ผู้คนทุกวันนี้มีทุกข์กันมาก เพราะไม่มีหลักในการยึด


ผู้คนทุกวันนี้มีทุกข์กันมาก เพราะไม่มีหลักในการยึด

ผู้คนทุกวันนี้มีทุกข์กันมาก
เพราะไม่มีหลักในการยึดจิตใจ
เวลาทุกข์จึงไม่รู้จะพ้นทุกข์ ออกจากทุกข์ได้ยังไง

ศาสนาพุทธนั้น หากศึกษาและลงมือปฏิบัติจะพบว่า หนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ในชีวิตประจำวัน ก็เริ่มต้นได้ทันทีที่ตัวเรา

อย่ายึดติดตัวบุคคล ให้ยึดมั้นคำสอนและหลักปฏิบัติ คนไม่มีศีลนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นมาก เพราะเขายึดตัวบุคคล ไม่เคยลงมือปฏิบัติ ศึกษาคำสอน แก่นแท้ในพุทธศาสนา

คนมืดมาจึงมืดไป
คนสว่างมาจึงสว่างไป
คนมีดมาไปสว่างก็มี
คนสว่างมามีดไปก็มี

อยากเป็นคนแบบไหน ก็สุดแท้แต่ตัวเรานั้นจะเป็นผู้เลือกเดินและปฏิบัติเอา

#นามบุญ
#เห็นทุกข์เห็นธรรม
ขอบคุณภาพเผยแพร่เป็นธรรมทานเครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์