เมนูข่าว

เหตุผลในการสร้างพีระมิด

เหตุผลในการสร้างพีระมิด

เหตุผลในการสร้างพีระมิด


เหตุผลในการสร้างพีระมิด

สิ่งมหัศจรรย์ 7 สิ่ง


ถึงแม้โลกโบราณจะมีสิ่งมหัศจรรย์ 7 สิ่ง ซึ่งได้แก่ ประภาคารแห่ง Alexandria รูปปั้นแห่งเกาะ Rhodes สวนลอยแห่ง Babylon วิหารแห่ง Artemis ที่ฝังศพแห่ง Helecarnassus รูปปั้นของเทพ Zeus และพีระมิดแห่งอียิปต์ก็ตาม แต่ก็มีพีระมิดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่ยังคงสภาพอยู่จนทุกวันนี้ เพราะสิ่งมหัศจรรย์อีก 6 สิ่งนั้นได้ล่มสลายและสลักหักพังไปจนหมดสิ้นแล้ว

เหตุผลในการสร้างพีระมิด

วันนี้ โลกรู้ว่าพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือ มหาพีระมิดแห่ง Giza ซึ่งกษัตริย์ Khufu สร้างขึ้น


ณ วันนี้ โลกรู้ว่าพีระมิดที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดคือ มหาพีระมิดแห่ง Giza ซึ่งกษัตริย์ Khufu ได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ 4,550 ปีก่อนนี้ ตัวพีระมิดทำด้วยหิน โดยมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ 230 เมตร และประกอบด้วยหินสองล้านสามแสนก้อน ทำให้หนักประมาณ 6 ล้าน 5 แสนตัน ตัวพีระมิดสูง 146 เมตร มันจึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก จนกระทั่งสถิติความสูงได้ถูกลบโดยหอ Eiffel ในปี พ.ศ. 2430

การศึกษาพีระมิดทำให้เรารู้ว่า ภายในพีระมิดมีห้องลึกลับและมีทางเดินที่คับแคบ

ซึ่งห้องเหล่านั้นเคยใช้เป็นที่เก็บมัมมี่ขององค์ฟาโรห์ มเหสีและมหาสมบัติมากมาย การมีขนาดใหญ่มโหฬารมากทำให้ชาวอาหรับในสมัยโบราณเรียกพีระมิดว่า มหาบรรพตแห่งองค์ฟาโรห์ และเมื่อ 200 ปีก่อนนั้น ใครก็ตามที่ได้ไปเยือนอียิปต์ มักจะถือโอกาสไต่พีระมิดขึ้นไปจนถึงยอด ปัจจุบันกิจกรรมนี้เป็นที่ต้องห้ามแล้ว เพราะนักท่องเที่ยวอาจเป็นอันตรายจากการตกพีระมิดตายได้


เหตุผลในการสร้างพีระมิด

คนที่รู้จักพีระมิดมักพูดถึงชาวอียิปต์


คำถามหนึ่งที่คนทุกคนที่รู้จักพีระมิดมักถามคือ คนอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดได้อย่างไร และสร้างมันขึ้นด้วยเหตุใด และทำไมจึงต้องมีรูปแบบนั้น ในความเป็นจริง คนอียิปต์มิได้เป็นชนชาติเดียวเท่านั้นที่รู้จักสร้างพีระมิด ใน Sudan ก็มีพีระมิดใน Mexico ชน Aztec ก็สร้างพีระมิดเช่นกัน และแม้แต่ในอียิปต์เองก็มีพีระมิดอื่นๆ อีกราว 800 พีระมิด

ข้อสังเกตหนึ่งที่นักอียิปต์วิทยาสรุปได้จากการศึกษาพีระมิดคือ ผิวด้านข้างของพีระมิดที่สร้างในยุคแรกๆ นั้น มิได้ราบเรียบ แต่มีลักษณะเป็นขั้นบันได เสมือนจะให้กษัตริย์ได้ใช้ดำเนินขึ้นไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ ดังที่ฟาโรห์ Djoser ได้ทรงสร้างพีระมิดขั้นบันไดขึ้นที่ Saqqara เมื่อ 4,680 ปีก่อนนั้น

