ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  วิกฤตภาวะโลกร้อน : ภัยเสี่ยงต่อคนเอเชียนับล้าน
 
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

รายงานฉบับล่าสุดชื่อ “Up in Smoke: Asia and the Pacific” ซึ่งจัดทำโดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมหลายองค์กรทั่วโลกระบุว่า

ภาวะโลกร้อนจะบั่นทอนความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีประชากรมากกว่า 4 พันล้านคนหรือร้อยละ 60 ของประชากรโลก ในรายงานที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 35 องค์กร ซึ่งรวมถึง อ็อกซ์แฟม (Oxfam) และ กรีนพีซ (Greenpeace) ระบุว่า เห็นพ้องกันมากขึ้นถึงความท้าทายอันใหญ่หลวงที่เอเชียเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม รายงานระบุถึง “เหตุผลแห่งความหวัง” ว่า ขณะนี้ เรามีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รู้ถึงว่าจะทำอย่างไรกับกับปัญหา และผู้คนในเอเชียต้องปรับตัวอย่างไร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือการลงมือทำ

เพียงไม่กี่วันก่อนที่รายงานเรื่อง “Asia - Up in Smoke” จะเผยแพร่

ประเทศที่มีความล่อแหลมมากที่สุดในแถบภูมิภาคนี้ก็โดนพายุไซโคลนถล่ม “บังกลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรยากจนมากถึงหลายล้านคนอาศัยในพื้นที่การเกษตรและตามชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ พายุไซโคลนได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้คนเหล่านี้ที่ต้องพึ่งพาผืนดินและผืนน้ำในการดำรงชีวิต อ็อกซ์แฟมจึงขอให้รัฐบาลช่วยบรรเทาและปรับปรุงสถานการณ์นี้อย่างเข้มงวดทั้งในปัจจุบันและอนาคต” เบิร์ท มาร์เทน แห่ง อ็อกซ์แฟม สากลกล่าว

รายงาน Asia - Up in Smoke ออกเผยแพร่หลังจากที่ IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สรุปรายงานสังเคราะห์การประเมินฉบับที่ 4

ที่เมืองวาเลนเซีย สเปน ซึ่ง IPCC ชี้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เกิดขึ้นแล้วและเตือนถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นี้ว่าสามารถนำไปสู่ผลกระทบฉับพลันและไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้้

“เราไม่ควรเอาอนาคตของโลกเข้าไปเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปและกีดกันคนยากจนและกลุ่มคนที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงออกไป” นายธารา บัวคำศรี กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “เรารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ การตัดสินใจในการประชุมที่บาหลีจึงต้องสนับสนุนจุดมุ่งหมายของ IPCC”

ในขณะที่ผู้นำจากทั่วโลกกำลังเตรียมการประชุมของสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนหน้าที่บาหลี เพื่อหารือถึงวิธีการรับมือกับภาวะโลกร้อน รายงาน Asia - Up in Smoke ได้ระบุไว้ว่า ลักษณะอากาศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียในศตวรรษนี้จะอบอุ่น มีฝนและมรสุมน้อยลงในเขตเกษตรกรรม แต่กลับมีพายุไซโคลนที่รุนแรงมากขึ้น

ประชากรเอเชียมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อาศัยใกล้ชายฝั่งจะประสบกับปัญหาน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

ภูมิภาคเอเชียเป็นที่อยู่อาศัยของเกษตรกรรายย่อยถึงร้อยละ 87 ของเกษตรกรรายย่อย 400 ล้านรายทั่วโลก พวกเขาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากต้องพึ่งพาฝนตามฤดูกาล อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องซาเซลเซียสในช่วงกลางคืนของฤดูเพาะปลูกจะทำให้ผลผลิตข้าวของภูมิภาคเอเชียลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนข้าวสาลีจะลดลง 32 เปอร์เซ็นต์ภายใน พ.ศ. 2593

การขยายการเพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นและทำให้ภาวะโลกร้อนยิ่งรุนแรงขึ้น รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนท้องถิ่นมากขึ้นด้วย

