ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว ... พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว ... พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร


ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว ... พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

พระ ท่านเป็น ผู้แนะนำวิธีรักษาและเก็บศีล
ไม่ใช่ท่านเป็น ผู้ให้ เพราะ ศีลมีอยู่ในตัวเราแล้ว
คือ ท่านสอนวิธีปฏิบัติให้เพื่อแก้ว ๓ ดวงใสขึ้น
ศีล คือ เครื่องห่อแก้วให้สะอาดบริสุทธิ์
ภาวนา คือ ตัวพุทธะ อยู่ลึกมาก


ศีล เป็นเปลือกที่ ๒ ทานเป็นเปลือกที่ ๓ ใครไม่มีจอบเสียมที่คมกล้า
ก็ไม่สามารถขุดเจาะลงไปถึงได้
เราต้องขุดชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทาน คือ พื้นดินขุดลงไปถึงได้
เราต้องขุดชั้นที่ ๑ ได้แก่ ทาน คือ พื้นดินส่วนหน้าซึ่งมีต้นหญ้าและใบไม้ปิดอยู่เสียก่อน


ชั้นที่ ๒ ได้แก่ ศีล คือ ดินแข็ง แดง ดำ
ชั้นที่ ๓ อาจพบหิน หรือ รากไม้
นี่คือ การขุดรัตนะ คือ แก้วสารพัดนึกทาน การกุศลเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆนอกตัวเรา(เปรียบเหมือนเปลือกนอกหรือพื้นหญ้า)
ศีล อยู่ในกาย (คือ ดินแข็ง)
ภาวนา อยู่ในใจ (คือ เพชรหรือหิน)---

จากหนังสือแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนา-กัมมัฎฐาน
พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมมธโร)
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑,๒๕๕๒.หน้า ๑๙๖.เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้