ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  กว่าจะมาเป็นช็อคโกแลต (Chocolate)..
 

ที่มาของช็อคโกแลต

          (Chocolate) แท้จริงแล้วช็อคโกแลตนั้นเป็นผลผลิตที่ได้มาจากเมล็ดของต้นโกโก้เขตร้อน (Tropical Cacao tree)   ซึ่งต้นโกโก้ (cacao tree) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Theobroma cacao  

           นักพฤกษศาสตร์ (botanist) ชาวสวีเดน Carolus Linnaeus เป็นผู้ตั้งชื่อนี้
ขึ้นมา คำว่า Theobroma มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า
“อาหารของพระเจ้า” (Theos = พระเจ้า และ broma หรือ brosis = อาหาร)  
ต้นโกโก้มีกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ (South America) หรืออเมริกากลาง
 (Central America)

 ถูกค้นพบโดยชาวอินเดียแดงและชาวอัซเตก (Aztecs) ปัจจุบันต้นโกโก้
สามารถพบได้ในพื้นที่เขตร้อนทั่วไปของโลก
เช่น แอฟริกาใต้ (South Africa),
 ไนจีเรีย (Nigeria), กาน่า (Ghana), ไอวอรี่โคสต์ (Ivory Coast) และบาง
ประเทศในทวีปเอเซีย เช่น อินโดนีเซีย (Indonesia) ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งของ
ทวีปเอเชียที่ผลิตโกโก้ได้ในปริมาณสูง 

ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดโกโก้มีหลายชื่อที่แตกต่างกันไปในส่วนต่างๆของโลก
และในอเมริกา  อุตสาหกรรมช็อคโกแลตได้จำกัดความไว้ว่า


โกโก้  (Cocoa) คือ เมล็ดของต้นโกโก้

เนยโกโก้ ( Cocoa Butter) คือ ไขมันของเมล็ดโกโก้

ช็อคโกแลต ( Chocolate) คือ ส่วนผสมระหว่างเมล็ดของต้นโกโก้และเนยโกโก้จากต้นโกโก้มาเป็นช็อคโกแล็ตได้อย่างไร ?

ในหนึ่งปีต้นโกโก้ที่มีการเจริญเต็มที่อาจจะมีดอกประมาณ 6000 ดอก
แต่มีฝักโกโก้ (ผลโกโก้ :
cacao pod) เพียง 20
ฝัก ภายในฝักจะมีเมล็ดโกโก้
 (
cacao seed/bean)
อยู่ข้างใน เมล็ดโกโก้เหล่านี้ ได้ถูกนำมาแปรรูป
เป็นช็อคโกแลตแสนอร่อยสำหรับคอช็อคโกแลตทุกเพศทุกวัยนั่นเองขั้นตอนการทำช็อคโกแลต

เริ่มตั้งแต่ เมล็ดโกโก้ถูกแกะออกมาจากผล จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวน
การหมักเป็นเวลา
5-6 วัน เซลส์สืบพันธุ์ (Germ)ที่ติดอยู่กับเมล็ดโกโก้จะตาย
ไประหว่างการหมัก  ทำให้เมล็ดโกโก้เกิดรูพรุนและมีสีน้ำตาล นอกจากนี้ใน
ระหว่างขั้นตอนการหมักนี้จะทำให้ความขมลดลงและทำให้เกิดกลิ่นที่ดีขึ้น
เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตช็อคโกแลต


เมื่อกระบวนการหมักเสร็จสิ้น เมล็ดโกโก้จะถูกนำมาตากให้แห้งประมาณ
 
1-2
สัปดาห์ เพื่อลดระดับความชื้นจาก 60 % ให้เหลือเพียงประมาณ 7 %
หลังจากนั้นเมล็ดโกโก้จะถูกนำไปทำความสะอาด คัดคุณภาพ บรรจุและ
ขนส่งเพื่อนำไปผลิตเป็นช็อคโกแลตต่อไป


ก่อนการผลิตช็อคโกแลต เมล็ดโกโก้แห้งจะถูกนำมาคั่วโยใช้เวลาตั้งแต่
10 - 30
นาที ที่อุณหภูมิ 120-130 องศาเซลเซียส (บางกรณีอาจใช้อุณหภูมิต่ำ
กว่านี้เล็กน้อย) ขั้นตอนการคั่วเป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อรสชาติ
สุดท้ายของช็อคโกแลต เมื่อคั่วเสร็จแกลบหรือเปลือกที่ห่อหุ้มเมล็ดโกโก้อยู่
จะถูกกำจัดออกโดยการร่อนและใช้ลมเป่า หลังจากกำจัด
ส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเมล็ดส่วนที่เหลือจะเรียกว่า
Cacao kernel
หรือ Cacao nib


Cacao nib ถูกนำไปบดด้วยความเร็วสูงและที่อุณหภูมิสูงด้วยเช่นกัน
เพื่อทำให้
Cacao nib จะเปลี่ยนเป็นสีดำน้ำตาล หนืด เรียกว่า cacao liquor
หรือ cacao paste ซึ่งมีไขมันโกโก้(cocoa butter) เป็นองค์ประกอบประมาณ
53-55 % cacao liquor จะยังไม่มีรสชาติที่หวานและความขมยังค่อนข้างสูง
อยู่จึงไม่เหมาะต่อการรับประทาน  ฉะนั้นช็อคโกแลตจะถูกนำไป
อัดใส่บล็อกรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นแท่งสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่
และการทำอาหารบางชนิด รวมทั้งถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิต
ช็อคโกแลตสำหรับทานทั่วไป


ในอุตสาหกรรมการผลิตช็อคโกแลตนอกจากมี cacao liquor เป็นวัตถุดิบ
หลักแล้ว ยังต้องเติมส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ น้ำตาล ไขมันโกโก้ (
cocoa butter)
ซึ่งเป็นไขมันที่สกัดมาจากเมล็ดโกโก้ เมื่อนำส่วนผสมดังกล่าวมาคลุก
เคล้ากันแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญซึ่งช่วย
เพิ่มความอร่อยให้ช็อคโกแลตยิ่งขึ้นคือกระบวนการ
Counching


Counching เป็นกระบวนการที่ทำให้อนุภาคของน้ำตาลและโกโก้
มีขนาดเล็กเกินกว่าที่ลิ้นของ
เราจะสัมผัสกับอนุภาคเหล่านั้นได้ ซึ่งสามารถ
ทำได้โดยการบดด้วยลูกกลิ้ง ดังนั้นเมื่อเราทานช็อคโกแลตจึงทำให้รู้สึก
ว่าเนื้อช็อคโกแลตนั้นนุ่มและเรียบ
(smooth feel) ช็อคโกแลตที่มี
คุณภาพสูงต้องใช้กระบวนนี้ถึงสามวัน ส่วนช็อคโกแลตที่มีคุณภาพต่ำใช้
เวลาเพียงหกชั่วโมงเท่านั้น
ในขั้นตอนนี้อาจเติมสารปรุงกลิ่นรสต่างๆ
เช่น วานิลา (
vanilla) ซินนาม่อน (cinnamon)
เพื่อเพิ่มความหอมอร่อยยิ่งขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ counching ช็อคโกแลตจะถูกเก็บไว้ในถัง
ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิไว้ประมาณ
45-50 องศาเซลเซียส
เพื่อรอนำไป
ขึ้นรูปเป็นรูปแบบต่างๆตามที่ผู้ผลิตต้องการ ต่อมาถูกนำไปผ่านขั้นตอน
สุดท้ายคือการลดอุณหภูมิเพื่อให้ช็อคโกแลตมีรูปร่างคงที่ตามต้องการ
ก่อนที่จะบรรจุและนำจำหน่ายตามท้องตลาดซึ่งปัจจุบันมีช็อคโกแลต
หลากหลายรูปแบบที่ผู้ผลิตได้พัฒนาออกมาสำหรับผู้ที่หลงใหลในช็อค
โกแลตได้ทานกันทั่วโลกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับช็อคโกแลต

