บุญวาสนา กับ ความสุข

บุญวาสนา กับ ความสุข

บุญวาสนา กับ ความสุข


เราเคยเห็น "ลม" หรือไม่


ลักษณะรูปร่างของลมเป็นอย่างไรไม่มีใครเคยเห็นโดยตรง แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีลมอยู่ เมื่อลมมากระทบกับร่างกายทำให้เรารู้สึกเย็น


บุญก็เช่นเดียวกัน


ไม่มีใครเคยเห็น "บุญ" แต่เราสามารถรับรู้ลักษณะอาการของบุญได้


บุญจึงเสมือนความเย็นที่มากระทบจิตใจ...ถ้าจิตใจเราสงบสะอาด ร่มเย็น มีความสุข นั่นแหละคือ "ตัวบุญ"


บาปเป็นความสมดุลแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบุญ


ถ้าบุญ คือ ความร่มเย็น...


บาปก็น่าจะเป็นความเร่าร้อน


บาปจึงเสมือนความร้อนที่มากระทบจิตใจ จิตใจที่รุ่มร้อน อยู่ไม่มีความสุข นั่นแหละคือ "ตัวบาป"


ถ้าเราอยากมีความสุข...


เราต้องทำความดี เพราะความดีจะส่งให้เกิดผลของบุญ


ถ้าทำความชั่วจะส่งผลให้เกิดผลของบาป


บุญและบาปเกิดที่ใจ 


การทำบุญต้องเริ่มที่ใจของเราก่อน


บุญ...เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งต่อจิตใจในเรื่องความบริสุทธิ์ สะอาด


บุญ...ยังสามารถสั่งสมให้เป็นทุกรอนใช้ในภายภาคหน้าได้


ถ้าจิตใจส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย คนที่ทำบุญจึงมีใบหน้าผ่องใส นุ่มนวล และอิ่มเอิบ...นั่นคือ การอิ่มบุญ


การทำบุญทำได้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิด


เนื่องจากการทำความดีทุกอย่างล้วนได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งสิ้น


บุญจึงเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากจนบางคนคิดไม่ถึง


ไม่จำเป็นต้องไปทำบุญที่ห่างไกล ที่วัดที่มีชื่อเสียง อยู่ที่ไหนเราก้สามารถทำบุญได้ เช่น อยู่ที่บ้านเราก็ทำความดีโดยการพูดจาไพเราะ อ่อนหวาน การทำความสะอาดบ้าน การดูแลบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ เป็นต้น


ขึ้นรถเมล์เราก็สามารถทำบุญได้ เช่น การเสียสละที่นั่งให้แก่สตรี คนชรา เด็ก คนพิการ การมีน้ำใจ ไม่เอาเปรียบผู้โดยสารคนอื่น ๆ การไม่รบกวนผู้อื่น เป็นต้น


เพราะการทำบุญคือผลจากการทำ "ความดี"


ความดีที่เราทำทั้งกาย วาจา ใจ ย่อมส่งผลบุญ


ผลบุญจึงเป็นความสุข ความสะอาด ความสบาย เกิดที่ใจ เราต้องทำบุญด้วย "หัวใจ"


ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ


การทำบุญที่ยิ่งใหญ่คือการทำบุญที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทน


คือทำด้วย "หัวใจ" จริง ๆ


บางคนทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทน เป็นการทำบุญที่ไม่บริสุทธิ์


ลองตั้งสติ คิด ใคร่ครวญผลของบุญว่า เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำบุญอย่างไรให้เกิดกุศลผลบุญ และทำให้เกิดความสุข


เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผู้นำปรัชญาตะวันออกแบ่งวิธีการทำบุญ เรียกว่า บุญ 3 ประการ ได้แก่


1. การให้ (โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน) หรือ การบริจาคแก่ผู้ที่ควรให้


2. การไม่ทำชั่ว ไม่เบียดเบียนและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น


3. การฝึกร่างกาย จิตใจให้มีสติ เช่น การมีสติ การนั่งสมาธิ เป็นต้น


จะเห็นว่า บุญจึงไม่ใช่อภินิหารสิ่งเหลือเชื่อและสิ่งลี้ลับอีกต่อไป


เพราะบุญเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ จับต้องได้ (ด้วยหัวใจ) สามารถทดลองและพิสูจน์ได้ด้วยหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์


จงจำให้มั่น...


การทำความดี คือ การสร้างบุญ และ การสร้างบุญ ก็คือ การสร้างความสุขให้ชีวิตนั่นเอง


ขอบคุณที่มา  ::  Gotoknow


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้