ความรัก..ของ..พ่อแม่

ความรัก..ของ..พ่อแม่


ความรักของพ่อแม่การเดินทางร่วมกันของเราในวัฏสงสาร

มีทั้งรักกัน เกลียดกัน ทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง

เหล่านี้คือกรรมที่ทำสะสมไว้ซ้ำๆ ซากๆ

กรรมดีหรือนิสัยที่ดี เป็นการสร้างบารมี

กรรมชั่ว นิสัยที่ไม่ดี สะสมเป็นอาสวะ กิเลส


การที่เราเกิดมาในท้องแม่ ถือเป็นกรรมเก่า

ผลของกรรมเก่าที่สร้างสมไว้เปรียบเหมือนเมล็ดพืช

การรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

และการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นปัจจัย

หรือเปรียบเหมือน ปุ๋ย ดิน น้ำ แสงแดด

ที่ช่วยบำรุงเลี้ยงเมล็ดพืชให้งอกงาม


อย่างไรก็ตาม เด็กทารกทุกคนคือผู้บริสุทธิ์

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยความรักความเมตตา

จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้น

อย่างมีความสุข ตรงกันข้าม เด็กที่เกิดมาอย่างขาดความรัก

ความอบอุ่นในครอบครัว ยากที่จะมีจิตใจที่ดีได้

มักมีปัญหาทางใจ เป็นคนขี้น้อยใจ ขี้อิจฉาริษยา

ขี้กลัว ขี้โกรธ ขี้ตกใจ ฯลฯ เรียกว่า จิตใจไม่สมบูรณ์

ความรัก..ของ..พ่อแม่
ความรักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ล่อเลี้ยงชีวิต

มนุษย์ทุกคนต้องการความรักจากพ่อแม่

ญาติพี่น้อง และบุคคลที่อยู่รอบข้าง

เราจะเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย

และสุขใจ เมื่อได้รับความรัก

ความรักจึงทำให้มนุษย์มีจิตใจที่สมบูรณ์ชีวิตของเราเริ่มสัมผัสกับความรักได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

อาหารถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านสายสะดือ

ความรู้สึกนึกคิดของแม่ก็ถ่ายทอดถึงจิตใจของลูก

ผ่านสะดืออารมณ์ได้เหมือนกัน ดังนั้น การทำหน้าที่แม่ที่ดี

ไม่เพียงแต่รักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น

หากต้องรักษาอารมณ์และจิตใจที่ดีด้วย

โดยการรักษาศีล ภาวนา คิดดี พูดดี ทำดี

ญาติพี่น้อง บุคคลรอบข้างก็ควรให้ความรัก

ความเมตตา ให้กำลังใจ แก่ผู้ที่กำลังจะเป็นแม่


ตามหลักจิตวิทยาเชื่อว่า จิตใจของเด็กมีความละเอียดอ่อน

ซึมซับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเลี้ยงดูเด็กในช่วงอายุ ๓-๔ ขวบ จะเป็นช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญที่จะมีผลต่อการกำหนด

จริตนิสัย พฤติกรรมของเด็กในเวลาต่อมา

เด็กที่ได้รับความรัก จะมีความรู้สึกอบอุ่น

มีความมั่งคงทางอารมณ์ และเติบโตขึ้นมามีความสุข


เด็กที่ขาดความรัก ถูกทอดทิ้ง จะรู้สึกมีปมด้อย

ขี้น้อยใจ ขี้อิจฉาริษยา ขี้กลัว เป็นต้น

ความรักที่พอเหมาะพอดี จึงเป็นเรื่องสำคัญ
สนับสนุนข้อคิดนานาสาระโดย:
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้