ไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS เดินทางง่าย ทำบุญรับปีใหม่ 2567


ไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS เดินทางง่าย ทำบุญรับปีใหม่ 2567


     ไหว้พระ 9 วัด ถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 เพราะเป็นโอกาสดีที่จะได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร ขอโชคลาภ เสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐจึงไม่พลาด แจกพิกัดไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS เดินทางง่าย ครบภายในวันเดียว

แจกพิกัดทำบุญไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ เดินทางง่าย อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT และ BTS

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

อีกหนึ่งพิกัดไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS คือ วัดโพธิ์ เดิมทีเคยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก บริเวณวัดแบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตสังฆาวาสเป็นพื้นที่ของกุฏิพระสงฆ์ ส่วนเขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลา และสถาปัตยกรรมอื่นๆ ตั้งอยู่ ให้พุทธศาสนิกชน หรือนักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร และชมความงามภายในวัด

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-18.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/a4xF6yAbNY68gkPs6การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 ต่อเรือมายังท่าเตียนหรือท่าราชินี หรือรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสนามไชย ทางออก 1

ค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีค่าเข้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าเข้าท่านละ 200 บาท

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)

วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 และเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามของสถาปัตยกรรมตั้งแต่โบราณ เช่น พระปรางค์องค์ใหญ่ พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน ยักษ์วัดแจ้ง ตลอดจนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าหากได้มาสักการะขอพรที่นี่ จะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง ทำให้กลายเป็นวัดยอดนิยมในการเดินทางมาไหว้พระ 9 วัดปีใหม่เวลาเปิด-ปิด : 08.00-18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/Up4cUYAJqBbhtM3s6

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 ต่อเรือมายังท่าวัดอรุณฯ หรือรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีอิสรภาพ ทางออก 1

ค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีค่าเข้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าเข้าท่านละ 100 บาท

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS เดินทางง่าย ทำบุญรับปีใหม่ 2567


3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในช่วงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นวัดคู่กรุง มีสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่สวยงาม กลายเป็นหนึ่งในพิกัดไหว้พระ 9 วัดปีใหม่ยอดนิยม เนื่องจากมีความสวยงาม เดินทางง่าย ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT และ BTS
เวลาเปิด-ปิด : 08.30-15.30 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/QyJHESnkp81ykLGV7การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน ทางออก 2 ต่อเรือมายังท่าช้าง หรือรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสนามไชย ทางออก 1

ค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีค่าเข้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าเข้า 500 บาท

4. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

หากใครกำลังวางแผนไหว้พระ 9 วัด ด้วย MRT เดินทางได้สะดวก วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะคนส่วนใหญ่นิยมไปขอพรเสริมสิริมงคลเมื่อเริ่มปีใหม่ นอกจากนี้ใครที่อยู่ในช่วงปีชงก็สามารถทำบุญแก้ชงได้ที่นี่เช่นกัน

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-16.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/YvYfCM3vNQCtQPtR7

การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีวัดมังกร ทางออก 3

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

5. วัดยานนาวา

วัดยานนาวา เป็นอีกหนึ่งวัดดังตั้งอยู่ในเมืองกรุง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมทีชื่อว่า วัดคอกกระบือ แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเจดีย์เรือสำเภาเท่าขนาดจริง เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และคงความงามและรูปแบบการสร้างเรือสำเภาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นสืบต่อไป และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดยานนาวา

เวลาเปิด-ปิด : 06.00-21.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/XPGZWzH2A8qiqKqM6

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน ทางออก 4

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS เดินทางง่าย ทำบุญรับปีใหม่ 2567


6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศน์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการถอนคำสาบานแก้กรรม นักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อกลักฝิ่น โดยเชื่อว่าผู้ที่ติดสารเสพติด หรือมีชีวิตที่มืดมนจะสามารถกลับใจเป็นคนดี ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จได้ ในช่วงปีใหม่นี้ใครที่กำลังวางแผนไหว้พระ 9 วัด ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก

เวลาเปิด-ปิด : 08.30-18.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/5L5eZxHjhAUCzxhb6

การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามยอด ทางออก 3

ค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีค่าเข้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าเข้าท่านละ 20 บาท

7. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร (หลวงพ่อโต ซำปอกง)

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ถือเป็นวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภและการมีมิตรสหายที่ดี นอกจากจะได้มากราบนมัสการหลวงพ่อโตในพระวิหารแล้ว ยังมีหอระฆังขนาดใหญ่ ที่เชื่อกันว่าหากมาได้เคาะระฆังที่นี่ จะช่วยให้มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกับเสียงระฆัง

เวลาเปิด-ปิด : 07.00-17.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/LFNXrtY3TTqz6MDD9การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีอิสรภาพ ทางออก 1 หรือนั่งเรือมาลงที่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตร

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

8. วัดหัวลำโพง

อีกหนึ่งพิกัดวัดในเมืองกรุง เดินทางง่าย ได้แก่ วัดหัวลำโพง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เดิมทีมีชื่อว่า วัดวัวลำพอง เมื่อรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาทอดกฐินที่วัดแห่งนี้ จึงได้พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดหัวลำโพง" ที่วัดแห่งนี้ยังเปิดในช่วงกลางคืน ทำให้หลายคนนิยมเดินมาทางมาทำบุญ ไหว้พระ 9 วัดปีใหม่ เพื่อขอโชคลาภ การงาน การเงินกันอย่างไม่ขาดสาย

เวลาเปิด-ปิด : เปิด 24 ชั่วโมง

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/BhDiwiqJ5PfU9Zj87

การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามย่าน ทางออก 1

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้ MRT และ BTS เดินทางง่าย ทำบุญรับปีใหม่ 2567


9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เจดีย์ภูเขาทองนั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีความสูงกว่า 70 เมตร ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศอินเดีย นอกจากจะเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้า ยังสามารถเดินทางมาไหว้พระได้ด้วยรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ได้ด้วยเช่นกัน

เวลาเปิด-ปิด : 07.00-19.00 น.

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/AzUG597hjie4oqHi6

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ต่อรถโดยสารประจำทาง หรือรถรับจ้าง หรือรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามยอด ทางออก 1 ต่อรถโดยสารประจำทาง หรือรถรับจ้าง

ค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มีค่าเข้า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่าเข้าท่านละ 50 บาท

ในช่วงปีใหม่ 2567 ใครที่กำลังวางแผนทำบุญไหว้พระ 9 วัด สามารถเลือกวางแผนเดินทางไปยังวัดในข้างต้นกันได้ เนื่องจากเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ MRT/BTS และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ เสริมสิริมงคลให้ชีวิตไปตลอดปีใหม่เครดิตแหล่งข้อมูล : THAIRATH


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์