนนักโทษมั๊ย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:19 น. ]
คุณ : คนไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.9.99.137

58.9.99.137,,cm-58-9-99-137.revip16.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
ยังดีนอนตายถ้าโดนแทงตายเหฒือนน้องคนนั้นละที่ตายในสนามหญ้าละสบายเหรอ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:05 น. ]
คุณ : นิมน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 203.159.253.225

203.159.253.225,,203.159.253.225 ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
ตายสบายเกิน ทำไรเขาไว้น่าจะให้เพชฌฆาตทำแบบนั้นบ้าง มันจะได้สาสม ให้รู้ว่าการฆ่าเขาแบบนั้นมันทุกข์ทรมานแค่ไหน นี่นอนสบายไปเลย หรือไม่ก็เอาไปไว้กับศพที่มันฆ่าเขานั่นแหละ กิน นอนในนั้นสัก3คืนให้ประสาทแดก ตายทั้งเป็นไปเลย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 16:29 น. ]
คุณ : นี่คือ ไทยเเลนด์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.6.248.147

171.6.248.147,,mx-ll-171.6.248-147.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
พวก ข่มขืนทำไมยังไม่ประหาร เดี้ยนข้องใจจริงๆ คงสะใจ คนไทยทั้งประเทศ รับบาลชุดไหนทำได้บ้างเนี่ย คงเป็นเเค ความฝัน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 18:56 น. ]
คุณ : ///
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.130.198.86

27.130.198.86,,mx-ll-27.130.198-86.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
อ่านแล้วแบบ นักโทษประหารด้วยวิธีนี้ไม่ได้เจ็บปวดทรมานเลย ก็แค่หลับไปแล้วตายเท่านั้น ถือว่าตายสบายๆ ต่างจากเหยื่อที่ได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการโดนฆ่าหรือทำร้ายจนตาย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:02 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์