รู้จัก โรคกระดูกคอเสื่อม ภาวะเส้นเอ็นไหล่ เปื่อยยุ่ย อันตรายแค่ไหน เช็กปัจจัยเสี่ยง


รู้จัก โรคกระดูกคอเสื่อม ภาวะเส้นเอ็นไหล่ เปื่อยยุ่ย อันตรายแค่ไหน เช็กปัจจัยเสี่ยง


รู้จัก โรคกระดูกคอเสื่อม ภาวะเส้นเอ็นไหล่เปื่อยจนฉีก อันตรายแค่ไหน เช็กปัจจัยเสี่ยง

นพ.สิทธิพงษ์ สุทธิอุดม ประสาทศัลยศาสตร์ ศูนย์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลนครธน เขียนบทความ "กระดูกคอเสื่อมไม่ใช่เรื่องเล็ก อาการปวดคอระดับไหนอันตราย" ให้ข้อมูลไว้ว่า

โรคกระดูกคอเสื่อม เริ่มจากการเสื่อมของหมอนรองกระดูกซึ่งเกิดขึ้นแบบช้าๆ กินเวลาหลายปี ระหว่างนั้นจะมีอาการปวดคอ ต่อมาจะมีกระดูกงอก มีการหนาตัวของเส้นเอ็นซึ่งจะทำให้ช่องกระดูกสันหลังแคบลง และอาจไปกดทับเส้นประสาทหรือไขสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวดคอร้าวลงแขน มักปวดหลังคอบริเวณ 2 ข้างของกระดูกสันหลัง อาจปวดร้าวขึ้นไปถึงท้ายทอย หรือลงมาบริเวณสะบัก และปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือออกแรง โดยภาวะกระดูกคอเสื่อมจะแสดงอาการมากน้อยแตกต่างไปในแต่ละบุคคล โดยมีปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน เช่น น้ำหนักตัว พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ภาวะที่มีการสึกกร่อนและฉีกขาดของกระดูกสันหลังส่วนคอเอง เป็นต้น

อาการกระดูกคอเสื่อมระดับไหนอันตราย

โรคกระดูกคอเสื่อม หากมีอาการและปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและจะลุกลามจนกระทั่งเดินไม่ได้เลยทีเดียว โรคกระดูกคอเสื่อมแบ่งออกเป็น 3 ระดับอาการ ดังนี้

1.กระดูกคอเสื่อมแต่ไม่กดทับเส้นประสาทและไขสันหลัง จะมีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ บ่าและไหล่

2.กระดูกคอเสื่อมกดทับเส้นประสาทคอ จะมีอาการปวดร้าวไปตามบริเวณที่เส้นประสาทถูกกด อาการนี้มักจะเป็นๆ หายๆ แบบเรื้อรัง ร่วมกับอาการชาและอ่อนแรงบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนหรือมือ รวมทั้งปวดร้าวจากคอลงไปที่แขนท่อนล่าง จนถึงนิ้วโป้งและนิ้วชี้

3.กระดูกคอเสื่อมกดทับไขสันหลัง จะมีอาการปวดเกร็งบริเวณลำตัว แขนและขา ปวดหลังคอร้าวไปด้านหลังของไหล่ ไปหลังแขนตรงกล้ามเนื้อเหยียดแขน และอาจปวดร้าวไปถึงด้านหลังของแขนท่อนล่าง จนถึงนิ้วกลาง ก้าวขาได้สั้นลง การทรงและการใช้งานมือลำบาก

แล้วปวดคอแบบไหนควรรีบมาพบแพทย์ นพ.สิทธิพงษ์ เผยว่า ถึงแม้ว่าอาการปวดอาจต้องใช้เวลากว่าอาการจะทุเลาลง แต่บางครั้งก็อาจมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่าควรรีบพบแพทย์ทันที ได้แก่

- อาการปวดไม่ทุเลาลงภายใน 2-3 วัน หรือมีอาการมากขึ้นจนไม่สามารถทนได้จนรบกวนกิจวัตรประจำวัน (ลุก นั่ง ยืน เดิน)

