ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  คู่มือไหว้พระเสริมมงคลชีวิต by หมอหยอง
 

        การไหว้พระเสริมดวงชะตาถือเป็นสิ่งที่ คนไทยนิยมทำกันเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลของตัวเอง ยิ่งกับคนที่ตรวจดวงชะตาแล้วพบว่า ลัคนาราศีเกิด หรือปีเกิดของตัวเองดันเป็นช่วงจะเกิดเรื่องไม่ดีต่อชีวิต ยิ่งต้องไปทำบุญหาสถานที่สักการะเสริมดวงชะตากันยกใหญ่ แต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่ใดก่อนดี วันนี้เราจึงขอนำสถานที่มหามงคลตามดวงชะตา ที่หมอหยองแนะนำด้วยตัวเองเพื่อจะได้ใช้เป็นคู่มือไหว้พระเสริมมงคลชีวิต อย่างถูกต้อง หากใครอยากทราบว่า ควรไปสักการะที่ใดบ้างก็ตามมาอ่านได้เลย

ศาลหลักเมือง

        สถานที่แรกที่หมอหยองแนะนำให้ไปกราบไหว้นั้นคือ ศาลหลักเมือง เพราะศาลหลักเมืองถือเป็นหลักชัยของแผ่นดิน การมากราบไหว้ฝากดวงชะตาถวายกับเจ้าพ่อหลักเมือง ถือเป็นการนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตในแต่ละปี โดยโบราณเชื่อว่า แผ่นดินใดก็ตามเมื่อมีศาลหลักเมืองและคนได้ไปกราบไหว้ ยิ่งทำให้เกิดพุทธานุภาพต่อดวงชะตาตัวเอง และธุรกิจการงานความสำเร็จ มงคลชีวิตจึงเริ่มนำคุณที่รักมากราบศักการะศาลหลักเมือง การเริ่มที่จะกราบไหว้พระเสริมดวงชะตา ควรเริ่มต้นที่จะสักการะ ฝากดวงชะตาของตนเองไว้ที่ศาลหลักเมืองเป็นแห่งแรก

        โดยนำดอกไม้ธูปเทียนและผ้าสามสีที่สามารถซื้อจากเจ้าหน้าที่ของศาลหลักเมือง มากราบไหว้บูชาเสียก่อน หลังจากนั้นให้เดินไปไหว้ศาลหลักเมืองจำลอง ซึ่งตั้งอยู่สองด้านหน้าศาลหลักเมืององค์จริง จุดเทียน อธิษฐานแล้วจุดธุปสามดอกบูชา กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อของตนเองว่า ตนเองนั้นชื่ออะไร นามสกุลอย่างไร เกิดวันเดือนปีเกิดอย่างไร มากราบไหว้ขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองและเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองหลักเมืองแล้ว จากนั้นสามารถที่จะปิดทองที่ศาลหลักเมืองจำลองให้ดวงชะตาของเรานั้นเปี่ยมไป ด้วยความสำเร็จตลอดทั้งปี

        เมื่อไหว้ศาลหลักเมืองจำลองเสร็จเรียบร้อย ขอให้เดินเข้าไปในศาลหลักเมืององค์จริง ซึ่งมีวิมารสถานที่ตั้งอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจน กราบสองครั้ง ตั้งจิตอธิษฐาน สวดคาถาเสริมมงคลดวงชะตา ให้ดวงชะตาของคุณที่รักรุ่งเรือง คลาดแคล้วจากอุปสรรค อันมีดังต่อไปนี้

คาถาบูชาดวงชะตา

        นะโม เม สัพพะเทวานัง  
        สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
        สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ  
        สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
        วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ  
        ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
        โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง  
        สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
        สัพพะทุกขัง วินาสสันติ  
        สัพพะโรคัง วินาสสันติ

คาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิด

        หลังจากสวดคาบูชาเสริมดวงชะตาแล้ว ขอให้ทุกคนสวดคาถาบูชาดวงชะตาประจำวันเกิดตัวเองให้ครบสามจบ ซึ่งแบ่ง คาถาออกตามวันได้ดังนี้

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

        อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ สวดถึงสามจบ ชัดเจน สั้นๆ

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ 

        อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร

        ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน 

        ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

        คะ พุท ปัน ทู ธีม วะ คะ

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

        ภุ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

        วา โธ โน อะ มะ มะ วา

คาถาสวดเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

        โส มาณ กะ ริ ถา โธ

         เมื่อสวดครบแล้วขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ด้วยแรงศรัทธาของจิตและคาถานี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จเป็นมงคลของชีวิต ตลอดทั้งปี หลังจากนั้นให้ตรงไปที่บรรจุหรือวิมารสถานที่มีพระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าเจตคุปต์ และเจ้าพ่อหอกอง ซึ่งเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นสถานของรุกขเทพที่คอยปกปักรักษาทุกทิศ จะได้รักษาดวงชะตาให้มีหลักชัยของชีวิตด้วย นอกจากนั้นอย่าลืมเติมน้ำมันตะเกียง ทำบุญใส่กล่องบริจาคและปล่อยนกตามกำลังศรัทธาหรือตามอัตภาพของตัวเอง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

         และสถานที่ที่ควรไปสักการะอีกเป็นแห่งที่ 2 คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วมรกต เดิมเป็นวัดโบราณแล้วล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 ได้สถาปนาเป็นวัดบรมมหาราชวัง อัญเชิญพระแก้วมรกตที่ศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ โดยวัดแห่งนี้กล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์และกึ่งใจกลางแทนดาวจันทร์ คนที่มากราบไหว้ขอพรส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรุ่งเรือง มีสติปัญญา ชนะอุปสรรค ก้าวหน้าในชีวิตการงาน หรือเนืองนองไปด้วยเพชรนิลจินดานั้นเอง โดยจะต้องไปกราบไหว้พระแก้วมรกต ซึ่งการกราบไหว้นั้นมีพิธีกรรม คือ การกราบบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการตั้งนะโมสามจบและสวด อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ต่อจนจบด้วยสมาธิอันแน่วแน่ ตามด้วยการสวดคาถามบูชาดวงชะตาอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว 

         หลังจากนั้นขอให้ไปที่ด้านหลังของพระอุโบสถจะมีหินแกะสลักองค์พระอวโลกิเตศว ร เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นหินแกะสลักอายุนานนับหลายร้อยปี โดย สามารถกราบไหว้หรือสวดมนต์คาถาของเจ้าแม่กวนกิม เพื่อเสริมมงคลให้กับตัวเอง และห้ามลืมบริจาคเงินค่าบำรุงค่าไฟและค่าน้ำให้กับทางวัดด้วย จึงจะถือได้ว่าเป็นเป็นการกราบไหว้เสริมมงคลดวงชะตาชีวิตและแทนอำนาจของดาว จันทร์ที่สมบูรณ์

         หลังจากที่แนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมควรแก่การไปกราบไหว้บูชาเสริมมงคล ชีวิตประจำปีแล้ว ยังไงก็อย่าลืมหาเวลาว่างไปสักการะ แต่อย่างไรเสียเรื่องของการกราบไหว้เสริมดวงชะตาก็เป็นเรื่องของความเชื่อ เราเองก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและไม่ประมาทด้วยเช่นกัน 
   โดย :จิ้มจุ่ม ( สมาชิกไอดีที่ 124883) โพสเมื่อ [ วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 11:31 น.]นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
'ไฮโซน้ำหวาน'ใน
บทบาท คุณแม่ลูก 1
แถลงจับมือยิง "พระหมอ"
ตั้งปมชู้สาว!!
ข้อความแรกของ ผู้กองต้อม
หลัง หย่า'แป้ง อรจิรา'
สาวแกร่ง! “ฮารุ”
ฮึดสู้เพื่อครอบครัว!!
แท๊กซี่คันเดียว
...เดือนร้อนไป 3 คัน
น่ารักม๊ากก น้องปีใหม่
ชอบเล่นน้ำ
ดวงคนเรา..#เมื่อถึงฆาต อั้ม -นัท ควงแขน
โชว์ ท่ายากส์!
ยุนอา คุณหลอกดาวว ด่วน!! "แป้ง อรจิรา"
เปิดใจหมดเปลือก
เหตุหย่า "ผู้กองต้อม"
'ญาญ่า' เซ็กซี่สะบัด!
ครั้งแรก
อดีตฮีโร่เหรียญทอง'มนัส'
มอบตัว หลังร่วมกับพวก
ก่อเหตุกรีดเบนซ์
ลีลาลวกเส้นของ "ยุ้ย"
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว
"ผู้กองต้อม "เปิดใจ
เหตุหย่า "แป้ง"
"หมอแอร์" โพสต์เคลียร์
"ไม่ได้แย่งแฟนใคร"!!
ความลับ!! ของ
"ตำหนักเจ้าดารารัศมีฯ"
ยังไงจ๊ะ !! กุ๊บกิ๊บ - บี้
ตกลงสถานะตอนนี้คือ?
รู้ยัง? ...
นางสงกรานต์ปี′58
นามว่าอะไร
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก