คนไปนรกเท่าขนโค แต่ไปสวรรค์แค่เขาโค

คนไปนรกเท่าขนโค แต่ไปสวรรค์แค่เขาโค

คนไปนรกเท่าขนโค แต่ไปสวรรค์แค่เขาโค


องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า
คนไปนรกเท่าขนโค แต่ไปสวรรค์แค่เขาโค


เมื่อเห็นใบไม้ร่วง ก็นึกว่าใบไม้ร่วงตอนกลางวัน
มากกว่าตอนกลางคืน เพราะความร้อนของแสงแดดเป็นเหตุ
พระองค์ก็ทรงพระเมตตามาตรัสสอนว่า
“คนก็เหมือนกัน ที่ต่างพากันหลุดร่วงสู่อบายภูมิ ๔
เพราะความร้อนแห่งไฟโมหะ โทสะ ราคะ กันมากมาย
จนนับไม่ถ้วน เพราะเหตุไม่รู้เท่าทันในอารมณ์แห่งจริตนั้นๆ

ตถาคตจึงได้กล่าวเอาไว้ว่า
คนไปนรกมีปริมาณเท่าขนโค
ด้วยเหตุให้ความร้อนแห่งไฟโมหะ โทสะ ราคะเผาใจตนเองนี้
ซึ่งต่างกับความเย็นของชั้นกามาวจรสวรรค์
ซึ่งคนไปน้อยมากแค่เขาโค”คำสอนของสมเด็จองค์ปัจจุบัน
จากหนังสือธรรม่ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม ๕

คนไปนรกเท่าขนโค แต่ไปสวรรค์แค่เขาโค
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์