ไปเที่ยวไหนดี?? เที่ยวทั่วไทยเดือน มกราคม 2555

ไปเที่ยวไหนดี?? เที่ยวทั่วไทยเดือน มกราคม 2555กิจกรรมประจำเดือนนี้
 
ที่
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
รายละเอียด
เวลา
1[ 2012-01-07]งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 7 ม.ค. 2555 - 16 ม.ค. 2555

งานประเพณีประจำปี ชมการแสดง แสง สี เสียง อัตชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหัก

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
2[ 2012-01-08]งานสักการระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู วันที่ 8 ม.ค. 2555 - 27 ม.ค. 2555

พิธีบวงสรวงสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดหนองบัวฯ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขบวนแห่, การออกร้านของส่วนราชการ, การแสดงสินค้าพื้นเมือง, ดนตรี, หมอลำ

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

 
 
3[ 2012-01-09]งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก วันที่ 8 ม.ค. 2555 - 18 ม.ค. 2555

งานออกร้านสลากกาชาด นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าจากโรงงาน และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

สถานที่จัดงาน : ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 
 
4[ 2012-01-11]กิจกรรมเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย วันที่ 26 ม.ค. 2555
การตักบาตรพระสงฆ์ 750 รูป
๐ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ, พิธีตานหาพญามังราย,        
๐ พิธีสืบชะตาเมือง (เริ่มพิธีเวลา 09.39 น.)
๐ พิธีประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณต่อจังหวัดเชียงราย
๐ การฟ้อนเล็บ 750 คน, การจุดพลุ 750 ดอก
๐ งานเฉลิมฉลองชาวเมือง

สถานที่จัดงาน : ณ อนุสาวรีย์พญามังราย ไร่แม่ฟ้าหลวง บริเวณถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย

 
 
5[ 2012-01-12]งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ 12 ม.ค. 2555 - 20 ม.ค. 2555
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม  “ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555 ” ในระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2555  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่  12 - 20 มกราคม 2555  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นกิจกรรมที่ชาวชัยภูมิได้จัดขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ “พระยาภักดีชุมพล” และถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่อลังการพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาแล การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและภาคเอกชน การประกวดธิดาพญาแล แฟชั่นโชว์ผ้าไหม การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP กิจกรรมที่น่าสนใจสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของชัยภูมิ และจะทำให้เมืองชัยภูมิครึกครื้น เศรษฐกิจชัยภูมิคึกคักอย่างดียิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4483 0747  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ)  โทรศัพท์ 0 4481 1376  หรือที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  0 4421 3030, 0 4421 3666
 
 
6[ 2012-01-13]งานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ 13 ม.ค. 2555 - 15 ม.ค. 2555

จากจุดเด่นของหนองหานและตำนานเก่าแก่ได้หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบหนองหานให้เกิดความหวงแหนอนุรักษ์ และพึ่งพาธรรมชาติจากหนองหานได้อย่างสมดุล และยั่งยืนมาจวบเท่าทุกวันนี้
อำเภอกุมภวาปี ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
๑.บริการล่องเรือชมทะเลบัวแดง  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 06.00-11.00 น. ทุกวัน ณ ท่าเรือบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
- เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2-3 คน คิดค่าบริการคนละ 100 บาท ต่อเที่ยว
- เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 10-20 คน คิดค่าบริการคนละ 100 บาท ต่อเที่ยว หากเป็นหมู่คณะลดราคาพิเศษแต่ไม่ต่ำกว่าลำละ 500 บาท ต่อเที่ยว
- ใช้เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
- ห้วงเวลาที่ดอกบัวแดงบาน คือ เวลา 06.00-11.00 น. แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติ หนองหานและนกนานาพันธุ์ได้ตลอดวัน
- มีบริการที่พักโฮมสเตย์ รุ่งเช้าล่องเรือชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่หนองหาน สัมผัสทะเลบัวแดงหมื่นไร่ พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือกับบรรยากาศเย็นสบายๆ หนาวนี้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพรสิทธิ์ สุขรมย์ โทรศัพท์ 08 9395 0817, 08 3349 5673

 
 
