พุทโธ คืออย่างไร?

พุทโธ คืออย่างไร?


พุทโธ คืออย่างไร?


พุทโธ
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม


ซึ่งกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสามารถใช้คำนี้เป็นคำบริกรรมเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ ซึ่งเรียกว่า "พุทธานุสสติ"

คำว่า "พุทโธ" นี้ที่บอกว่ารู้ ตื่น เบิกบาน นี่ รู้คือรอบรู้หรือปัญญา ตื่นคือเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง เบิกบานคือมีความสุขแช่มชื่นปราศจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งแสดงนัยถึงพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิคุณของพระพุทธองค์

การบริกรรม "พุทโธ" เป็นการน้อมใจของเราให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ เสมือนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เบื้องหน้า เราจะทำอะไรก็ตาม ให้เรานึกถึงและขอบารมีของพระพุทธองค์ สติของเราก็จะเกิด จิตของเราก็จะรวมเป็นสมาธิ

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้