- มีอาการปวดรุนแรง ปวดรุนแรงแบบฉับพลัน แบบไม่ปกติ

- อาการปวดไม่หายขาดมานานกว่า 3 เดือน

- อาการปวดคอร่วมกับ อาการปวดร้าวลงแขน แขนชาหรืออ่อนแรง

- มีปัญหาในการเดิน เช่น ทรงตัวได้ไม่ดี เดินลำบาก ขาเกร็งแข็ง

- มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ

ส่วน การรักษาโรคกระดูกคอเสื่อม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยเบื้องต้นแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยบริหารกล้ามเนื้อและปรับกิจวัตรประจำวัน แต่หากอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก แพทย์อาจรักษาโดยใช้วิธีอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ยา การทำกายภาพบำบัด การลดอาการปวดด้วยการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท แต่หากอาการไม่ดีขึ้น หรือในรายที่มีอาการรุนแรง แพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดกระดูกคอ เพื่อป้องกันความเสียหายของเส้นประสาทอย่างถาวร ได้แก่

- การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนคอ เป็นการผ่าตัดเพื่อคลายการกดทับของเส้นประสาทและไขสันหลังโดยการเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนคอเข้าหากัน แพทย์จะให้การรักษาด้วยวิธีนี้ในกรณีเมื่อมีการกดทับเส้นประสาท หรือไขสันหลัง หรือเมื่อมีอาการปวดเรื้อรังจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม

- การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมบริเวณคอ เป็นการผ่าตัดที่นำหมอนรองกระดูกบริเวณส่วนคอ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดออก และนำหมอนรองกระดูกเทียมใส่เข้าไปแทนที่ นอกจากนี้ศัลยแพทย์สามารถตัดกระดูกส่วนที่งอกออกมา และขยายพื้นที่บริเวณหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งจะช่วยลดการกดทับของเส้นประสาทและรากประสาท จะพิจารณาการผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดคอรุนแรงหรืออาการชา และ/หรือมีอาการอ่อนแรงอย่างชัดเจน

- การผ่าตัดกระดูกส่วนที่กดทับเส้นประสาทผ่านกล้องเอ็นโดสโคป เป็นการผ่าตัดนำเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนคอ ส่วนที่มีการกดทับเส้นประสาทออกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป โดยเปิดแผลขนาดเพียง 8 มิลลิเมตร ทำให้แผลผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอมีขนาดเล็กลงมาก ลดอาการบาดเจ็บ ลดระยะเวลาในการพักฟื้น สามารถคืนคุณภาพชีวิตเดิมให้ผู้ป่วยได้ในเร็ววัน

หากสงสัยว่าตนเองอาจมีภาวะกระดูกคอเสื่อม หรือมีอาการผิดปกติดังข้างต้น ควรรีบรับการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ และหากพบว่าเป็นโรคกระดูกคอเสื่อม จะได้วางแผนการรักษาอย่างถูกวิธี

ภาวะเส้นเอ็นไหล่เสื่อม

ขณะเดียวกันยังมี ภาวะเส้นเอ็นไหล่เสื่อม ที่ต้องจับตาไม่แพ้กัน ซึ่ง นพ.ประกาศิต ชนะสิทธิ์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/เวชศาสตร์การกีฬา ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนครธน ได้ให้ข้อมูลไว้ผ่านบทความเรื่อง "ภาวะเส้นเอ็นไหล่เสื่อม เปื่อยจนฉีกขาด ปล่อยเรื้อรังเสี่ยงข้อหัวไหล่เสื่อม" ไว้ว่า

เส้นเอ็นไหล่ คือ เส้นเอ็นขนาดเล็ก 4 เส้นที่อยู่บริเวณรอบข้อไหล่ โดยเส้นเอ็นกลุ่มนี้เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากกล้ามเนื้อสะบักทอดผ่านข้อไหล่และยึดเกาะส่วนบนของกระดูกต้นแขน ทำหน้าที่ช่วยในการขยับไหล่ เช่น กางแขน ยกแขน หมุนไหล่ เป็นต้น

หากมีความปกติเกิดขึ้น หรือเกิดการอักเสบรอบนอกของข้อ ซึ่งมีเอ็น ปลอกเอ็น ถุงน้ำกันเสียดสีและกล้ามเนื้อและเอ็นหุ้มข้อเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดเส้นเอ็นไหล่เสื่อม เปื่อย จนฉีกขาดได้

สาเหตุภาวะเส้นเอ็นไหล่เสื่อม

1.เส้นเอ็นไหล่เสื่อมตามอายุการใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบในผู้สูงอายุที่เคยใช้งานข้อไหล่หนักมาก่อน

2.การใช้ข้อไหล่อย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้อข้อไหล่ฉีกขาด