ตามปกติคนอียิปต์นั้นมีความเชื่อว่า ฟาโรห์คือเทพเจ้าผู้เป็นทั้งแม่ทัพ ผู้พิพากษา และเป็นผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินทั้งมวล พูดง่ายๆ คือ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจคนทุกคนในประเทศ ดังนั้น ในการสร้างพีระมิดแต่ละลูก คนงานที่ลากหินมาสร้างพีระมิดจึงไม่ใช่ทาส แต่เป็นชาวนา ชาวไร่ผู้มีความเชื่อว่า สิ่งที่ตนกำลังทำนั้น มีส่วนช่วยให้องค์ฟาโรห์ได้ไปจุติบนสวรรค์ และเมื่อถึงเวลาที่ตนจะจากโลกนี้ไปบ้าง เทพฟาโรห์ก็จะได้พิทักษ์ปกป้องตนต่อไป

เพราะพีระมิดที่สร้างเมื่อ 4,000 ปีก่อน ยังตั้งตระหง่านอยู่ได้จนทุกวันนี้ ความยืนยงคงกระพันของพีระมิดได้ทำให้ชาวอียิปต์มีคำกล่าวว่า ถึงแม้เวลาจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เวลาก็มิอาจทำลายพีระมิดได้

ตัวพีระมิดแห่ง Giza ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ Nile เพราะชาวอียิปต์ถือว่าดินแดนในทิศตะวันตกคือ ดินแดนสำหรับคนที่ตายไปแล้ว ดังนั้น เมื่อดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก ดวงอาทิตย์จึงได้ติดตามเหล่าวิญญาณไป ส่วนองค์ฟาโรห์นั้น พระองค์คือเจ้าชีวิตของประชาชนที่คนทุกคนอาจตายแทนได้


เหตุผลในการสร้างพีระมิด

คำว่า pharaoh หมายถึงปราสาทไม่ใช่กษัตริย์


ความจริงคำว่า pharaoh แปลว่า บ้านหลังใหญ่ คำๆ นี้ในระยะแรกจึงหมายถึงปราสาทไม่ใช่กษัตริย์ และการสร้างพีระมิดสำหรับเก็บพระศพ หากสร้างใหญ่มาก ก็ต้องใช้เวลานานหลายปี

ซึ่งองค์ฟาโรห์อาจสิ้นพระชนม์ก่อน นอกจากนี้การสร้างใหญ่เป็นการลงทุนที่มหาศาลที่ต้องใช้คนและทรัพย์มาก ซึ่งจะทำให้ความเป็นอยู่ของผู้คนลำบากมาก แต่ครั้นจะสร้างเล็กก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีเลย

การศึกษาประวัติศาสตร์ของอียิปต์ทำให้เราทุกวันนี้รู้ว่า เวลาฟาโรห์สิ้นพระชนม์ พระนักบวชจะนำพระศพล่องเรือไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทำมัมมี่ก่อนแล้วจึงเอาผ้าลินินขาวพันพระศพ จากนั้นอีก 70 วันต่อมา พระนักบวชก็จะทำพิธีฝังพระศพ โดยให้สตรีในราชสำนักนุ่งขาวแล้วส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญ พร้อมกับโยนทรายไปในอากาศ

จนกระทั่งถึงพีระมิด พระก็จะนำพระศพเข้าไปข้างในห้องลึกลับ เพราะพระคิดว่าวิญญาณฟาโรห์ยังต้องการอาหารและเครื่องดื่มต่อ พระจึงนำอาหารวางไว้ด้วย แล้วก็ปิดห้องลึกลับนั้นทันที เพื่อป้องกันขโมยที่จะมาปล้นราชสมบัติในภายหลัง

ในสมัยนั้น คนอียิปต์นิยมใช้เรือเป็นพาหนะสำคัญ เพราะยังไม่รู้จักใช้รถที่มีล้อ และแม้แต่สุริยเทพ Re เอง ก็ทรงใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางข้ามท้องฟ้า ดังนั้น เวลาฟาโรห์สิ้นพระชนม์ศพพระองค์ก็ทรงเดินทางด้วยเรือเช่นกัน ดังที่ปรากฏในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการขุดพบเรือศพของฟาโรห์ Khufu ใกล้พีระมิดที่พระองค์ทรงสร้างนั่นเอง

เหตุผลในการสร้างพีระมิด

ในการสร้างพีระมิดฟาโรห์ต้องวางแผนก่อสร้าง รวมทั้งสถานที่ตั้งด้วย


ในการสร้างพีระมิดทุกครั้ง ฟาโรห์ต้องวางแผนก่อสร้าง รวมทั้งสถานที่ตั้งด้วย โดยมีหลักการง่ายๆ ว่า พีระมิดที่จะสร้างใหม่ต้องอยู่ใกล้แม่น้ำ เพื่อความสะดวกในการขนหิน ชนิดของหินก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกัน เพราะพีระมิดมีหลายชั้น การใช้หินที่ไม่แข็งแรงอาจทำให้พีระมิดทรุดตัวลงได้

