จุดอ่อนของคนไทย ในสายตาต่างชาติ นิสัยไทย

จุดอ่อนของคนไทย ในสายตาต่างชาติ นิสัยไทย


          ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือไม่ ว่ามีฝรั่งหลายชาติหลายภาษานินทาคนไทยว่า "ขี้เกียจ ขี้ขลาด ขี้โกง" ข้อกล่าวหาดังกล่าวเราทุกคนยากที่จะยอมรับ เพราะเราดูตัวของเราเอง เราก็เป็นคนขยัน ทำมาหากินตัวเป็นเกลียว บุรพชนของเราเอาเลือดทาแผ่นดิน รักษาบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัย เราเป็นชาวพุทธมีศีลธรรมประจำใจ แต่เราไม่อยากรู้บ้างหรือว่าทำไมต่างชาติจึงมองเราเช่นนั้น

คำกล่าวหานี้มีมาตั้งแต่เมื่อ ๕๐๐ ปีที่แล้ว ฝรั่งโปรตุเกสเริ่มเข้ามาเมืองไทยในรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช ก็เขียนหนังสือกล่าวว่า "การคิดอ่านที่โหดร้ายและการกระทำอันร้ายกาจ (ในการแย่งชิงอำนาจ) ได้แย่งชิงเอาความมีภูมิธรรมสูงส่วนใหญ่ไป" เมื่อ ๔๐๐ ปีที่แล้วมีชาวฮอลันดาเข้ามาตั้งห้างค้าขาย ก็กล่าวอย่างนี้ เมื่อ ๒๐๐ ปีที่แล้วเป็นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ ชาวอังกฤษก็โจมตีอย่างหนัก ในรัชกาลที่ ๔ ที่ ๕ ชาวเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ ก็ยังยืนยันว่าขี้เกียจ ขี้ขลาด ขี้โกง เราจึงขอนำเสนอทัศนะของฝรั่งชาติต่างๆ ๕ ชาติจำนวน ๙ นาย มาสู่ท่านผู้อ่าน เพื่อช่วยกันพิจารณาว่า คำกล่าวหาของเขาฟังได้เพียงไร คนเหล่านี้คือ

๑. นายปินโต ชาวโปรตุเกส เข้ามาเป็นทหารรับจ้างอยู่ในกองทัพพระชัยราชาธิราช ในการทำสงครามกับรัฐเชียงใหม่ โดยนำปืนใหญ่ไปใช้รบเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

๒. นายเซาเตน ชาวฮอลันดา เข้ามาเป็นหัวหน้าสถานีการค้าฮอลันดาในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม

๓. นายวันวลิต เป็นหัวหน้าสถานีการค้าสืบจากนายเซาเตน เขาเขียนประวัติศาสตร์ไทย นับเป็นฉบับแรกของประเทศนี้

๔. นายฟอร์บัง เป็นนายทหารฝรั่งเศส เข้ามารับราชการเป็นขุนนางไทย ได้ยศเป็นออกพระศักดิ์สงคราม คุมทหารที่ฝึกแบบยุโรป (มีปืนและหอกเป็นอาวุธประจำกาย) จำนวน ๒,๐๐๐ คน ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ ธนบุรี

๕. นายยอห์นครอเฟิด คนไทยเรียก "กาลาผัด" เป็นทูตอังกฤษ มาในรัชกาลที่ ๒ ของกรุงรัตนโกสินทร์ เขาเขียนรายงานไปยังรัฐบาลอังกฤษ เจาะลึกในทุกด้านของไทยเป็นจำนวน ๑๘๓ หัวข้อ

๖. หมอกิศลับ ชาวเยอรมัน เป็นมิชชันนารีฝ่ายโปรเตสแตนต์คนแรก ที่เข้ามาเมืองไทย เขารู้ภาษาไทยขนาดทำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เป็นฉบับแรก

๗. นายมัลล้อก พ่อค้าอังกฤษ มาในรัชกาลที่ ๔ เขามาสำรวจอย่างละเอียดในเรื่องทรัพยากร การค้า และเศรษฐกิจของเมืองไทย ตลอดทั้งความมั่นคง เป็นรายงานที่ยาวถึง ๑๒๒ หน้า

