สองหน้าของสัจธรรม :พระโพธิญาณเถร

สองหน้าของสัจธรรม :พระโพธิญาณเถร


ในชีวิตของเรามีทางเลือกอยู่สองทาง

คือคล้อยตามไปกับโลก
หรือพยายามปฏิบัติให้อยู่เหนือโลก


พระพุทธเจ้านั้น
ท่านทรงปฏิบัติจนพระองค์ทรงพ้นโลก
ด้วยการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

ในทำนองเดียวกัน ปัญญาก็มีสอง

คือ ปัญญาโลกีย์กับปัญญาโลกุตตระ

หากเราไม่ภาวนาฝึกปฏิบัติอบรมตนเอง
ถึงจะมีปัญญาปานใด ก็เป็นเพียงปัญญาโลกีย์
เป็นโลกียวิสัย จะหลุดพ้นโลกไปไม่ได้

เพราะโลกียวิสัยนั้น มันเวียนไปตามโลกไปไม่ได้
เมื่อเวียนคล้อยไปตามโลก จิตก็เป็นโลก
คิดอยู่แต่จะหามาใส่ตัวอยู่ไม่เป็นสุข หาไม่รู้จักพอ
วิชาโลกีย์เลยกลายเป็นอวิชชา
หาใช่วิชชาความรู้แจ้งไม่ มันจึงเรียนไม่จบสักที
เพราะมัวไปตามลาภ ตามยศ ตามสรรเสริญ ตามสุข
พาใจให้ติดข้อง เป็นกิเลสกองใหญ่


เมื่อได้มาก็หึงก็หวง เห็นแก่ตัว
สู้ด้วยกำปั้นไม่ได้ก็คิดสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์
เครื่องกลเครื่องไกสร้างศาสตราอาวุธ
สร้างลูกระเบิดขว้างใส่กัน
นี่คือโลกีย์มันไม่หยุดสักที

เรียนไปก็เพื่อจะเอาโลก
จะครองโลกได้อะไรก็หวงอยู่นั่นแล้ว
นี่คือโลกียวิสัย เรียนไปแล้วก็จบไม่ได้

มาฝึกทางโลกุตตระ โลกุตตระนี้อยู่ได้ยาก
ผู้ใดหวังมรรค หวังผล หวังนิพพาน จึงจะทนอยู่ได้


จงทำตนให้เป็นคนมักน้อย สันโดษ
กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำให้มันหมดโลกีย์

ถ้าเชื้อโลกีย์ไม่หมด มันก็ยาก มันยุ่ง ไม่หยุดสักที
แม้มาบวชแล้วก็ยังคอยดึงให้ออกไป
มันมาคอยให้ความรู้ความเห็น
มันมาคอยปรุงคอยแต่งความรู้อยู่นั่นแล้ว
ทำให้ใจติดข้องอยู่ในกามคุณทั้งห้า
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

อารมณ์ของใจเป็นกามคือความใคร่
ในความสุข ความทุกข์ ความดี ความชั่ว สารพัดอย่าง มีแต่กามทั้งนั้นเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้