ประชากรบนเกาะขนาดเล็ก เช่น วานัวตู คิริบาติ และตูวาลูในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ในความเสี่ยงที่น้ำทะเลจะท่วมถึง

ในบังกลาเทศที่ประชากร 70 เปอร์เซ็นต์มีอาชีพเกษตรกรรมจะประสบปัญหาอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนที่ผันแปรจนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง

ในประเทศอินเดียพึ่งเกิดน้ำท่วมซึ่งกระทบต่อคน 28 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีปัญหาความแห้งแล้งในบางรัฐของอินเดีย ซึ่งถ้าหากเรายังไม่คิดจะเริ่มลงมือทำ เราจะสูญเสียผลผลิตทางอาหารไปถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของทั้งประเทศ

ในทางตอนเหนือของจีนปัญหาความแห้งแล้งทำให้สูญเสียผลผลิตด้านการเกษตร หากยังไม่มีการแก้ปัญหาโลกร้อน ในปลายศตวรรษนี้ประเทศจีนจะสูญเสียผลผลิตหลักไป 37 เปอร์เซ็นต์ซึ่งผลผลิตเหล่านั้นรวมถึงข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด

ในรายงานยังมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและประชากรที่มีฐานะยากจนในประเทศบังกลาเทศ เอเชียกลาง จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวันออก แม่น้ำโขงตอนล่าง มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน และ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีมาตรการจากทางรัฐบาลท้องถิ่นรวมทั้งความร่วมมือจากประชาชนในการลดการปล่อยคาร์บอนและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยเน้นที่ผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นกับสุขภาพของคน พลังงาน การอพยพ คนเมือง ผู้หญิง ผลผลิต น้ำและความแห้งแล้ง ทะเล ชายฝั่ง ภัยพิบัติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ สิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วควรใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนและกระจายสู่ภูมิภาคเอเชีย Up In Smoke เสนอให้ทั่วโลกลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อคงอุณหภูมิของโลกไว้ไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสอินเดียเพียงประเทศเดียวมีศักยภาพที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 60 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2593 ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน ประเทศที่เจริญแล้วควรหยุดใช้กฎข้อบังคับด้านทรัพย์สินทางปัญญาและให้ประเทศที่กำลังพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั่วโลกต้องประเมินค่าที่ประเทศยากจนต้องสูญเสียไปกับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้เงินทุนช่วยเหลือ

รายงานยังระบุว่าประเทศที่พัฒนาแล้วให้เงินอุดหนุนแก่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปลายปี 2533 นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนที่จะรับมือกับปัญหาอย่างรอบคอบ จัดการและสนับสนุนผู้ประสบกับหายนะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาเซียนและสมาชิกประเทศอื่นๆอย่างจีนและเกาหลีใต้มีการประชุมที่สิงคโปร์ในวันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายนนี้

ซึ่งประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านพลังงานเป็นวาระสำคัญของการประชุม “การประชุมครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตโลกเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเรานี่เอง หากอาเซียนต้องการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค อาเซียนต้องสนับสนุน “พันธะกรณีแห่งบาหลี (Bali Mandate) ในการขยายให้พิธีสารเกียวโตออกไปในช่วงที่สอง (second commitment period) และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนอย่างจริงจัง” ธารากล่าว นอกจากนี้ กรีนพีซยังเรียกร้องอาเซียนตั้งเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพทางพลังงานให้ชัดเจนสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้้

