ทำนาธรรม

ทำนาธรรมทำนาธรรม
ท่านไชย ณ พล รวบรวมเรียบเรียง


ศรัทธา ของเราเป็นพืช
ความเพียร ของเราเป็นผล
ปัญญา ของเราเป็นแอกและไถ
หิริ ของเราเป็นงอนไถ
ใจ ของเราเป็นเชือก
สติ ของเราเป็นผาลและปฏัก


คุ้มครองกาย คุ้มครองวาจา และสำรวมอาหารในท้อง
ย่อมกระทำการถอนหญ้า คือการกล่าวให้พลาดสัจจะ
ความสงบเสี่งยมของเราเป็นเครื่องปลดเปลื้องกิเลส
ความเพียรของเราเป็นไปเพื่อถึงแดนเกษมจากโยคะไม่หนกลับมา
ย่อมถึงสถานที่ๆ บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศรก

การไถนาเราไถแล้วอย่างนี้
การไถนานั้นย่อมมีผลเป็นอมตะ
บุคคลไถนานั้นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
(ที่มา : อมตะชัย : เพื่อจิตใจมีอมตะ, รวบรวมและเรียบเรียงจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง
โดย ไชย ณ พล, จัดทำโดยสถาบันวิจัยธรรมสากล, หน้า ๑๑๓)ทำนาธรรม


ขอบคุณบอร์ดพลังจิต

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้