อย่าใช้ร่างกายเป็นที่อาศัยของกิเลส

อย่าใช้ร่างกายเป็นที่อาศัยของกิเลส


คำว่า..'ร่างทรงของผี' หมายความว่า เอาร่างกายนี้ไปเป็นที่อาศัย
ของกิเลส เป็นที่อาศัยของความโลภ ของความโกรธ ความหลง
ความริษยา พยาบาท มานะแข่งดีถือตัว ยกตนข่มท่าน ตีตนเสมอ
ท่าน ไม่รู้จักบุญคุณคนอะไรต่างๆ เอาร่างไปใส่สิ่งนั้น บรรจุสิ่งนั้น
ไว้เต็มอัตราศึก ร่างกายนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ใคร เพราะไม่มี
ความดีให้คิดถึง จะไปคิดถึงอะไร...?

พวก..'ไอ้เสือ' ตายนี่ไม่มีคนเสียใจหรอก มีแต่พูดว่า...'เออ! ตาย
เสียทีก็ดีแล้ว แผ่นดินจะได้สูงขึ้นหน่อย' หมายความว่า เมื่อมีชีวิต
อยู่แผ่นดินทรุดลงไปด้วยความหนักของคนๆนั้น...หนักความชั่ว...
ไม่ใช่เรื่องอะไร พอตายก็ 'สาธุ! ตายเสียได้ก็ดีแล้ว แผ่นดินจะได้
สูงขึ้นสักหน่อย'

มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่า...มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่องค์หนึ่ง โหดร้าย
ทารุณกับประชาชน ทีหลังสวรรคตชาวบ้านยกธงทั้งเมืองเลย ยกธง
ตามประทีปโคมไฟสว่างไสว แสดงความดีใจ แต่มีนายประตูนั่งร้อง
ไห้...นั่งร้องอยู่คนเดียว คนเข้าไปถามว่า...'คนเขาดีใจกันทั้งเมือง
ที่พระราชาองค์นี้ตาย ท่านร้องไห้ทำไม?'

เขาบอกว่า...'กลัว'
ถามว่า...'กลัวอะไร?'
'กลัวว่าพระราชาไปเกิดเมืองนรกจะไปสร้างปัญหาให้แก่พวกเมือง
นรกอีก'

อยู่เมืองคนก็สร้างปัญหาไว้เยอะ กลัวว่าจะไปสร้างปัญหาให้แก่เมือง
นรกอีก...แกจึงเสียใจ วิตกกังวลแทนชาวเมืองนรกทั้งหลายว่าจะได้
วิญญาณร้ายไปเกิด จะไปสร้างปัญหาต่อไป แกเสียใจอย่างนั้น ไม่
ใช่เสียใจเพราะเสียดายอะไร...ไม่ใช่ เสียใจว่าจะไปสร้างปัญหาต่อ
ไป เพราะอยู่เมืองคนก็สร้างปัญหาตลอดเวลา

คน...ถ้าใช้ร่างกายในทางอย่างนี้ ก็ไม่เป็นที่รักของใครๆ ไม่เป็นที่
ชอบใจของใคร แต่ถ้าร่างกายของเขาเป็นที่อาศัยของ..'พระธรรม'
เขาทำแต่เรื่องดี คิดแต่เรื่องดี พูดแต่เรื่องดี ทำแต่เรื่องดี ทำทุกสิ่ง
ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ประชาชนเท่าที่ตนสามารถ
จะทำได้ เราได้รับประโยชน์จากคนนั้น เราก็เสียดายอย่างนี้ก็เรียกว่า
เสียใจเป็นทุกข์ เพราะเราไปยึดในร่างกายของคนๆนั้น

แต่ถ้าเราคิดให้ลึกซึ้งลงไป เราก็ไม่น่าจะต้องเป็นทุกข์ เพราะสิ่งนั้น
คือ มันต้องรู้จักแยก ว่าอะไรเป็นของแท้...อะไรเป็นของปลอม..
ร่างกายนี้ไม่ใช่ของแท้ แต่เป็นของปลอม เป็นของผสม เกิดขึ้นจาก
วัตถุธาตุ มีประการต่างๆ ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายนี้มากมาย นัก
วิทยาศาสตร์เขาเอาไปวิเคราะห์วิจัยค้นพบว่าในตัวคนนี้มีธาตุอะไร
อยู่ได้บ้างเหมือนกัน นี่ก็แสดงว่าร่างกายนี้เป็นของผสม ไม่ใช่ของ
แท้ แต่เป็นของปลอม...ฯ

~หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้