3.กระดูกงอกที่ข้อไหล่กดทับเส้นเอ็นไหล่

4.ภาวะหินปูนเกาะที่กระดูกคลุมหัวไหล่ หรือลักษณะของปุ่มกระดูกคลุมหัวไหล่กดจิกเส้นเอ็นไหล่ ทำให้เกิดการเสียดสี และเมื่อเกิดการเสียดสีบ่อยๆ ทำให้เนื้อเอ็นเกิดอาการเปื่อย เสื่อม จนฉีกขาดของเส้นเอ็นรอบข้อหัวไหล่ได้

5.เกิดจากคุณภาพของเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นไหล่ลดลง สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่หรือโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งทำให้เอ็นหัวไหล่บาดเจ็บได้ง่าย แต่การสมานตัวเองหลังการบาดเจ็บทำได้ไม่ดี เกิดภาวะเสื่อม หรือฉีดขาดได้ง่าย

อาการเส้นเอ็นไหล่เสื่อม

- มีอาการปวดไหล่เป็นๆ หายๆ และอาจเรื้อรัง
- มีอาการปวดร้าวลงมาที่แขนหรือปวดตอนเวลากลางคืนร่วมด้วย
- มีอาการขัด ขยับไหล่ลำบากหรือบวมบริเวณไหล่
- อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้น อย่างช้าๆ
- มีอาการปวดเมื่อมีการใช้หัวไหล่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกไหล่เหนือศีรษะ
- อาการปวดทำให้การขยับข้อหัวไหล่ลดลง หรืออาจจะมีอาการอ่อนแรงยกไหล่ไม่ขึ้น ในรายที่มีเส้นเอ็นไหล่เสื่อม เปื่อย จนฉีกขาดของเส้นเอ็นทั้งหมด อาจจะพบมีกล้ามเนื้อรอบๆ หัวไหล่และสะบักลีบเล็กลงได้

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นภาวะเส้นเอ็นไหล่เสื่อม

แพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะนี้ได้จากการซักถามอาการและการตรวจร่างกาย เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เช่น กิจกรรมที่ทำก่อนจะมีอาการ ลักษณะของอาการปวด ความถี่และระยะเวลาที่เกิดอาการ โดยอาจไม่จำเป็นต้องตรวจพิเศษด้วยภาพถ่ายเอกซเรย์ ยกเว้นในกรณีที่แพทย์สงสัยว่ามีกระดูกงอกบริเวณใกล้เคียงกับเส้นเอ็นไหล่ หรือมีหินปูนเกาะไหล่ และทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างกับเส้นเอ็น

