อธิษฐานบารมี คือ อธิษฐานใจให้ชีวิตมีเป้าหมาย


อธิษฐานบารมี คือ อธิษฐานใจให้ชีวิตมีเป้าหมาย

อธิษฐาน...ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอน และดำเนินตามนั้นแน่นแน่

อธิษฐานบารมี คือ อธิษฐานใจให้ชีวิตมีเป้าหมาย มุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ หรือเพื่อบรรลุผลในสิ่งที่พึงประสงค์

การอธิษฐานที่จะเป็นเหตุให้ได้บรรลุผลที่พึงประสงค์นั้น ต้องมี!!!
1.วิริยะ คือ ความเพียรพยายามอยู่ร่ำไปไม่ท้อถอย
2.ขันติ คือ ความอดทน
3.สัจจะ คือ ความจริงใจ และรักษาความตั้งใจไว้อย่างมุ่งมั่นไม่หวั่นไหว ผู้ที่ต้องการก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตต้องอาศัยแรงอธิษฐาน คือ กำหนดเป้าหมายไว้แล้วก้าวเดินไปอย่างมุ่งมั่น

ลักษณะแห่งการอธิษฐานธรรมนั้น ต้องประกอบด้วยปัญญา สิ่งนั้นต้องเป็นจริงและมีความจริงใจซื่อตรงต่อสิ่งที่อธิษฐาน
สละได้แม้กระทั่งทรัพย์สิน คนรัก อวัยวะร่างกาย หรือแม้กระทั่งชีวิตที่จะทำให้เป้าหมายที่อธิษฐานไว้เปลี่ยนไป ตลอดจนแสวงหาความสงบส่งเสริมให้จิตมีความมั่นคงต่อสิ่งที่อธิษฐาน.

"การอธิษฐาน" คือความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ถ้าทำตามความตั้งใจจนสำเร็จ เรียกว่า "สัจจะ" ในการปฏิบัติธรรม มี "อธิษฐาน" และ มี "สัจจะ" บ่อยเข้า ก้าวหน้าขึ้น จนพัฒนาเป็น "อธิษฐานบารมี"

อธิษฐานจิตจะให้สมหวังต้องประกอบเหตุแห่งความสมหวัง คือการสั่งสมบุญทั้งทาน ศีล ภาวนา ทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนการตอกตะปูต้องตอกซ้ำๆ บุญเต็มเปี่ยมเมื่อไหร่ย่อมสมความปรารถนา

#นามบุญ
#เห็นทุกข์เห็นธรรมเครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์