7[ 2012-01-14]งานบุญคูณลาน วันที่ 14 ม.ค. 2555 - 15 ม.ค. 2555

พิธีสู่ขวัญข้าว การจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดการดำรงวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง การประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้าน การประกวดกลองยาวประยุกต์ การประกวดขบวนแห่ การประกวดธิดาบุญคูณลาน การประกวดเป่าแคน การประกวดดีดพิณ

สถานที่จัดงาน : ณ อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 
 
8[ 2012-01-15]เทศกาลตรุษจีน 2012 จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 ม.ค. 2555

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการแสดงกายกรรมสิงโตทะเล

สถานที่จัดงาน : ณ SEASIDE COURT ด้านหน้าศูนย์การค้าฯ ชั้น G จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


9[ 2012-01-16]เทศกาลตรุษจีนราชบุรีไชน่าทาวน์ ประจำปี 2555 วันที่ 23 ม.ค. 2555

พิธีเปิดอันตระการตา ณ เวทีกลางแม่นำแม่กลอง การประกวดการแห่มังกร สิงโต เอ็งกอ-พะบู๊ ชมการแข่งขันเชิดสิงโตเสาดอกเหมย ชมบรรยากาศโรงเตี๊ยมย้อนยุคสมัยราชวงศ์จิ๋น และความงดงามของกำแพงเมืองจีน และชมการแสดงแสง สี เสียง และม่านน้ำดนตรี ประติมากรรมโคมไฟ และการแสดงจากนักแสดงจากประเทศจีน

 
 
10[ 2012-01-17]เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช วันที่ 23 ม.ค. 2555

การเฉลิมฉลองของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช ซึ่งถือเป็นไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยถนนสายทองคำ ธุรกิจการค้าและอาหารเลิศรสมากมาย ภายในงานจัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและจีน เช่น การแสดงกู่เจิ้ง การจัดตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมมงคล การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าชุมชนย่านเยาวราช มหรสพของจีน การจัดฉายภาพยนตร์จีน การจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น เยาวราชรำลึก ประชาชนส่วนใหญ่จะร่วมฉลองโดยการสวมเสื้อสีแดงโดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
11[ 2012-01-18]งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 18 ม.ค. 2555 - 1 ก.พ. 2555

ชมการแสดงยุทธ์หัตถีชนช้างเทิดพระเกียรติ ประกอบแสงสีเสียง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากสถานบันการศึกษาต่างๆ

 
 
12[ 2012-01-19]เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ วันที่ 22 ม.ค. 2555 - 23 ม.ค. 2555

สถานที่จัดงาน : ณ ถนนตรอกเล่าโจ๊ ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่

เชิดสิงโต, รำไทจี๋จี้กง รำไทเก็ก, การแสดงนิทรรศการจีน, การแสดงดนตรีจีน, ออกร้านค้าร้านอาหารจีน. แสดงนาฏศิลปจีน อื่นๆ

 
 
13[ 2012-01-20]เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง วันที่ 20 ม.ค. 2555 - 22 ม.ค. 2555

การออกร้านจำหน่าย,ประกวดงานฝีมือหัตถกรรม, ขบวนแห่วัฒนธรรม

 [ 2012-01-21]เบญจมาศบานในม่านหมอก วันที่ 20 ม.ค. 2555 - 22 ม.ค. 2555

สถานที่จัดงาน : ณ ไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

การประกวดแปลงปลูกดอกเบญจมาศสวยงามการประกวดการจัดสวน/ประกวดจัดซุ้มไม้ดอกไม้ประดับการประกวดดอกเบญจมาศการจำหน่ายสินค้า OTOP  32อำเภอ ของ จ.นครราชสีมาการจัดนิทรรศการของส่วนต่าง ๆการออกร้านจำหน่ายผักปลอดสาร และดอกเบญจมาศ

 
 
15[ 2012-01-22]มหกรรมบอลลูนนานาชาติ เชียงใหม่ 2012 วันที่ 20 ม.ค. 2555 - 22 ม.ค. 2555
นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับบอลลูนหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสีสันสุดอลังการอย่างใกล้ชิดแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง “Balloon Night Glow” แฟนตาซีหลากหลายสีสันยามค่ำคืน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ การขึ้นบอลลูน แบบ “Tether Balloon” กิจกรรมสุดฮา กับ Street Performance สนุกสนานได้ทั้งครอบครัวกับสวนสนุกสุดหรรษา การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดจากร้านอาหารชื่อดังทั่วภูมิภาค  โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่าง   วันที่ 20 - 22 มกราคม 2555 ณ บริเวณข่วงสันทราย เทศบาลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 081 802 5325