หรือสงสัยการมีโรคหรือภาวะอื่นๆ ของกระดูกและข้อไหล่ มีอาการปวดเรื้อรัง รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือสงสัยว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นข้อไหล่ร่วมด้วย ซึ่งอาจต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติมด้วยการตรวจภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่ถูกต้องต่อไปรู้จัก โรคกระดูกคอเสื่อม ภาวะเส้นเอ็นไหล่ เปื่อยยุ่ย อันตรายแค่ไหน เช็กปัจจัยเสี่ยง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. เช็กเรตติ้ง! ทักษิณ ย่องเงียบตัดผมสีลม FCออหน้าร้านขอถ่ายรูป
 2. เปิดเมนูอาหารเหนือ รับ ทักษิณ ปิ๊กบ้าน-เศรษฐาก็มา
 3. “ทักษิณ” สัมภาษณ์สื่อครั้งแรก ไม่บังคับลูกในสนามการเมือง!
 4. เปิดเมนูดินเนอร์บ้านชินวัตร สปาเกตตี (สูตรพ่อฝีมือแม่)-ไข่คว่ำ-ไอศกรีม
 5. ครอบครัวชินวัตร ดินเนอร์อบอุ่นบ้านจันทร์ส่องหล้า อุ๊งอิ๊งเผยสภาพจิตใจทักษิณ
 6. คุมประพฤติ พบ ‘ทักษิณ’ แล้ว แจ้งเงื่อนไข ข้อห้าม นัดวันรายงานตัว
 7. ฮุนเซน เตรียมบินเยี่ยม ทักษิณ ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า
 8. สุทิน สงสาร ทักษิณ ใส่เฝือกคอ-แขน ยัน กระดูกหักจริง
 9. อัยการ ยืนยัน เท่าที่เห็น ‘ทักษิณ’ ป่วยขั้นวิกฤติ
 10. เศรษฐา ย้ำพักโทษ ‘ทักษิณ’ เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
 11. ‘เอม’ โพสต์ซึ้ง ‘นักสู้ของลูก’ ตอนมองพ่อนั่งอยู่เงียบๆ มันมีหมื่นล้านคำ
 12. ราชทัณฑ์ ร่ายยาวแจงปม พักโทษพิเศษ ‘ทักษิณ’ ย้ำทำตามกฎหมาย
 13. ก้าวไกล ประกาศจุดยืนปม ทักษิณพักโทษ ต้องไม่ย้ำสองมาตรฐาน
 14. วันชัย สวมบทโหร ชี้ดวงเศรษฐกิจและสังคม หลังทักษิณได้กลับบ้าน
 15. เปิดภาพแรกทักษิณ ได้พักโทษ มุ่งหน้ากลับบ้านจันทร์ส่องหล้า
 16. ครอบครัวชินวัตร ติดป้ายรับทักษิณ เข้าบ้านจันทร์ส่องหล้าพรุ่งนี้
 17. เงื่อนไข 8 ข้อ ทักษิณ ต้องปฏิบัติช่วงพักโทษ ฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำ
 18. ราชทัณฑ์ โต้สนธิ โยกย้ายขรก.ปกติ ไม่ใช่เห็นต่าง-เอื้อทักษิณ
 19. นพดล ทวงความเป็นธรรมให้ ทักษิณ ปมสิทธิพักโทษ
 20. อุ๊งอิ๊งค์ บอก พ่อ ก็โอเคค่ะ หลัง ทักษิณ เจาะหัวไหล่ 4 รู
 21. กรมราชทัณฑ์แจ้งข่าว ทักษิณ ชินวัตร ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัด
 22. เอาแล้ว! คปท.บุกรพ.ตำรวจ ขอเข้าเยี่ยม ทักษิณ พร้อมปักหลัก ค้างคืน
 23. ภาพทักษิณ ว่อนโซเชียล ถูกเข็นไปซีทีสแกน อธิบดีราชทัณฑ์ยันของจริง
 24. อุ๊งอิ๊ง ให้พ่อตัดสินใจยื่นพักโทษ รับเรื่องดีแน่นอน ถ้าได้กลับบ้าน
 25. เตือนเรียกร้องเปิดอาการป่วยทักษิณ ระวังผิดกฎหมาย
 26. ชมคลิปนาที เศรษฐา ฉุนสื่อถามปม ทักษิณ ถูกตีความไปไกล
 27. โฆษกกรมราชทัณฑ์ แจงแล้ว หลังว่อนข่าวทักษิณ ขอพักการลงโทษ
 28. ชี้เรื่องโทษทักษิณ ต้องเสมอภาค ไม่โปร่งใส รบ.งานเข้าแน่
 29. ทนายเผย ทักษิณ ยังอ่อนเพลีย ไม่มีแนวโน้มทุเลา
 30. คาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ
 31. ขอให้พี่ชายผมโชคดี ฮุน เซน ยินดี ทักษิณ ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ
 32. วิษณุ ย้ำ ทักษิณ โทษ 1 ปี เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาด ลดโทษอีกไม่ได้
 33. ด่วน! พระราชทานอภัยลดโทษทักษิณ เหลือจำคุก1ปี
 34. ด่วน! ทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัว ถึงมือรัฐบาลแล้ว
 35. อุ๊งอิ๊ง เผยอาการล่าสุดทักษิณยังน่าหวง ไม่เสียใจคนมองป่วยทิพย์
 36. เปิดภาพ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เข้าเยี่ยม พ่อทักษิณ
 37. ราชทัณฑ์เปิดเยี่ยม ‘ทักษิณ’ วันแรกพรุ่งนี้