ณ วันนี้ ไม่มีใครรู้แน่ชัด 100% ว่า ชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดอย่างไร เมื่อ 2,500 ปีก่อนนี้ นักประวัติศาสตร์ชื่อ Herodotus ได้อ้างว่าฟาโรห์ใช้คนในการก่อสร้างพีระมิดมากถึง 100,000 คน และนานถึง 20 ปี แต่นัเทคโนโลยีทุกวันนี้เชื่อว่า ตัวเลขกรรมกรขนหินน่าจะเป็นเพียง 4,000 คนมากกว่า การที่ใช้คนจำนวนน้อยเช่นนี้ เพราะกรรมกรไม่ต้องทำงานทั้งปี คือเฉพาะเวลาน้ำในแม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งชาวนาและกสิกรจะว่างงาน จึงทิ้งนาเพื่อมาช่วยสร้างพีระมิดถวายแด่องค์ฟาโรห์ของตน

เหตุผลในการสร้างพีระมิด

ที่น่าสนใจในยุคต่อมา เหตุใดฟาโรห์ในระยะหลังๆ จึงไม่สร้างพีระมิดให้ใหญ่


อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อถึงยุคต่อมา เหตุใดฟาโรห์ในระยะหลังๆ จึงไม่ได้สร้างพีระมิดให้ใหญ่ขนาดนั้นบ้าง
ในหนังสือชื่อ Theory and Pradice in Mediterranean Archaeology : Old World and New World Perspectives ที่ Joyce Marcus เรียบเรียงและออกวางตลาดเมื่อเร็วๆ นี้

เธอได้อธิบายว่า ในอดีตเราเคยเชื่อกันว่า พีระมิดแห่ง Giza คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ฟาโรห์ทรงสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเป็นมหาอำนาจ และความยิ่งใหญ่อลังการของอาณาจักรพระองค์ แต่ในความเป็นจริง พีระมิดขนาดใหญ่เป็นโฆษณาชวนเชื่อมากกว่า เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์ในยุคต่อจากฟาโรห์ Khufu แสดงให้เห็นว่า

ถึงฟาโรห์ในยุคหลังๆ จะมีพระราชสมบัติ และพระราชอำนาจยิ่งกว่า Khufu แต่พระองค์ก็ทรงไม่ใช้ผู้คนและทรัพย์สินในการสร้างพีระมิดให้ใหญ่กว่าพีระมิดของ Khufu อีกเลย

ดังนั้น เราจึงได้คำตอบว่า Khufu สร้างพีระมิดขนาดมโหฬารขึ้นมาเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านตื่นตาตื่นใจ และศรัทธาในความเป็นอารยะของตน พีระมิดจึงเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อ ชวนศรัทธาในฟาโรห์เท่านั้นเอง Marcus

ยังได้บรรยายต่อว่า การสร้างพีระมิดให้ใหญ่กว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ที่ Teatihuacan ก็หยุดเช่นกัน ถึงแม้กษัตริย์ Aztec มีอำนาจและอาณาจักรจะรุ่งเรืองกว่าเก่าก็ตาม

ดังนั้นในสายตาและมุมมองของ Marcus พีระมิดจึงเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับแสดงแสนยานุภาพของฟาโรห์ให้คนอื่นยำเกรงเท่านั้นเอง

จึงสรุปได้ว่า ทุกวันนี้ก็เช่นกัน การสร้างถาวรวัตถุที่มีขนาดใหญ่มักถือเป็นการแสดงบารมีของผู้สร้าง แต่มันก็หาใช่บารมีที่แท้จริงไม่

เหตุผลในการสร้างพีระมิด

ขอขอบคุณ

ข้อมูลที่มีคุณภาพจาก เกร็ดความรู้น่าอ่าน
เว็บไซต์ โบราณคดี
หมวดอารยธรรมต่างแดน

เครดิต:
 
โพสโดย :เหม่งเวหา

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!