๘. นายมูโอต์ นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส เข้ามาในรัชกาลที่ ๔ เขาใช้เวลา ๓ ปี สำรวจภูมิประเทศและการดำรงชีวิตของคนไทย

๙. เซอร์เฮนรี นอร์แมน เป็นขุนนางอังกฤษ เข้ามาในรัชกาลที่ ๕ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ)

ชาวยุโรปทั้ง ๙ คนนี้ ล้วนแต่เป็นคนมีภูมิปัญาทุกคน (เว้นแต่ฟอร์บัง) ลงความเห็นว่าคนไทยนิสัยไม่ดี "ขี้เกียจ ขี้ขลาด ขี้โกง" ส่วนที่ดีก็มีเพียงความใจกว้างในการถือศาสนาและรู้จักพอเพียง ความเห็นของต่างชาติเหล่านี้เราจะได้นำเสนอไว้เบื้องต้น และจะได้นำความเห็นของปัญญาชนคนไทยที่รู้จักคนไทยดีมาเสนอในอันดับต่อไป ท่านที่กล่าวนี้คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระมหากษัตริย์ที่คบหาสมาคมกับชาวบ้าน และเรียกเพื่อนของท่านว่า "เพื่อนแก้ว" ปิดท้ายรายการด้วยทัศนะของชาวต่างประเทศ และไต้ก๋งเรือประมงไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อเขียนที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ แม้จะไม่เป็นที่สบอารมณ์นัก แต่ก็มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เพราะคุณภาพของคนในชาติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อการอยู่รอดของประเทศ บางทีจะเป็นโอกาสให้เข้าใจตัวเองว่า เรามีดีมีชั่วอย่างที่เขากล่าวหาอย่างไรบ้างหรือไม่ เมื่อพูดถึงนิสัยของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นแต่ละบุคคลหรือเป็นชนชาติโดยรวม ย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่าใครมีมากมีน้อย นอกจากนั้นนิสัยที่สำคัญมิใช่มีเพียง ๓-๔ อย่าง ดังที่เขากล่าวเน้นนี้ แต่ยังมีอีกหลายอย่างนักที่มีอิทธิพลต่อความจำเริญรุ่งเรืองของคนและชุมชน นิสัยคนไทยนั้นดูยากและสลับซับซ้อน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ระบบราชาธิปไตยซึ่งอยู่กับคนไทยมา ๘๐๐ ปี ได้ถูกโค่นล้มโดย "คณะราษฎร" พลโทประยูร ภมรมนตรี แกนนำของคณะรัฐประหารได้นำตัวกรมพระนครสวรรค์วรพินิตซึ่งเป็นผู้รักษาพระนครไปเป็นตัวประกันที่พระที่นั่งอนันตสมาคม กรมพระนครสวรรค์ฯ ได้ทรงกล่าวหยันว่า

"นี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือ

แกจะต้องเผชิญปัญหาเรื่องคน

พระราชวงศ์จักรีครองเมืองมา ๑๕๐ ปีแล้ว

รู้ดีว่า คนไทยปกครองกันอย่างไร

คณะของแกจะเข็นครกขึ้นภูเขาไหวหรือ"

คณะราษฎรได้ประสบปัญหาเรื่องนิสัยคนไทยเข้าจริงๆ พลโทประยูรยอมรับในเวลาต่อมาว่า "เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านใบปลิวซึ่งหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเขียน ก็รู้สึกเลือดขึ้นหน้า คำทำนายของกรมพระนครสวรรค์ฯ รับสั่งอยู่หยกๆ ว่า พวกแกจะต้องฆ่ากันตาย มันพลันเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว"

นิสัยคนไทยเป็นอย่างไรต้องดูกันนานๆ ดูให้ลึกลงไปถึงปู่ย่าตายาย ก็พอจะมองเห็นกรรมพันธุ์ได้บ้าง แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ยังมีกฎของโลกที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ มี "ความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิรันดร" คนไทยวันนี้ย่อมไม่เหมือนคนไทยสมัยพระชัยราชาธิราชเสียทีเดียว

เอกสารอ้างอิง

"ชีวิต ๕ แผ่นดินของข้าพเจ้า". โดย พลโทประยูร ภมรมนตรี. บรรณกิจ, ๒๕๑๘.

"บันทึกเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕". โดย พลโทประยูร ภมรมนตรี. บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๗.

Cr::: silpa-mag.com

 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : จบข่าว
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.108.226.170

101.108.226.170,,node-18ru.pool-101-108.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
คนไทยรู้นิสัยคนไทยดี เพราะ ใช้ชีวิตในสังคมตั้งแต่เล็กจนแก่ตาย นิสัย รบราฆ่าฟัน เถื่อน เห็นแก่ตัว อันธพาล ปากหมา หาเรื่อง ขี้โกง อิจฉาริษยา ทั้งหญิงชาย ==> ฝรั่งมันก็เป็น สรุปว่า เหมือนกันทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะคนไทย หรอก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08:46 น. ]
คุณ : กะลาแลนด์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.121.31.248

124.121.31.248,,ppp-124-121-31-248.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
อิจฉา ริษยา ทำเพื่อพวกพ้องไม่แยกแยะผิดถูก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11:19 น. ]
คุณ : แสงลอดรูกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.0.216

223.207.0.216,,mx-ll-223.207.0-216.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ชอบให้ คนอื่นทำดี...แต่อย่าดีล้ำเส้น... ชอบให้ บริจาค.....ถ้าได้คำประกาศเชิดชู ไว้โชว์โอ้อวด ชอบชี้หน้า ด่าคนอื่น เลว ขี้โกง.....แต่ก้อจะทำตามคนที่ตนด่ากระทำ ...ถ้ามีโอกาส สบช่อง..... กุจะทำ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 17:32 น. ]
คุณ : -
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.242.48

1.10.242.48,,node-mk0.pool-1-10.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
เป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือนี่ นิสัยคนไทยเนี่ย


[ วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11:38 น. ]
คุณ : นิสัย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.21.129.41

10.21.129.41,10.21.129.41,10.21.129.41 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ก็นิสัยพวกมรึงกันทั้งนั้น ยังมีหน้ามายอมรับและดูถูกกันเองอีก...


[ วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13:19 น. ]
คุณ : ปกติชน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 114.109.108.8

114.109.108.8,,cm-114-109-108-8.revip13.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
คนทุกคนมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี มีใครบ้างที่จะบอกว่าตัวเองไม่ดี...บางคราอาจว่าคนอื่นไม่ดีเพื่อให้ตัวเองดูดีและรู้สึกดี


[ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 07:49 น. ]
คุณ : แสงลอดรูกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.61.200

223.207.61.200,,mx-ll-223.207.61-200.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
อยากดู คนไทยตอนที่มีอำนาจ..ให้ดู นายกฯ ...อยากดูคนไทยตอนที่เป็นลูกน้องนายกฯ ให้ดูอดีต ผบ.ทบ .....อยากดูคนไทย...เป็นลุกน้องที่ยึดอำนาจนาย.....ไล่ล่านายเก่า... อันนี้ เล่นกันทุกวัน....แยกแยะเอง..


[ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 20:55 น. ]
คุณ : แสงลอดรุกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.61.200

223.207.61.200,,mx-ll-223.207.61-200.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
นิยาม คนดี หมายถึง คนที่ยังไม่มีโอกาส ยังไม่มีอำนาจ ยังไม่มีหน้าที่ เปิดช่องให้โกง กอบโกย ...


[ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 20:59 น. ]
คุณ : แสงลอดรูกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.61.200

223.207.61.200,,mx-ll-223.207.61-200.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ไทยคนดี สะสม ความดี นี่มันยุคโบราณคร่ำครึก........ไทยคนดีวันนี้ต้องสะสม นาฬิกา..


[ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 21:05 น. ]
คุณ : แสงลอดรูกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.61.200

223.207.61.200,,mx-ll-223.207.61-200.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
ไทยคนดี ถือศีล เข้าวัดสวดบทธรรม.. กับ ไทยคนดี ดื่มไวน์ขวดเป็นแสน แถมใจดี เอ็นดูเด็ก..จนห..ำ..แข็ง...


[ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 21:17 น. ]
คุณ : แสงลอดรูกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.131.34

223.207.131.34,,mx-ll-223.207.131-34.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
ทหารไทยจอมมัธยัสถ์...ทำงานร้อยตรี ถึง นายพลเอก....เก็บเงินซื้อนาฬิกาสะสม วันนี้เจอ 23 เรือน ราคารวมกัน 30 กว่าล้านบาท.......


[ วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10:37 น. ]
คุณ : แสงลอดรูกะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.207.116.23

223.207.116.23,,mx-ll-223.207.116-23.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
ทหารไทย นายพลเอก ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหนียวแน่....แม้ครั้งหนึ่งจะเคยเป็น ผบ.ทบ ปัจจุบันเป็น รองนายกฯ เป็น รมว.กลาโหม......ทั่นไม่เคยซื้อนาฬิกาเรือน ราคามากกว่า 1 แสนบาทมาใส่...ภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็น มีคนเขาเอามาแฉ..วันนี้รวม 24 เรือน....ล้วนเป็น ของเพื่อนที่ยืมมาใส่ทั้งสิ้น..................ทหารไทย มีคำว่า พอเพียง เสมอทุกลมหายใจ..........


[ วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10:31 น. ]
คุณ : น่าคิด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.5.233.3

171.5.233.3,,mx-ll-171.5.233-3.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
ต่างชาติ(บางคน) ไม่มีศาสนา ไม่มีขนบธรรมเนียม ไม่มีสิ่งยึดมั่นเป็นรูปธรรม(ต่างชาติบางคนยังร้องเพลงชาติตัวเองไม่ได้เลย!!!) บางชาติก็ทำการล่าอาณานิคมฆ่ากันตายเสียเอง เพราะ ต่างชาติบางคน(ไม่มีความรักชาติ) ต่างชาติไม่มีพวกพ้อง ต่างชาติไม่สามัคคี ต่างชาติบางคนถือเอาแต่ผลประโยชน์ (สถานการณ์ต่างชาติบางประเทศ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาต่างสีผิว หรือ เหยียดสีผิวกันได้เลย) ต่างชาติบางคน ยังเกลียดกันเอง นินทากันเอง ประสาอะไร ที่ต่างชาติเขาจะมาสำนึกดีกับเรา ต่างชาติบางคน มาอาศัยประเทศไทยอยู่แท้ๆ แต่ก็ยังเอาสันดานฝรั่งที่ไม่ดีของตนเองมากล่าวว่าคนไทย…จบข่าว.


[ วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 19:45 น. ]
คุณ : คนไทยรักสงบแต่อย่าข่มเหง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.6.234.247

171.6.234.247,,mx-ll-171.6.234-247.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
พวกกาขาวไปอยู่ที่ไหน ก็ชอบเอาเปรียบที่นั้นมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ พวกมันก็นิสัยเอารัดเอาเปรียบชาติที่เขาอยู่กันอย่างสงบมานานแล้วเหมือนกัน ไอ้พวกกาขาว...


[ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12:51 น. ]
คุณ : มีหลายเวอร์ชั่น
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.21.129.41

10.21.129.41,10.21.129.41,10.21.129.41 ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
เข้ามาไทยแรกๆ ก็ทำดีเหมือนพ่อพระมาโปรด พออยู่ไปนานๆ เห็นเราใจดีอ่อนแอ แม่ ง ก็จะเอาเป็นเมืองขึ้น ประวัติศาสตร์มีมาแต่ครั้งเก่า ที่ล่าอาณานิคมเขาไปทั่ว จนทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดเปิดการล่าอาณานิคมแบบใหม่...


[ วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10:42 น. ]
คุณ : yuyu
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.179.138

182.232.179.138,,182.232.179.138 ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
ส่วนใหญ่ จริง ทุกวงการมีแต่ระบบเส้นสาย พูดเก่ง ได้ดิบ ได้ดี มากกว่าทำงานเก่ง


[ วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 12:14 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์