พระพุทธรูปแปลกแห่งเมืองน่าน พระประธานสี่ทิศ

พระพุทธรูปแปลกแห่งเมืองน่าน พระประธานสี่ทิศ


พระประธานจตุรทิศ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน

 
รายละเอียดแหล่งท่องเที่ยว
วัดภูมินทร์ อยู่ที่บ้านภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สร้างปี พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดที่มีลักษณะแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือ พระอุโบสถและวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจตุรมุข ซึ่งกรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย ประตูไม้สักทองทั้งสี่ทิศ แกะสลักลึกเป็นลวดลายเครือเถาที่มีทั้งดอกและผลระย้าย้อย รวมทั้งสัตว์นานาชนิด โดยฝีมือช่างเมืองน่าน มีบันไดขึ้นวิหารทั้งสี่ด้าน โดยด้านทิศเหนือเป็นเศียรพญานาค ลำตัวเลื่อยตามราวบันได ส่วนหางอยู่ทางทิศใต้ ปลายราวบันไดทางทิศตะวันตกและตะวันออกเป็นรูปตัวเหงา ที่ยอดกลางหลังคาวิหารมีหางนาคของสันหลังคาทุกด้านไปรวมกันและประดับฉัตรด้านบน กึ่งกลางภายในวิหารมีแกนกลาง ทำหน้าที่รับน้ำหนักหลังคา ประกอบด้วยฐานปัทมลูกแก้วอกไก่รับแท่งสี่เหลี่ยมยกเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นทรงคลุ่มคล้ายองค์ระฆัง ที่ด้านทั้งสี่ของแท่งสี่เหลี่ยมนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ ประทับนั่งบนฐานชุกชี หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับช่างผู้วาดนั้นไม่ปรากฏประวัติ ทราบแต่ว่าเป็นศิลปกรรมแบบชาวไทยลื้อ โดยผนังด้านเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัย มีพระสาวกนั่งประนมมืออยู่ด้านข้าง เข้าใจว่าคงเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเล่าเรื่องคันทนกุมารชาดก ซึ่งช่างได้เขียนเป็นภาพเล่าเรื่องขนาดเล็กอยู่ด้านล่าง ส่วนผนังทางด้านทิศตะวันตกนั้น ด้านบนเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าในปางไสยาสน์ เมื่อสังเกตจากลักษณะการนอนที่ไม่มีอาการเกร็ง และภาพพระสาวกที่แสดงอาการเศร้าโศก ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นพุทธประวัติตอนปรินิพพาน ส่วนผนังด้านล่างเขียนเรื่องเนมิราชชาดก ส่วนเรื่องคันทนชาดกที่เขียนนั้นใช้เนื้อเรื่องของท้องถิ่นเมืองน่านเอง และยังได้สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองน่านในระยะเวลานั้นไว้ด้วย   
 
 
สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เครื่องเงิน มีการทำเครื่องเงินแบบโบราณอันสืบสานมาจากงานช่างลาว ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปัว ปัจจุบันเครื่องเงินแบบโบราณนี้มีการพัฒนาให้เข้ากันกับความต้องการของผู้คน ในด้านความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ มีแหล่งจำหน่ายที่บ้านป่ากลาง อำเภอปัว
 
การเดินทาง
จากทางหลวงหมายเลข 1080 เข้าสู่ตัวเมืองน่าน ตามถนนมหายศ เมื่อผ่านวัดสวนตาล แยกขวาเข้าถนนผากอง ผ่านเทศบาลเมืองน่าน วัดภูมินทร์จะอยู่ทางด้านขวามือ 
  
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 7433-4
ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Call Center) 1147

พระพุทธรูปแปลกแห่งเมืองน่าน พระประธานสี่ทิศ
เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้