เป็นที่ยอมรับกันว่า ช็อคโกแลตเป็นอาหารที่มีสารเคมีที่สงผลต่อระบบ
ประสาท เล่ากันว่า นักรักชื่อกระฉ่อนโลกอย่าง จิอาโคโม คาสซาโนวา
(1725-1795) กินช็อคโกแลตก่อนขึ้นเตียงกับผู้หญิงที่หลงเสน่ห์ ด้วยช็อค
โกแลตขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารกระตุ้นอารมณ์ใคร่ และผู้หญิงร้อยละ 50 สาร
ภาพว่ากินช็อกโกแลตก่อนเมคเลิฟ


และสารเคมีดังกล่าวนั้นก็คือ สาร Methylxanthines ซึ่งเป็นสารที่จะช่วย
กระตุ้นต่อมประสาททำให้รู้สึกอารมณ์ดีมีความสุข ดังนั้นเวลาที่เราได้รับ
ประทานช็อคโกแลตจึงทำให้เรารู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก
 
นี่อาจเป็น
หนึ่งในเหตุผลที่คนนิยมมอบช็อคโกแลตให้แก่กันในวันวาเลนไทน์ เพราะ
อยากให้คนที่ได้รับมีความสุขนั่นเอง
...อิอิ
ขอบคุณ atcloud.
 
   โดย :จิ้มจุ่ม ( สมาชิกไอดีที่ 124883) โพสเมื่อ [ วันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 09:20 น.]นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
รู้แล้วจะอึ้ง!
ถ้ารู้ว่าอาหารโปรด
ของปลาหมึก คือสิ่งนี้
"เจ้าตูบ"ทำยังไง
เมื่อเห็น"โลมา
"ว่ายน้ำเย้ย??
อยากรู้เปล่า!?
ว่าเขาทำสีใหม่ให้กับ
เครื่องบินลำยักษ์กันอย่างไง
วิธีเก็บ กล้วยสุก
ไว้กินนานๆ ...
10 ปราสาทสุดหลอน
ที่สุดในโลก
ชันสูตรศพยุงที่ตาย
จากไม้แบต อย่างละเอียด
เปิดตำนาน!!! หญิงกินผัว!
เรื่องจริงในอินโดนีเซีย
สยองไปมั้ย!?
มาดูคอนแทคเลนส์
ลายแปลกๆ
ตะลึง !! มันคือหนูยักษ์
ที่มีอายุมากที่สุด
ในโลกจริงหรือ?
9 เรื่องธรรมดาๆ
ของคนไทย แต่น่าทึ่ง
สำหรับชาวต่างชาติ
"สะพานที่มีชีวิต"
สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้นในอินเดีย
หมดยุค! ของการแต่งคิ้ว
และ คิ้ว 3D
เมื่อมาเจอสิ่งนี้!??
สาวสวยคนนี้แหละ
ที่จะเป็นแม่คนแรก
ที่มีลูกบนดาวอังคาร
การตรวจเพศลูก
ด้วยกะหล่ำปลีสีม่วง
...ชัวร์หรือมั่วนิ่ม?
โฟโต้ช็อปขั้นเทพ
ตัดต่อภาพสาวเซเลบ
ออกมาจ้ำม่ำ
สิวที่บั้นท้าย!
ปัญหากวนใจเหล่านี้จะหมดไป
แค่ทำตามวิธีง่ายๆ
"ขอโทษครับ
ผมรับโทรศัพท์ไม่เป็น" !!
10 ความเหมือน
อะไรมันจะบังเอิญ
ขนาดนั้น !?
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก