วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย 1

วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย 1


วิธีhackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย

มีระบบ(system)อยู่ระบบหนึ่ง ได้วางโปรแกรมเอาไว้ดังนี้
มนุษย์ทั้งหลาย ท่านต้องเกิด ท่านต้องแก่ ท่านต้องเจ็บ ท่านต้องตาย
ระบบนี้หมายรวมเอาไปถึงสัตว์ทุกชนิด สิ่งมีชิวิต เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย มนุษย์ กุ้ง หอย ปู ปลา ไรน้ำ แมลงทุกชนิด ตลอดไปจนถึงสิ่งมีชึวิตขนาดใหญ่เช่น ไดโนเสาร์
ไม่มีใครเลยที่หลุดรอดออกจากระบบที่ยิ่งใหญ่อันนี้ไปได้

พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมา4อสงไขยแสนกัลป์ หมายถึง พระพุทธเจ้าได้ทำความดีมาทุกอย่าง ทั้งให้ทาน รักษาศึล เจริญภาวนา(นั่งสมาธิเข้าฌาณ) ตลอดเวลาที่โลกธาตุบังเกิดขึ้น

แล้วก็แตกสลายเป็นจำนวนครั้งนับได้ 4อสงไขยกับอีก1แสนครั้ง เพื่อหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากระบบที่ยิ่งใหญ่อันนี้ให้ได้


พระอรหันต์ hackระบบเกิด แก่ เจ็บ ตายที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ เรียกว่า ทำลายทั้งระบบเลย ถ้าเป็นสมัย2500ปีก่อนเรียกว่า ทำลายสังสารวัฏหรือ สังสารวัฏหักโค่น

พระปัจเจกพุทธเจ้า hack ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตายที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ แต่ไม่สอนใคร เพราะว่ามันอธิบายยาก เข้าใจยาก

พระพุทธเจ้า hack ระบบเกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ ตอนแรกว่าจะไม่สอนใคร ท้อพระทัย เพราะว่ามันอธิบายยาก เข้าใจยาก แต่ก็สอนให้สรรพสัตว์บรรลุธรรมเป็นจำนวนมาก

ในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบวิธีhackระบบที่ยิ่งใหญ่อันนี้ได้ ซึ่งเราสามารถเรียกการค้นพบที่ยิ่งใหญ่นี้ได้หลายอย่าง จะเรียกว่า


1.ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเรียกว่า ความลับของจักรวาล จักรวาลก็มีความลับเช่น มนุษย์เกิดมาทำไม ใครเป็นคนสร้างมนุษย์ ภพสาม(กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ)ใครเป็นคนสร้างแล้วมีภพสามไว้ทำไม ตายแล้วไปไหน วิญญาณมีจริงหรือไม่ ตายแล้วสูญหรือไม่สูญ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่

2.ถ้าเป็นสมัย2500ปีก่อน ฤาษี พราหมณ์ นักบวช เจ้าลัทธิเยอะแยะเต็มไปหมดเรียกว่า การบำเพ็ญจิตให้บริสุทธ์ สมัยนั้นมนุษย์มองเห็นแต่สิ่งต่างๆในโลก ไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆนอกโลก

3.ธรรมอันยิ่งใหญ่ หรือ สุดยอดพลังงานอันยิ่งใหญ่ สิ่งนี้เรียกได้ว่า สิ่งนี้อยู่เหนีอ สสาร พลังงานแต่ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร แต่สิ่งนี้มีอยู่จริง  ถ้าเป็น2500ปีก่อนเรียกว่า สี่งนี้อยู่เหนือ รูป นาม สิ่งนี้มีอยู่จริงแต่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ขอเรียกว่าเต๋าก็แล้วกันเป็นต้นกำเนิดของลัทธิเต๋า

สิ่งที่พระองค์ค้นพบนั้น แม้พระองค์จะบำเพ็ญบารมีมากถึง 4อสงไขยแสนมหากัลป์ หมายถึง โลกธาตุสร้างแล้วก็ถูกทำลายไปถึง4อสงไขยกับอึกแสนครั้ง พระองค์พิจารณาแล้วว่ารู้ตามได้ยาก

เห็นตามได้ยาก พระองค์ท้อพระทัยตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้ ถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่า สอนยาก เข้าใจยากเอาใครมาสอนก็สอนไม่ได้ อธิบายลำบาก

 

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้