การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ที่ตาย

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ที่ตาย


ในกรณีสมมุติว่าพ่อแม่ทำกรรม คือทำบาปไว้ ลูกอยากจะส่งบุญ
ไปให้พ่อแม่ โอกาสน้อยที่สุดหรือเกือบจะไม่ได้เลยที่พ่อแม่จะได้
รับ มีอยู่ในชาณุตโสณีสูตร มีพราหมณ์ชาณุตโสณี กราบทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า...ที่ทำบุญไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เขาจะได้รับ
หรือไม่

พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามีพวกที่รับได้ประเภทเดียวคือ...'เปรต-
ปรทัตตูปชีวี' เปรตมีเยอะแต่มีประเภทเดียวเท่านั้นที่ได้รับ

ดังนั้น พราหมณ์ก็ถามต่อ แล้วถ้าหากญาติคนนี้ไม่ได้รับแล้วใคร
จะได้รับ พระองค์ตรัสว่า เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีญาติไปเกิดเป็น
เปรต เพราะว่าที่เราเกิดในสังสารวัฏที่ยาวนานและทุกคนเป็นญาติ
กันเยอะแยะเลย นี่ไม่ได้หมายถึงพ่อในชาตินี้ชาติเดียว แต่หมาย
ถึงทั่วๆไปเลย ฉะนั้นต้องมี

แต่พราหมณ์คนนี้ก็ยังสงสัยต่อ แล้วถ้าเกิดไม่มีล่ะ พราหมณ์คนนี้
แกนับถือพระพรหม แกก็ยังไม่เชื่อต้องการซักให้กระจ่าง สมมุติว่า
ไม่มีล่ะ ขนาดพระพุทธเจ้้าตรัสว่าไม่มี แกยังไม่เชื่อ ต้องการซักให้
กระจ่างไปเลย พระพุทธเจ้าบอกว่า...'บุญนั้นก็ไม่ไปไหนยังเป็นของ
เราอยู่'

และถ้าพ่อแม่ของเราไปเกิดเป็นสุนัข ไปเกิดเป็นเทพ หรือไปอยู่ใน
สัตว์นรกก็ไม่ได้รับ แต่มีที่จะได้รับแน่นอน มีหลักฐานในพระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ติโลกุตสูตร เปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสาร อันนั้นทำ
แล้วเขาจะมารอรับเลย อันนั้นเขาเป็นเปรต แต่ครั้งแรกทำแล้วไม่
ได้อุทิศให้ ปรากฎว่าเขายังเหมือนเดิม เปลือยเปล่าล่อนจ้อนยังโป๊
อยู่เลย เขามาร้องขอวี๊ดๆ พระองค์ก็ตื่นขึ้นมา เอ! เสียงอะไร? เขา
มาขอส่วนบุญทั้งวันแล้วไม่ได้ เลยมาแสดงตนกลางคืน พระเจ้าพิม-
พิสารได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นแล้วไปดู อ้าว! เปรตมาอยู่ข้างวังอีกเยอะ
แยะเลย เพราะเขามารอตั้งเก้าสิบกว่ากัลป์ ถ้าจำไม่ผิดนะ รอมาตั้ง
นาน

และการที่เราถวายสังฆทาน ผลหรืออานิสงส์ของการถวายเป็นของ
เราร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าจะอุทิศให้คนอื่นมันน้อยมาก แม้แต่อุทิศให้
เจ้ากรรมนายเวรเอง แต่เจ้ากรรมนายเวรที่จะได้รับนั้นต้องไปเกิดเป็น
เปรตอีกแหละ ถ้าไม่เป็นเปรตเขาก็รับไม่ได้ ยกเว้นพวกนี้ไปเกิดเป็น
เทวดารับรู้ เขาไม่ได้รับบุญของเราแล้ว เขาก็อยู่ในบุญของเราไป พอ
หมดบุญแล้วก็ไปจุติในภพอื่น...ฯ

~ธรรมรักษา~
ขอนอบน้อมแด่ไตรสรณะทั้งสาม

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้