กฎของอนัตตา

   ในการปฐมเทศนา ที่รู้จักกันในนามของ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั้นเริ่มต้นพระพุทธเจ้า ได้ทรงเสนอ ทางสายกลางเรียกว่า มรรคมีองค์แปด วิธีหนึ่งในการ
บรรลุเข้าถึงองค์มรรค คือ พิจารณา
"อนัตตา" ดังนั้นความรู้เรื่องอนัตตาจึงเป็น
หนทาง เข้าสู่มรรคธรรม คุณสมบัติของอนัตตาแจงได้ 6 ข้อดังนี้

   1. ที่ว่าเป็นอนัตตา เพราะนามรูปต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของโลกเป็น
ธรรมดา ไม่ขึ้นอยู่กับความอยากของใคร

   2. ที่ว่าเป็นอนัตตา เพราะควบคุมให้เป็นไปตามอำนาจบังคับไม่ได้ ยกเว้นขั้นตอนเหล่านั้นสอดคล้องกับกฏของธรรมชาติ มนุษย์จึงต้องเคารพกฏของ
ธรรมชาติ

   3. ที่ว่าเป็นอนัตตา เพราะหาสภาพเป็นเจ้าของไม่ได้ ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่จาก
การอิงอาศัยอนิจจธาตุชั่วคราว

   4. ที่ว่าเป็นอนัตตา เพราะมีความขัดแย้งต่อการเป็นอัตตา เพราะไม่ฟ้งเสียง
เจ้าของ จะไหลไปสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

   5. ที่ว่าเป็นอนัตตา เพราะจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมรรคธรรม
เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น กรรมหรือการกระทำของมนุษย์ จะเข้าสู่องค์มรรค
มีโอกาสดับทุกข์ได้ชั่วคราว หรือถาวร

   6. ที่ว่าเป็นอนัตตา เพราะต้องเป็นไปตามโลกกุตตรปัจจัยเป็นธรรมดา
โลกกุตตรปัจจัย คือปัจจัยที่มีเอง เป็นของเที่ยงมีอยู่เช่นนั้นเอง

   ปริยัติของอนัตตา เป็นเรื่องที่ควรจะเรียนรู้ ควรพูดถึงไม่น้อยไปกว่า
อิทัปปัจจยตตา เพราะอนัตตา และอิทัปปัจจยตา ทำงานควบคู่กันตลอด
เวลาทั้งโลกิยธรรม และโลกุตตรธรรม


    ที่มา...อนัตตา กับชีวิตที่ทันสมัย โดย สิริวรุณ

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้