 
 
16[ 2012-01-23]เทศกาลตรุษจีนโคราช 55 เฮง เฮง เฮง ตอน “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” วันที่ 21 ม.ค. 2555 - 25 ม.ค. 2555
มีการแสดงที่น่าสนใจ อาทิ  ชมขบวน มังกร สิงโต และเอ็งกอพะบู๊ การแสดงมังกรไฟ และมินิไลท์แอนด์ซาวด์ พิธีต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชดลาภไฉ่ซิงเอี้ย(วันที่ 22 มกราคม 2555 เวลา 23.00 น.) และที่พิเศษสุดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)กำหนดนำชุดการแสดงอันมโหฬารจากมณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 ชีวิต แสดงเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยบริเวณที่ราบสูงทิเบตผ่านการร่ายรำ 6 ชุด กำหนดการแสดง ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เริ่มเวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เริ่มเวลา 19.00 น. ณ ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลนครนครราชสีมา โทร. 0 4423 4763,0 4423 4600-59
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โทร.0 4423 1111-3
ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทร.  0 4421 3666/0 4421 3030

 
 
17[ 2012-01-24]เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองเชียงใหม่ วันที่ 22 ม.ค. 2555 - 23 ม.ค. 2555

สถานที่จัดงาน : ณ ถนนตรอกเล่าโจ๊ ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่

เชิดสิงโต, รำไทจี๋จี้กง รำไทเก็ก, การแสดงนิทรรศการจีน, การแสดงดนตรีจีน, ออกร้านค้าร้านอาหารจีน. แสดงนาฏศิลปจีน อื่นๆ

 
 
18[ 2012-01-25]งานตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต วันที่ 23 ม.ค. 2555 - 31 ม.ค. 2555

พิธีอัญเชิญตราประทับเจ้าแม่กวนอิม จากวัดกว๋างเต๋อเมืองสุ้ยหนิงประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนและองค์เจ้าแม่กวนอิมจากศาลเจ้าปุดจ้อมาประดิษฐานยังสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาเกิดความเป็นสิริมงคล ตลอดช่วงของการจัดงานฯ[ 2012-01-26]เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา วันที่ 22 ม.ค. 2555 - 23 ม.ค. 2555

เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา
กำหนดจัดงาน : วันที่ 22 – 23 มกราคม 2555
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (พัทยา)

กิจกรรม           
การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 28 มกราคม 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานพัทยา
โทร. +66 3842 7667, +66 3842 8750
กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร. +66 2250 5500 ต่อ 3467 - 8

 
 
20[ 2012-01-27]เทศกาลตรุษจีนสุพรรณบุรี วันที่ 23 ม.ค. 2555 - 27 ม.ค. 2555

ชมการแสดงจากคณะนักแสดงชั้นนำของประเทศจีนจากมณฑลต่างๆ รวมถึงการเปิดตัวหมู่บ้านลี่เจียง ตลาดโบราณพันปีที่จำลองแบบมาจากหมู่บ้านลี่เจียงในประเทศจีน

 
 
21[ 2012-01-28]งานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล วันที่ 23 ม.ค. 2555 - 28 ม.ค. 2555

ไหว้เจ้าจากศาลเจ้าทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขบวนแห่เจ้าเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ประกวดหนูน้อยไชน่าทาวน์ ประกวดมิสไชนีส
การแสดงขององค์กร/โรงเรียน/สถาบันศึกษา การแสดงมังกรทองสิงโต การแสดงอุปรากรจีน การประดับโคมไฟจีนตลอดบริเวณงานฯ

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณถนนนเรศวร ตลาดเจ้าพรหม จนถึงอ้ายเจ้ายี่ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 
 
22[ 2012-01-29]การแสดง “มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย” วิมายะนาฏการ ในชุด “พุทธบูชา” วันที่ 28 ม.ค. 2555 - 25 ก.พ. 2555

การแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย “วิมายนาฏการ”
เนื้อเรื่องย่อและจุดเด่นของการแสดง
เป็นการแสดงประกอบแสงเสียงขนาดเล็ก “วิมายนาฏการ”เพื่อบอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรื่องเมื่อครั้ง อดีตกาล ของเมืองพิมายและอารยธรรมขอมโบราณ

กิจกรรมภายในงาน
การต้อนรับของชาวพิมาย ด้วยพิธีการบายศรีสู่ขวัญ แด่ท่านผู้มาเยี่ยมเยือน นำชมสถาปัตยากรรมล้ำค่า ศิลปะสมัยอาณาจักรขอมโบราณภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (โดยยุวมัคคุเทศก์ จากโรงเรียนพิมายวิทยา) การสาธิตอาหารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงในบรรยากาศท่ามกลางโบราณสถาน พร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยพื้นบ้าน ชุด รำบายศรีสู่ขวัญ รำโนราห์เล่นน้ำ รำดึงครกดึงสากฯ ชมการแสดงประกอบการแสดงขนาดเล็ก“วิมายนาฏการ” ชุดพุทธบูชา เป็นการแสดงที่จินตนาการจากเรื่องราวของภาพจำหลักในปราสาทหินพิมาย ออกมาเป็นนาฏลีลา อาทิเช่น ฉากสร้างปราสาทหิน การแสดงรำมวยโบราณ เรือมจับกรับ เรือมซัมตรูจ ขบวนแห่พระพุทธบูชา และระบำพิมายปุระ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม/จองการแสดงรอบพิเศษได้ที่:
1. ที่ว่าการอำเภอพิมาย
    โทร. 0-4447-1617 (คุณเปรมฤดี นาคเครือ 08 1265 5371)
2. เทศบาลตำบลพิมาย
    โทร. 0-4447-1121
3. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอพิมาย
    โทร. 08-6648-5228

 
 
23[ 2012-01-30]งานเทศกาล “ดูนกอินทรีของดีเมืองเพชร” ประจำปี 2555 วันที่ 28 ม.ค. 2555 - 29 ม.ค. 2555
ร่วมประสบการณ์ดูนกล่าเหยื่อกับงานเทศกาล “ดูนกอินทรีของดีเมืองเพชร” ประจำปี 2555

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี เชิญนักท่องเที่ยวร่วมประสบการณ์ ดูนกอินทรี เที่ยวงานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2555” ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม  2555 ณ ลานตากข้าวท่าข้าวศรีจันทร์  ริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1023 บ้านหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้กำหนดจัดงานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์นกอินทรี นกเหยี่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิถีทางธรรมชาติให้เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนกอินทรี รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหนองปลาไหล อีกด้วย

       งานเทศกาล“ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร ประจำปี 2555” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนกอินทรีอพยพ นกเหยี่ยวและนกล่าเหยื่อชนิดต่างๆ นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหนองปลาไหล เยี่ยมชมบูทของกลุ่มนักดูนก มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการส่องกล้องศึกษาวิธีชีวิตนกอินทรี ชมภาพแสดงนกอินทรี ทุ่งนาหนองไหล ผ่านวีดีโอโปรเจคเตอร์ โดยกลุ่มทีมงาน Discoverythai.com การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดวาดภาพ “นกอินทรี ของดีเมืองเพชร” (รุ่นประถมฯ, รุ่นมัธยมตอนต้น, และรุ่นบุคคลทั่วไป) การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 3 ลาว ของท้องถิ่น (ลาวโซ่ง  ลาวพวน  ลาวเวียง) และกิจกรรมพิเศษ นำผู้ที่สนใจเที่ยวชมหิ่งห้อยและวิถีธรรมชาติสองฝั่งคลอง ยามค่ำคืน....

สอบถามรายละเอียดได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล 
โทร. 0 3279 6681  
 
 
24[ 2012-01-31]งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2555 วันที่ 31 ม.ค. 2555 - 8 ก.พ. 2555

ร่วมขบวนแห่อันเชิญ พระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม พิธีถวายข้าวพืชภาค ห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ. ธาตุพนม จ.นครพนม


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้