คุณ : นามไม้มี
สถานะ : บุคคลทั่วไป

10.0.0.144,58.9.104.235,10.0.0.144 ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
ดี


[ วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10:55 น. ]


คุณ : jack
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.27.147.232,,125.27.147.232.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 19 [อ้างอิง]
enjoy very thank


[ วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09:18 น. ]


คุณ : 11mo
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.172.243.35,,118.172.243.35.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 31 [อ้างอิง]
เยี่ยม


[ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11:28 น. ]


คุณ : pop
สถานะ : บุคคลทั่วไป

203.144.140.213,203.118.92.202,203-144-140-213.dynamic.i-san.net ความคิดเห็นที่ 50 [อ้างอิง]
ดีๆๆๆ


[ วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 12:19 น. ]


คุณ : mlsfsm
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.172.18.137,,118.172.18.137.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 59 [อ้างอิง]
fdfklasmfdlgndngkdnfsfjasklhdfskfsagjkasmgksdgjb


[ วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17:29 น. ]


คุณ : pen
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.172.121.209,,118.172.121.209.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 61 [อ้างอิง]
เจ๋งมากเลย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:27 น. ]


คุณ : 456123
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.52.188.202,,182.52.188.202 ความคิดเห็นที่ 64 [อ้างอิง]
ดีมาก


[ วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:26 น. ]


คุณ : rom
สถานะ : บุคคลทั่วไป

183.89.204.100,,183.89.204.100 ความคิดเห็นที่ 75 [อ้างอิง]
ดีมากเลย


[ วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2554 เวลา 07:33 น. ]


คุณ : เทพ
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.173.128.156,,118.173.128.156.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 77 [อ้างอิง]
ดีๆๆๆๆๆๆๆ


[ วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 22:07 น. ]


คุณ : เทพ 4/3
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.26.148.9,,125.26.148.9.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 79 [อ้างอิง]
ดีมากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


[ วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 20:37 น. ]


คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป

110.49.225.16,,110.49.225.16 ความคิดเห็นที่ 81 [อ้างอิง]
ดีมากเลย


[ วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 18:09 น. ]


คุณ : mine
สถานะ : บุคคลทั่วไป

192.168.1.52,202.143.158.206,192.168.1.52 ความคิดเห็นที่ 83 [อ้างอิง]
ดีมาก


[ วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 10:31 น. ]


คุณ : 6546568468
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.53.213.178,,182.53.213.178 ความคิดเห็นที่ 86 [อ้างอิง]
5468654


[ วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 10:02 น. ]


คุณ : nunuuuu
สถานะ : บุคคลทั่วไป

203.172.210.121,,203.172.210.121 ความคิดเห็นที่ 87 [อ้างอิง]
สุดเจ๋ง


[ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 15:21 น. ]


คุณ : ลิน
สถานะ : บุคคลทั่วไป

110.49.240.176,,110.49.240.176 ความคิดเห็นที่ 88 [อ้างอิง]
น่าสนใจ


[ วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 15:30 น. ]


คุณ : นยลนบ
สถานะ : บุคคลทั่วไป

192.168.1.21,118.173.203.99,192.168.1.21 ความคิดเห็นที่ 100 [อ้างอิง]
ไม่ดี


[ วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 16:19 น. ]


คุณ : ดรีม
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.26.246.101,,125.26.246.101 ความคิดเห็นที่ 102 [อ้างอิง]
เยี่ยมมาก


[ วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 20:03 น. ]


คุณ : ddvjhuct
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.27.67.6,,node-d8m.pool-125-27.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 117 [อ้างอิง]
ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี


[ วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 13:17 น. ]


คุณ : ดีมาก
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.175.29.50,,118.175.29.50.static.totbb.net ความคิดเห็นที่ 127 [อ้างอิง]
ดีมากดีจริงๆ


[ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 10:51 น. ]


คุณ : sylvia
สถานะ : บุคคลทั่วไป

41.91.204.3,,41.91.204.3 ความคิดเห็นที่ 132 [อ้างอิง]
أيوه كده


[ วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 02:49 น. ]


คุณ : penjira
สถานะ : บุคคลทั่วไป

171.97.160.205,,ppp-171-97-160-205.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 134 [อ้างอิง]
thank you


[ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:35 น. ]


คุณ : โปะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1.0.233.62,,node-kse.pool-1-0.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 135 [อ้างอิง]
ดีนิสุดยอด


[ วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:38 น. ]


คุณ : ะะะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.52.57.12,,node-b9o.pool-182-52.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 137 [อ้างอิง]
ดี


[ วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:35 น. ]


คุณ : Not NP
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.175.84.78,,118-175-84-78.adsl.totbb.net ความคิดเห็นที่ 138 [อ้างอิง]
เจ๋ง


[ วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:41 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับภาพ :
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด