มงคลอันสูงสุด

มงคลอันสูงสุด


"ความไม่ประมาทเป็นมงคลอันสูงสุด"...
ซึ่งหมายถึง เป็นข้อปฏิบัติที่นำผู้ปฏิบัตินั้น ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
และสันติสุขแห่งชีวิต

แต่ก่อนที่จะเข้าใจถึงข้อปฏิบัติที่ชื่อว่า ความไม่ประมาทนำผู้ปฏิบัติ
ไปสู่ความเจริญสูงสุดในชีวิตอย่างไร ? ก็มาทำความเข้าใจในเรื่อง
ของ...'ความไม่ประมาท' เสียก่อนว่าคืออย่างไร? ให้ผลต่อชีวิต
อย่างไร? และเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น?

'ความไม่ประมาท'นั้น ตรงกันข้ามกับ 'ความประมาท' คือความประมาท
หมายถึง การดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่โดยอาการขาด 'สติสัมปชัญญะ'
รอบรู้ทางเจริญทางเสื่อม นี่จะกล่าวอย่างเข้าใจง่ายๆ

แต่ก่อนอื่นก็โปรดเข้าใจคำว่า...สติสัมปชัญญะ สักนิดหนึ่งก่อนว่า
'สติ' หมายถึงความระลึกได้ ก่อนคิด ก่อนพูด ก่อนทำ ว่าเรากำลัง
จะคิด จะพูด จะทำนั้น เป็นไปโดยทางที่ถูกต้อง เป็นคุณความดี เป็น
บุญกุศล ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข หรือว่าเป็นความ
ผิดพลาด เป็นบาปอกุศล ที่จะนำไปสู่ความเสื่อม หรือเป็นโทษ หรือ
เป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเอง

ความระลึกได้ในทางเจริญ ทางเสื่อม ก่อนคิด ก่อนพูด ก่อนทำ
อย่างนี้ชื่อ...'สติ'

ส่วน...'สัมปชัญญะ' นั้นเมื่อได้คิด ได้พูด ได้ทำหรือกำลังคิด กำลัง
พูด กำลังทำอยู่ ก็รู้สึกตัวว่า ที่เรากำลังคิด กำลังพูด กำลังทำนั้น
เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นบุญเป็นกุศล หรือ
ว่าเป็นไปในทางที่่ผิดพลาด เป็นบาปอกุศล ที่จะนำไปสู่ความเสื่อม
เป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน

ถ้ารู้สึกตัวในขณะคิด พูด ทำว่าไปทางดี หรือทางชั่ว ทางเจริญหรือ
ทางเสื่อม ก็งดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ไปในทางเสื่อม
ถ้าหากว่า กำลังทำอยู่นั้น เป็นความไม่ดี หรือว่าถ้าที่กำลังคิด พูด
ทำอยู่นั้น เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เราก็ดำเนิน
ต่อไป นี้เรียกว่า..'สัมปชัญญะ'

ผู้ที่มีความประมาท ก็คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตไปโดยความขาดสติสัมปชัญญะ
รู้ทางเจริญ ทางเสื่อมดังกล่าวนี้ ประการหนึ่งในความหมายของคำว่า
...'ความไม่ประมาท'...ฯ

~พระราชญาณวิสิฐ (หลวงป๋า)~


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้