พัฒนาชีวิตด้วย...สติปัฏฐานสี่

พัฒนาชีวิตด้วย...'สติปัฏฐานสี่'


ขอเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหญิงทั้งชาย เรามาพัฒนาชีวิตด้วย
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ ต้องตั้งใจปฏิบัติให้จริง จะทำให้เรามี
สติสัมปชัญญะ มีฐานะดี

>> กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน...
การจะยืน หรือจะนอน จะนั่ง จะคู้เขียดเหยียดขา รู้สึกนึกคิดไว้
ทุกประการ เราก็จะได้เกิดปัญญา เกิดกุศลผลบุญในด้านภาคกาย

>> เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน...
มีเวทนาโดยที่เราไม่ได้สร้าง มันเกิดเองโดยธรรมชาติ ปวดเมื่อย
สุขและทุกข์ มีสุขและมีทุกข์ มีดีมีชั่วอยู่ในตัวเอง เมื่อมีเวทนาเรา
ก็ตั้งสติกำหนดจิต...ตั้งสติไว้ตรงนั้น เช่น โกรธ เสียใจ ดีใจ เป็นต้น
เวทนาเกิดตรงไหนก็ปักจิตลงไปตั้งสติไว้ กำหนด..ปวดหนอ ปวด
หนอ เป็นต้น

นี่เป็นวิธีปฏิบัติง่ายที่สุดแต่ยากจะทำ คนไม่มีศรัทธา คนไม่มีความ
เชื่อความเลื่อมใส...ทำได้ยาก ไม่ใช่ของง่าย แต่เป็นของง่ายสำหรับ
คนที่มีศรัทธา มีความเลื่อมใส และปฏิบัติธรรมได้ในตัวเอง สามารถ
จะทำได้โดยไม่ยากนัก

ฉะนั้น การเจริญสติปัฏฐาน ๔ >> จิตตานุปัสสนาฯ....
ที่เป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานาน
เหมือนเทปบันทึกเสียง จิตไม่มีตัวที่จะคลำได้ เพราะจิตเป็นธรรมชาติ
คิดอ่านอารมณ์ เกิดขึ้นตามอายตนะ ตามอินทรีย์ ตา..หู..จมูก..ลิ้น..
กาย ทวารหก ตาเห็นรูปก็เกิดจิตตั้งสติไว้ หูได้ยินเสียงเกิดจิตตั้งสติ
ไว้ รู้ตัวด้วยสติสัมปชัญญะ...มีสติสัมปชัญญะทุกอิริยาบท ที่เกิดขึ้น
กลิ่นหอมเหม็นก็ต้องตั้งสติ เหม็นหนอ หอมหนอ ตั้งสติไว้อย่าให้พลาด
อย่าละโอกาสอันดีงาม อย่าประมาท ลิ้นรับรสเปรี้ยวหวานมันเค็ม
ก็ต้องตั้งสติกำหนดไว้ อย่าประมาทละโอกาสอันดีงาม อย่างนี้ทำให้
เรามีปัญญาทั้งนั้น

นอกเหนือจากนั้น กายสัมผัสร้อน หนาว อ่อน แข็ง นั่งลงไป เราก็มี
สติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ขณะนั้นโดยสัมผัสจิตตั้งสติไว้ แล้วเราก็จะเกิด
ปัญญา จะรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะ

>> ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน...
ธรรมเป็นกุศล ธรรมเป็นอกุศล...เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป คิดดี คิดไม่ดี
เป็นกุศลกรรม เป็นอกุศลกรรมคือกรรมที่ทำไม่ดี ทั้งสองประการเรียกว่า
ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราก็กำหนดที่ลิ้นปี่
กำหนดรู้หนอ...รู้หนอ เราจะได้รู้ว่าเราทำถูกหรือผิด ทำดีหรือทำชั่ว เรา
จะรู้ตัวเอง...ฯ

~พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้