บันเทิงดารา คุยคุ้ยข่าวครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิงชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : Remember สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
  ประโยชน์ของศาสนา
 

ประโยชน์ของศาสนา


ศาสนามีประโยชน์และความสำคัญในฐานะที่เป็นสถาบันหลักสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข ซึ่งสรุปได้ดังนี้

๑. เป็นหลักควบคุมความประพฤติของคนในสังคม มนุษย์เราเมื่ออยู่ในสังคมจะต้องมีกฎระเบียบ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน และลงโทษผู้กระทำผิด แต่ในสังคมมีความหลากหลายซับซ้อน กฎระเบียบอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีหลักคำสอนทางศาสนามาปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดีตามหลักศาสนานั้น และส่งเสริมให้คนมีเมตตา เอื้ออาทรต่อกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๒. ช่วยให้สังคมเกิดความสามัคคีมีเอกภาพ เพราะศาสนาจะมีหลักปฏิบัติตามให้เป็นคนมีเหตุมีผล และมีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน รักใคร่ปรองดองกัน สามัคคีกัน แม้กระทั้งคนที่อยู่ต่างศาสนาก็สามารถเข้าใจกันและร่วมมือกัน ประสานสามัคคีได้ สังคมของคนที่นับถือศาสนาจึงมีความสามัคคีและมีเอกภาพ

๓. ศาสนาช่วยให้สังคมดำเนินไปอย่างสันติสุขและราบรื่น อันเนื่องจากศาสนามีส่วนช่วยในการดำเนินชีวิตของศาสนิกชน กล่าวคือ เมื่อศาสนิกชนยึดคำสอนของศาสนาปฏิบัติในชีวิต จะทำให้สามารถแก้ปัญญาชีวิตด้วยเหตุผลและปัญญาเป็นหลักในการตัดสินใจ ทำให้รู้จักอดกลั้น รู้จักขุมอารมณ์ นอกจากนี้ศาสนายังช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น

๔. เป็นการชดเชยความต้องการพื้นฐานของผู้นับถือศาสนา มนุษย์โดยธรรมชาติมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันคือ ด้านร่างกาย ด้านอาหาร เรื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ด้านสังคม ก็ต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือปรองดองกัน ด้านปัญญา ก็ต้องการหลักแห่งความเป็นเหตุ เป็นผล ในการดำเนินชีวิต ด้านจิตใจ ก็ต้องการกำลังใจ ความหวังที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงกล่าวได้ว่าแต่ละศาสนาจะมีหลักที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของศาสนิกชนของตนได้อย่างชัดเจน

๕. ศาสนาเป็นบ่อเกิดของการสรรค์สร้างวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม สถาปัตยกรรม และวรรณคดี ล้าวนมีแหล่งกำเนิดมาจากคำสอนทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรื่องการทำความดี นรก สวรรค์ ที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดงานศิลปะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง พระเวสสันดรชาดก พระมหาชนก เป็นวรรณกรรมไทยที่สำคัญโดยมีที่มาจากคำสอนในชาดก มารยาทไทย การกราบ การไหว้ รวมไปถึงประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตายของผู้คนส่วนมากล้วนมาจากพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น

 
   โดย :พิกกี้โกะ ( สมาชิกไอดีที่ 10809) โพสเมื่อ [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 14:32 น.]

Vote เพิ่มคะแนนกระทู้นี้


คุณ : Nat402
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1134368, 125.24.137.34, , 125.24.137.34.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]

สาธุ  [ วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 12:50 น. ]


คุณ : bb
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1136524, 172.16.23.85, 202.29.34.243, 172.16.23.85 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]

thank you  [ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 13:21 น. ]


คุณ : นา
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1280733, 122.155.36.148, , 122.155.36.148 ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]

สาธุ  [ วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 13:09 น. ]


คุณ : วงร
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1368651, 118.173.30.241, , 118.173.30.241 ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]

ใว  [ วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 16:10 น. ]


คุณ : เด่กหรั่ง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1410479, 113.53.199.63, , node-1fj.pool-113-53.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 19 [อ้างอิง]

เจ่ง  [ วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:16 น. ]


คุณ : fon
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1464616, 1.1.168.129, , node-801.pool-1-1.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 24 [อ้างอิง]

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะค่ะเข้าใจไม  [ วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 20:44 น. ]


คุณ : AUN
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1508494, 118.173.95.238, , node-iy6.pool-118-173.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 25 [อ้างอิง]

เยี่ยมมั๊กๆ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:21 น. ]


คุณ : ZINMEE
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1508497, 118.173.95.238, , node-iy6.pool-118-173.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]

ดีคะ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:23 น. ]


คุณ : ojkklll
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1509194, 182.52.52.101, , node-acl.pool-182-52.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 27 [อ้างอิง]

.....................................งง  [ วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 17:36 น. ]


คุณ : ้้เเเ
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1509233, 223.205.189.152, , mx-ll-223.205.189-152.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 28 [อ้างอิง]

ขอบคุง  [ วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:01 น. ]


คุณ : HardCoreMetalTV
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1509673, 182.52.192.133, , node-1211.pool-182-52.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 29 [อ้างอิง]

ขอบคุณมากที่เฉลยการบ้านให้  [ วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 19:42 น. ]


คุณ : bowza
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1514202, 27.55.148.38, , ppp-27-55-148-38.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 31 [อ้างอิง]

(^_^) (^ ^") ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ >_<  [ วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 18:54 น. ]


คุณ : nlyo
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1527857, 202.29.197.231, , 202.29.197.231 ความคิดเห็นที่ 32 [อ้างอิง]

ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับข้อมูล ความรู้ต่างๆค่ะ สาธุ ด้วยนะค่ะ  [ วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 11:12 น. ]


คุณ : BeeBee
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1533798, 171.4.250.150, , mx-ll-171.4.250-150.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 33 [อ้างอิง]

อนุโมทนาบุญ สำหับข้อมูลน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19:12 น. ]


คุณ : virus
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1566911, 49.230.148.103, , 49.230.148.103 ความคิดเห็นที่ 35 [อ้างอิง]

วำนะสะงจดสพงดนาพบด  [ วันอังคาร ที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 21:33 น. ]


คุณ : wutthiphon
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1566912, 49.230.148.103, , 49.230.148.103 ความคิดเห็นที่ 36 [อ้างอิง]

ขอบคุณที่ทำให้การบ้านเสร็จ  [ วันอังคาร ที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 21:38 น. ]

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก