อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน


อุทยานแห่งชาติแหลมสน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 มีเนื้อที่ ทั้งหมด 315 ตารางกิโลเมตรครับ หรือ 196,875 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ ต.ราชกรูด อ.เมือง ลงไปทาง ใต้ผ่าน ต. ม่วงกลาง ต. กะเปอร์ ต. บางหัน ต. นาคา อ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง เลยไปถึง ต.คุระ อ. คุระบุรี จังหวัดพังงา และ ครอบคลุมถึงเกาะต่าง ๆ ในทะเลอันดามันคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ สำหรับที่ทำการ อุทยานตั้งอยู่ที่หาด บางเบน หมู่ที่ 4 ต. ม่วงกลาง ห่างจากจังหวัดระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง พังงา) เป็นระยะ ทาง ประมาณ 45 กิโลเมตร(หรือห่างจาก อ. กะเปอร์เพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น) บริเวณกม. ที่ 657 จะมีทาง แยกขวามือเป็นทางลูกรังอีกราว 10 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็นสอง ฤดูกาลคือ ฤดูฝน ซึ่งมีฝนตกชุกระหว่าง เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน และฤดูร้อน ระหว่างเดือน ธันวาคม-เมษายน สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 46 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร หรือ 196,875 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 หมู่เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆ อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะหมู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะเปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงสุด 296 เมตร ที่เกาะกำใหญ่ สำหรับชายฝั่ง แผ่นดินใหญ่ที่เขาอ่าวอ่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 264 เมตร ลักษณะชายฝั่งของอุทยานแห่งชาติเป็นชายฝั่งจมตัวเป็นผล ให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลำน้ำสายสั้นขนาดเล็กจำนวนมากจากที่สูงตอนในแผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันดามัน ประกอบด้วย คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน ซึ่งแม่น้ำลำคลองเหล่านี้ได้พัดพาตะกอนดินมาทับถมตามปาก แม่น้ำและชายฝั่ง ทำให้ลักษณะชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำ ลำคลองถูกปกคลุมไปด้วยป่าโกงกาง พันธุ์ไม้ที่พบมี โกงกาง ใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว และตะบูนดำตรงจะพบไม้ลำแพน แสมขาว และ โปรงแดง เพิ่มขึ้นอีก ในบริเวณชายหาดจะพบไม้ป่าชายหาด ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล หยีทะเล และจิกเล สำหรับในบริเวณส่วนกลางของของเกาะต่างๆ และบริเวณ เขาของเกาะบางเบน เขาปากเตรียม เป็นป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่พบเป็นพวกไม้ยาง หวาย และระกำ

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ของสังคมพืชทำให้พื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนเหมาะเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทด้วยกัน จากการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วย น้ำนมในปี พ.ศ. 2531 พบกระแตธรรมดา บ่าง นางอาย หรือลิงลม ลิงกัง ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ อีเห็นข้างลาย หมีขอ หมูป่า กระจง ลิ่นใหญ่ พญา กระรอกดำ อ้นใหญ่ เม่นหางพวง และจากการสำรวจนกเมื่อปี 2538 พบนกทั้งหมด 138 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 80 ชนิด นกอพยพในฤดูหนาวแต่ไม่ใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 54 ชนิด และนกอพยพผ่านในฤดูกาล อื่น 4 ชนิด ได้แก่ นกยางทะเล เหยี่ยวแดง นกออก นกกระแตแต้แว้ด นกเด้าดิน นกนางนวลแกลบ นกเขาใหญ่ นกกินเปี้ยว นกเงือกกรามช้าง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอด นกแซงแซว นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกขุนทอง ฯลฯ ในบริเวณหมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัย หลบภัยและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ชายหาดบางเบน เป็นหาดทรายยาวและกว้างใหญ่ มีทรายละเอียด ร่มรื่นด้วยป่าสนธรรมชาติ บริเวณชายหาดจะมองเห็นเกาะแก่ง ในทะเลได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ 4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาดและเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด เหมาะสำหรับที่จะไป ตั้งแคมป์ดูนกเป็นอันมาก

เกาะกำใหญ่ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิอยู่เกือบรอบเกาะ เหมาะกับการท่องเที่ยว และดูปะการังเป็นอย่างยิ่ง อยู่ห่างจากหาดบางเบนโดยสามารถนั่งเรือออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง

เกาะค้างคาว จากหาดบางเบนสามารถนั่งเรือไปยังเกาะค้างคาว โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที เกาะนี้มี หาดทรายขาวละเอียด และมีปะการังอยู่มากมาย

เกาะกำนุ้ย อยู่ใกล้กับเกาะกำใหญ่ มีหาดทรายเพียงด้านเดียว ประกอบด้วยเกาะบริวารอีกหลายเกาะ

หาดประพาสอยู่หลังหมู่บ้านกำพวนใกล้กับหมู่เกาะกำหนุ่ย เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ เม็ดทรายไม่ค่อยขาว ร่มรื่นด้วยหมู่ทิวสน ธรรมชาติ

หาดอ่าวเคย อยู่บริเวณเขาปากเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัด พังงา อยู่ทางทิศใต้ของหาดประพาสไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นบริเวณ ที่มีหาดทรายกว้างใหญ่และเงียบสงบ มีสภาพป่าชายหาดที่สมบูรณ์

ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมาก โดยฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤศจิกายน ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน เป็นช่วงฝนชุกมาก ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติแหลมสน โดยสามารถเดินทางมาตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จากจังหวัดระนองไปทางอำเภอกะเปอร์ ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าหาดบางเบน เลี้ยวขวาเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นระยะทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านสามารถหาข้อเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 5 หลัง เป็นบ้านพักขนาด 10 คน จำนวน 3 หลัง และเรือนแถวขนาด 4 ห้อง จุ 16 คน จำนวน 1 หลัง บริเวณหาดบางเบน และเรือนแถวขนาดเดียวกันอีก 1 หลัง ที่บริเวณอ่าวเขาควาย หมู่เกาะกำ นอกจากนี้ยังมีเต็นท์ไว้ บริการ จำนวน 20 หลัง

ลำดับ
ที่

ประเภทที่พัก (ชื่อบ้านพัก)/จำนวนคนที่พักได้

อัตราค่าตอบแทน
(หลังละ/บาท/คืน)

หมายเหตุ

1

บ้านกาหยู มีเครื่องนอน พัดลม ห้องน้ำ พักได้ 10 คน

1,500.-

-

2

บ้านกาหยี มีเครื่องนอน พัดลม ห้องน้ำ พักได้ 10 คน

1,500.-

-

3

บ้านบางเบน มี 3 ห้อง แอร์ ห้องน้ำ พักได้ 6 คน

2,400.-

-

4

บ้านดงเตย มีเครื่องนอน พัดลม ห้องน้ำ พักได้ 2 คน

500.-

-

5

บ้านเกลียวคลื่น มีเครื่องนอน พัดลม ห้องน้ำ พักได้ 10 คน

1,500.-

-

6

เรือนแถวโกมาซุม มีเครื่องนอน พักได้ 16 คน

2,400.-

-

7

เรือนแถวกะลูแป มีเครื่องนอน พักได้ 16 คน

2,400.-

อยู่ที่เกาะกำ

8

เต็นท์ ขนาด 8-10 คน ไม่มีเครื่องนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม

300.-

-

9

เต็นท์ ขนาด 3-5 คน ไม่มีเครื่องนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม

200.-

-

10

เต็นท์ ขนาด 2 คน ไม่มีเครื่องนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขารวม

100.-

-

11

ค่าใช้สถานที่ในการพักแรมต่างๆ

20.-

อัตรา/คน/คืน

ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในเขตอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็น การเล่นน้ำ การนั่งเรือชมทิวทัศน์ การเล่นกีฬา การดำผิวน้ำดูปะการัง การพักแรมค้างคืนการก่อไฟให้กระทำได้เฉพาะในเขตหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่ควรกระทำหรือส่งเสียงอื้อฉาวรบกวนคนหรือสัตว์ ไม่เดินออกนอกเส้นทางถาวร และปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หรือตามที่เจ้าหน้าที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ สำหรับผู้ที่ไปกางเต็นท์พักแรมจะต้อง เตรียมเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการพักแรมไปเอง และต้องเก็บและทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อยเมื่อเลิกใช้แล้ว การก่อไฟ จะต้องไม่เก็บ หรือตัดกิ่งไม้ยืนต้นมาใช้และต้องระมัดระวังมิให้ไฟลุกลามไปยังที่อื่น ต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งที่เลิกใช้และสำหรับผู้ที่พิศมัยในการดำน้ำดูปะการัง จะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน 36/6 หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120 โทร. 01-2296763 หรือที่งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 5612918-21

ข้อมูลจาก  กรมอุทยานแห่งชาติ (กรมป่าไม้เดิม) 
เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้