ขอขอบคุณ สาระดีดี ..จาก

 
   โดย :ฟากฟ้าทะเลฝัน ( สมาชิกไอดีที่ 10842) โพสเมื่อ [ วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15:49 น.] 
รถหรูแล้วไง?
อาจารย์ลงมาชี้หน้าด่าเด็ก
ข้อหารถชั้นยี่ห้อBM
ไม่สมควรสาด!!
ไม่จบ ! ไฮโซตั๋ม
จวกเบาๆ คุณตำรวจ
ใครน้าส์ หนาวแทนเลย
สุดระทึก !!
วินาทีสะกดรอยไอ้หื่น
แอบถ่ายใต้กระโปรง
คาสถานีรถไฟฟ้าBTS
กรูฮา...จนน้ำตากรูไหล 
ภาพสุดฮาจากเพจ
“รบกวนตัดต่อภาพนี้
ให้หน่อยสิ”
หมอแอร์ ลงแคปชั่นแบบนี้
ไฮโซตั๋ม ของขึ้นเลยอ่ะจ๊ะ
‘เกาเหลาชามนี้’
จะจบลงยังไง!?...
อุต๊ะ!!! เล่นสงกรานต์
แบบคุณสรยุทธ
หลุดมาอีกแล้ว !
วัยรุ่นสาว ถอดเสื้อเต้น
กลางถนน
คิดว่า "มันเริ่ด"
หรือ "มันเวอร์" 
รองเท้าคู่นี้
ที่ชมพู่จะใส่ในงานแต่ง
อุ๊ต๊ะะะ!! ไฮโซตั๋มบอก ...
คนเราควรมีกกน.กับ
รองเท้ามากกว่าหนึ่ง
เสียหุ้น เป็นหนี้ 40 ล้าน
บ้าน+โรงงานกำลังโดนยึด!
"หวยเด็ด"
ทุกสำนักมาแว้วจ้าาาา
 

 

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
เค้าและเธอ กำลัง
จะแต่งงานกัน แต่แล้ว
ในคืนวันสงกรานต์ ก็
ทำให้เกิด กอด...สุดท้าย
โครตเศร้า
ที่มาของเพลง
"รักแท้ดูแลไม่ได้"
ที่ฟองเบียร์เป็นคนแต่ง
ฉุนแทน อยากตามไปตบ
พวกเอาเครื่องฉีดยาฆ่าแมลง
มาฉีดเข้าหน้านักข่าวสาวคนนี้
ไฮโซตั๋ม ฉะเดือด!!...
รับสงกรานต์จ้า
'หมอแอร์' โดนอีกแว้ววว!

สาวสวยใส่ชุดเดิมไป
ทำงานทุกวันติดต่อกัน 3 ปี
ด้วยเหตุผลเจ๋งๆ ที่คิดไม่ถึง
ชมพู่ สวนกลับแล้ว
'ข่าวถูกด่าชุดแต่งงาน
'เวอร์เกิน! ?
คลิกสิ...แล้วจะเข้าใจ
ทำไม’ฝรั่ง’ กลุ่มนี้เหมาปืน
ฉีดน้ำจนหมดร้าน!
อุทาหรณ์จาก ‘เรื่องจริง’
เมื่อ ‘ผม มีแฟน
เป็นไซด์ไลน์’...
ผู้หญิงอย่าหยุดสวย!!
จากเด็กหญิงตัวอ้วน
เปลี่ยนแปลงตัวเอง
จนเป็นสาวสวย
"หวยเด็ด"
ทุกสำนักมาแว้วจ้าาาา
เซอร์ไพร์สแฟนสาว
ด้วยการ ปิดตาเธอ
แล้วเรื่องที่ไม่ควรเกิด
ก็เกิดขึ้น
อุ๊ต๊ะ!! หนูใบเตยรูปนี้
นมดันหรือนมจริง
บัวขาวแพ้น็อค
ครั้งแรกและครั้งเดียว
ให้กับผู้ชายคนนี้
เรื่องจริงของ
ซินเดอเรลล่า ที่
แสนโหดเหี้ยมอำมหิต
คดีคุณพยาบาล
'เติ้ง' เอารถคืนเธอด้วย!
ความรู้สึกลึกๆ
ในใจแอน สิเรียม
น่ากลัวมาก! อาการหลัง
ใช้ยาลดความอ้วนดัง
ของ พริตตี้สาวที่เสียชีวิต

นี่สิ"ไฮโซตั๋ม"
พูดเลยไม่ธรรมดา
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก