การจำแนกประเภทไส้เดือนดิน

การจำแนกประเภทไส้เดือนดิน


ไส้เดือนดินจัดอยู่ใน Phylum Annelida


ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดิน

1. จัดเป็นผู้บริโภค ( consumer ) ระดับ Scarvenger กินเข้าไปย่อยภายใน

2. มีลำตัวเป็นปล้อง ๆ ( Segmentation ) มีเยื่อ Cuticle คลุมผิวหนัง

3. ผิวหนังบางชื้นใช้หายใจได้ เคลื่อนไหวโดยใช้เดือยรอบ ๆ ปล้อง ( Seta )

4. ปล้องที่ 14 , 15 , 16 เรียกว่า Clitellum สร้างปลอกหุ้มไข่ ( Cocoon )

5. เป็นกระเทยที่แท้จริง สร้างได้ทั้งไข่และอสุจิแต่ผสมกันในตัวเองไม่ได้

6. มีกึ่น ( Gizzard ) ช่วยในการย่อยอาหาร

7. มีอวัยวะขับถ่ายเรีบกว่า Nephridia ขับของเสียที่เป็นของเหลวออกทางรูผิวหนัง

8. มีหัวใจเทียม ( pseudoheart ) อยู่ระหว่างปล้องที่ 8 - 13

9. มีเลือดสีแดง Hemoglobin อยู่ในน้ำเลือด ( Plasma )

10. มีเส้นประสาททางด้านท้อง Ventral nerve cordการจำแนกประเภทไส้เดือนดิน


ลักษณะของไส้เดือนดินที่ต่างจากพยาธิไส้เดือน


1. ไส้เดือนดินมีลำตัวเป็นปล้อง ๆ ส่วนพยาธิไส้เดือนไม่เป็นปล้อง

2. ไส้เดือนดินมีเลือดสีแดง ส่วนพยาธิไส้เดือนไม่มีเลือด

3. ไส้เดือนดินเป็นกระเทย ส่วนพยาธิไส้เดือนไม่เป็นกระเทย

4. ไส้เดือนดินดำรงชีวิตเป็นอิสระ ส่วนพยาธิไส้เดือนเป็นพาราสิต

5. ไส้เดือนดินมีช่องตัวที่แท้จริง ส่วนพยาธิไส้เดือนมีช่องตัวเทียม


ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก เว็บไซต์ Digital Library
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต

ผู้มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์น่ารู้
สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ arunee@teeneemedia.com

การจำแนกประเภทไส้เดือนดิน


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้