ที่นี่ดอทคอม ขออวยพรปีใหม่ !!

หากท่านเป็นนักเรียน นักศึกษา


ขอให้ท่านจงมีจิตใจที่ตระหนักได้ถึงอนาคตที่ตัวเองอยากเป็น แล้วนำมาเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และมุ่งหาประสบการณ์การทำงานก่อนจะทำงานจริง


หากท่านเป็นแม่บ้าน


ขอให้ท่านมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ อันเป็นกำลังในการสานความสัมพันธ์ ความรู้สึกดีดี และสร้างความสุขให้กับครอบครัว และให้คนในครอบครัวได้เข้าใจถึงภาระที่หนักของท่านที่นี่ดอทคอม ขออวยพรปีใหม่ !!


หากท่านเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง


ขอให้ท่านมีกำลังใจในการทำงานหนักกว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับ อันจะนำทางให้ท่านได้ค่าตอบแทนและประสบการณ์สูงกว่าที่ท่านหวังไว้ และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป

หากท่านเป็นครู/อาจารย์


ขอให้ท่านได้รับพรจากการสร้างความดีในการสร้างอนาคตให้กับประเทศชาติ ให้ลูกศิษย์เห็นคุณค่าของการศึกษา และขอให้ท่านมีรายได้หล่อเลี้ยงเพียงพอต่อการดำรงชีวิตต่อไป

หากท่านเป็นนักธุรกิจ


ขอให้ท่านได้โอกาสและประสบความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของท่านอันจะนำไปสู่ความประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน

หากท่านเป็นข้าราชการ


ขอให้ท่านได้พรจากการเป็นข้ารับใช้ของพระราชาและดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสขององค์เหนือหัวของพวกเราทุกคน และมีความสุขในการดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างใกล้ชิดต่อไป


หากท่านเป็นตำรวจ/ทหาร


ขอให้ท่านได้พรจากการปกปักษ์รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติ อันนำให้ท่านปลอดภัยในชีวิตและมีกำลังเข้มแข็งในการทำงานต่อไป

หากท่านเป็นนักการเมือง


ขอให้ท่านได้รับพรที่ท่านได้รับความไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชน ในการเป็นตัวแทนประชาชนสร้างความสุข บำบัดความทุกข์ให้กับประชาชน


หากท่านไม่ได้ทำงาน


ขอให้ท่านได้โอกาสในการที่ยังไม่ได้ทำงาน สร้างสมประสบการณ์ความสามารถจากการอ่าน การสังเกต และการเรียนรู้รอบตัว อันนำไปเบิกทางในการได้งานหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่ท่านต้องการต่อไป


สนับสนุนข้อคิดนานาสาระโดย:

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้