 38. อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ขยายความบอก ‘พ่อเป็นเทวดา’ ที่แท้แบบนี้
 39. อัปเดตอาการล่าสุดทักษิณ วิษณุยันยื่นขออภัยโทษได้ทันทีแม้อยู่รพ.
 40. ครอบครัวทักษิณ แจ้ง 10 รายชื่อ เข้าเยี่ยม ผบ.เรือนจำอนุญาต
 41. ห้องพัก “ทักษิณ” แอร์เสีย หมอไฟเขียวย้ายไป รพ.เอกชนได้
 42. ราชทัณฑ์แถลงด่วน! เผยสาเหตุส่งตัวทักษิณแอดมิทรพ.ตำรวจ
 43. ป่วยกำเริบ! เรือนจำหามทักษิณ ส่งรพ.กลางดึก
 44. ราชทัณฑ์รับทักษิณเข้าแดน7 ช็อกป่วยหลายโรคเป็นกลุ่มเปราะบาง
 45. อุ๊งอิ๊งอวดภาพครอบครัวพร้อมหน้าครั้งแรก หลังทักษิณถึงแผ่นดินไทย
 46. วินาทีประวัติศาสตร์ ทักษิณ เหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้ง
 47. เปิดภาพและความในใจยิ่งลักษณ์ ส่งทักษิณกลับไทยในรอบ17ปี
 48. คาดทักษิณกลับไทยได้แยกขัง เพราะเป็นบุคคลสำคัญ
 49. เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทยพรุ่งนี้ !
 50. อุ๊งอิ๊งโพสต์ไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับไหม ย้อนภาพซึ้งกับพ่อทักษิณ
 51. เพจดังเผยไร้ชื่อทักษิณบินกลับไทย ล่าสุดเจ้าตัวประกาศชัดว่า...
 52. เปิดไทม์ไลน์ ทักษิณ กลับบ้าน ลูกพร้อมหน้าต้อนรับ ยกเว้นคนนี้?
 53. อุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพทำบุญวันเกิดขอพรให้พ่อกลับบ้านราบรื่น
 54. โหรชูวิทย์ ทักยับ!ทักษิณกลับไทย-เศรษฐานายกฯ ของเก๊ทั้งนั้น
 55. ด่วน! อุ๊งอิ๊งประกาศชวนไปรับทักษิณ ปักหมุดวันเวลาชัดแล้ว
 56. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียกประชุมลับ เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทย
 57. อุ๊งอิ๊งพาทักษิณหาหมอตาที่ดูไบ โพสต์ย้อนความทรงจำครอบครัวชินวัตร
 58. อิ๊งโพสต์ประเทศต้องไปต่อ ให้รอดูวันทักษิณกลับไทยยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะ
 59. สื่อกัมพูชาเผย ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ โผล่HBD ฮุน เซน
 60. ทักษิณโพสต์เองเลื่อนกลับไทย พร้อมเผยสาเหตุที่แท้จริง
 61. ชูวิทย์โต้กลับอุ๊งอิ๊ง หลังถูกว่าเพ้อเจ้อ ปมทักษิณถอยไม่กลับไทย
 62. ยังไง?ชูวิทย์ โพสต์เกมพลิก ทักษิณถอย ยกเลิกกลับไทย
 63. OMG! ชูวิทย์ เเฉภาพดีลซุปเปอร์ลับ บินตรงหา ทักษิณ ถึงฮ่องกง
 64. เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?
 65. คุก VIP มีจริงหรือไม่? “ชูวิทย์” แฉ!มีออฟชั่นเพียบ
 66. ชูวิทย์ไขข้อข้องใจทำไมทักษิณกลับบ้านช่วงนี้ แฉซุปเปอร์ดีลสูตรข้ามขั้ว
 67. วิษณุ เผย3เรื่องเป็นพิเศษ กำชับราชทัณฑ์ดูแล ทักษิณ ชินวัตร
 68. ทักษิณรอด ป.ป.ช.ไม่พบมูล ปมจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสปี 45-47
 69. อุ๊งอิ๊ง ตอบข่าวธนาธร บินพบทักษิณ ยืนยันพ่อกลับไทยแน่
 70. ย้อน8คดีดัง ทักษิณ ชินวัตร ก่อนบินกลับไทย 10 ส.ค.
 71. ราชทัณฑ์เปิดขั้นตอนรับทักษิณ คุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษหลังถึงไทย
 72. ทักษิณ วิดีโอคอลคุย ครอบครัวเพื่อไทย พร้อมย้ำในเรื่องนี้?
 73. ช่อตอบแล้วข่าวลือธนาธรบินฮ่องกงพบทักษิณ ย้ำชัดเจ้าตัวอยู่ที่ไหน?
 74. อุ๋งอิ๋ง แพทองธาร โพสต์อวยพรวันเกิดทักษิณ ปักหมุดวันที่พ่อกลับเมืองไทย
 75. หมอดูดังผ่าดวงทักษิณ หวั่นเหตุการณ์ซ้ำรอยการเมืองร้อนระอุ!
 76. ฟังคำทำนาย หมอปลาย ถึง ทักษิณ เตือนก่อนกลับไทย
 77. ตะลึงนาฬิกาหรู ทักษิณ ใส่กลับไทยราคาตาแตก9หลักจุกๆ
 78. มิว นิษฐา และ สามี โผล่ให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร รับทักษิณกลับบ้าน

 79. >> ดูทั้งหมด :เกาะติดข่าว ทักษิณ กลับประเทศไทยในรอบ17ปี


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์